Del
Palliation er andet end smerter

Palliation er andet end smerter

100 medarbejdere i Holbæk Kommune har deltaget i et palliativt uddannelsesforløb hos Professionshøjskolen Absalon, som har åbnet for en ny tilgang med mere livskvalitet for borgerne til følge.

I en travl hverdag kan det være svært at tænke på andet end medicin og smertelindring eller sårbehandling, når borgere i den palliative fase bliver hjulpet. Men det er der ændret på i Holbæk Kommune, efter at 100 medarbejdere har deltaget på et kursusforløb.

Palliationssygeplejerske Mikael Skytte, der er ansat til at koordinere og følge op med sparring blandt medarbejderne efter kurset, fortæller, hvordan medarbejderne har fået øje på andet end smerter.

Medarbejderne er blevet klædt bedre på til at håndtere de menneskelige aspekter. Det psykiske og sociale eller eksistentielle hos borgerne. Det kan være noget så enkelt som at spørge en borger, der sidder alene med sin sygdom derhjemme, hvad hun har lyst til. Vi har fået øje på andet end smerter.

Palliationssygeplejerske, Mikael Skytte

Grundlæggende handler det om at tale med mennesker. Hvad er vigtigt for dig? Hvad optager dig, eller hvad bekymrer?

Palliation er lindring og livskvalitet, og der er mere fokus på livskvalitet nu. Det handler om at få øje på borgerens behov, og det er der mere opmærksomhed på nu. Medarbejderne føle sig bedre rustet, og forløbet har også givet dem et bedre tværfagligt sprog, siger han.

Inddrager pårørende

En central del af forløbet har været at bevidstgøre medarbejderne om at inddrage de pårørende. I palliation handler det om at tænke bredere end til den syge borger. Pårørende skal inddrages og tages hånd om fra begyndelsen.

De pårørende er vigtige, og forløbet har givet mere fokus på dem. De oplever mere aflastning, og de mærker den ekstra interesse omkring den døende. Jeg har lige haft kontakt med nogle pårørende, som var rigtigt tilfredse med forløbet for deres familiemedlem og ville skrive et læserbrev om det. Forløbet har givet en øget velfærd for både borgere og pårørende, siger Mikael Skytte.

Bedre klædt på

Michael Skytte er ikke i tvivl om, at forløbet har givet de 100 medarbejdere vigtige redskaber i deres hverdag.

Jeg tror, at medarbejderne er bedre på det menneskelige plan efter forløbet. Det psykiske, sociale og eksistentielle fokus er de stærkere på nu.


Som en udløber af forløbet er der også blevet ansat en palliativ fysioterapeut, fordi der er kommet mere fokus på palliativ rehabilitering, og der er ansat en socialrådgiver, der hjælper især yngre borgere, der er i et palliativt forløb, hvor mange tanker kan handle om job, bolig, børn og økonomi på en anden måde end for ældre mennesker.

 

Interesseret?

Her kan du læse mere om, hvorfor professor Niels Christian Hvidt fra Syddansk Universitet mener, at der skal mere fokus på de mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter

Du kan også læse mere om, hvad forløbet hos Professionshøjskolen Absalon har givet Holbæk Kommune

Tilmeld dig modulet 'Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter', som Absalon har udarbejdet i samarbejde med Niels Christian Hvidt fra SDU