Del

Unik mulighed for gratis efteruddannelse på Børne- og Ungeområdet

Socialstyrelsen giver fra juni 2019 tilskud til enkelte moduler eller en fuld diplomuddannelse i Børn og Unge. Uddannelsen giver dig opdateret viden og nyeste metoder – eksempelvis i forhold til samtaler og inddragelse af børn, unge og familier.

I det sociale arbejde med udsatte børn og unge er det afgørende at kunne trække på nyeste viden og en bred pallette af metoder, så du kan håndtere forskellige og komplekse situationer – både når du arbejder som myndighedsrådgiver, i en skole, et dagtilbud eller med sociale tilbud. 

Professionshøjskolen Absalon udbyder i efteråret 2019 fire gratis moduler: 

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge
Lær at vurdere de forskellige metoder afhængigt af situationen og at anvende metoderne i din praksis.
Start 23. september, Campus Roskilde
Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge
Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.  
Start 24. september, Campus Roskilde
Inddragelse af børn, unge og familier
Få kompetencer til at arbejde inddragende med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Start 26. september, Campus Roskilde
Samtaler med børn, unge og familier 
Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.
Start 27. september, Campus Roskilde

Hvem kan optages på uddannelsen?

Uddannelsen er rettet mod medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge, det vil sige kommunale myndighedsrådgivere, ledere, medarbejdere fra almenområdet (skole og dagtilbud), medarbejdere på sociale tilbud med minimum fem pladser og familieplejekonsulenter. 

For at blive optaget på diplomniveau skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring og en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene, kan Absalon optage dig ved at vurdere dine kompetencer. Læs mere her

Først til mølle

Absalon har 60 pladser i efteråret 2019. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Tilskud til en hel uddannelse 

Absalon kan tilrettelægge en hel børne- og ungediplomuddannelse bestående af seks gratis moduler for én eller flere kommuner. 
Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmerek


Læs mere om: Den sociale diplomuddannelse - Børn og unge

Cxense Display