Del
Vi skal være bedre til at hjælpe borgere med demens

Vi skal være bedre til at hjælpe borgere med demens

Lolland Kommune har mange borgere med demens i plejesektoren og kun fem demenskonsulenter. For at styrke indsatsen har ledelsen derfor valgt at uddanne en række demensvejledere.

På pleje- og ældreområdet i Lolland Kommune har over 500 borgere demens eller tegn på demens. Derfor er der i kommunen et stort fokus på demens, og det er besluttet, at området skal styrkes yderligere. Indtil for nylig varetog kommunens fem demenskonsulenter alle opgaver omkring borgere med demens og deres pårørende.

Det kan fem konsulenter slet ikke klare. Derfor har vi valgt at uddanne et hold demensvejledere, der kan være placeret ude på plejecentrene og køre rundt til hjemmeboende borgere i samarbejde med de fem centralt placerede konsulenter, siger Inge Kromann, der er decentral leder for Personlig & Praktisk Hjælp under Ældre & Sundhed i Lolland Kommune.

Diplomniveau

Lolland Kommune valgte at kontakte Professionshøjskolen Absalon, fordi den ønsker demensvejlederne uddannet på diplomniveau, så kompetenceniveauet kan matche demenskonsulenternes, for at opnå en fælles faglighed i hverdagen.

Jo bedre vi bliver til at aflæse borgere med demens og deres behov, des bedre bliver det for både borgere og medarbejdere. Hvis en borger med demens bliver mødt forkert, kan vedkommende reagere aggressivt, og så kan det ende med en magtanvendelsessituation og et arbejdsmiljøproblem. Men kan vi styrke kompetencerne og få dem arbejdet ind i vores teams, så giver det faglig tryghed og bedre velfærd for borgerne.

Demensvejlederuddannelsen består af tre moduler fra den Sundhedsfaglige diplomuddannelse. På det første, som forløb i efteråret 2018, var fokus på, hvad demens er, og de to næste moduler tager fat på, hvilke handlemuligheder demensvejlederen har.

Vi får et andet afsæt og en bedre forståelsesramme. Det særlige ved demensvejlederuddannelsen er, at deltagerne er social- og sundhedsassistenter, hvor det normalt er sygeplejersker og terapeuter. Her er det frontpersonalet, der færdes helt tæt på borgere med demens ude i vores teams, siger Inge Kromann.

Ud på centrene

Mens demenskonsulenterne er centralt placeret og tager ud til borgere i eget hjem og på plejecentrene efter behov, så kommer demensvejlederne til at arbejde på de 10 plejecentre i kommunen og køre rundt til hjemmeboende borgere.

I de enkelte teams er det så også planen, at demensvejlederne skal give deres nye viden videre til kollegerne på tavlemøder eller individuelt i arbejdet. Ideen er, at demensvejlederne skal være med til at gøre de andre kollegaer lige så gode til at arbejde med borgere med demens.

Hele tanken er, at borgerne får det bedste hverdagsliv på plejecentrene og den bedste indsats fra os. Jeg forventer, at vi med det her initiativ kommer langt med at skabe et bedre hverdagsliv for borgerne.

Interesseret?

Her kan du læse om, hvad deltageren Jenny May Hermansen siger om Demensvejlederuddannelsen

Du kan også læse mere om muligheden for et skræddersyet forløb hos os