Del
Viden fra bachelorprojekter kan ændre praksis

Viden fra bachelorprojekter kan ændre praksis

En samlet flok på 100 nye bachelorer har været på gravearbejde i sundhedssektoren, og de har gjort sig mange interessante opdagelser, der bør inspirere. De modigste af dem tør ligefrem konkludere, at praksis ikke er evidensbaseret og derfor bør ændres.

Tekst/billeder: Daniel Brøns.

En boblende markedsplads for handel med erfaringer og ny viden. Sådan kan man bedst beskrive fornemmelsen, når man en onsdag eftermiddag stikker hovedet ind i den summende stemning i hjertet af Absalons Campus Næstved, hvor det myldrer med fagprofessionelle inden for sundhedsvæsenet. Værterne er de studerende, der sælger ud af deres nye opdagelser fra deres bachelorprojekter, mens gæsterne typisk kommer fra kommuner, private klinikker, genoptræningscentre, sygehuse og andre institutioner – for selv at blive informeret og for at møde de dygtige færdiguddannede bachelorer.

Spørgeskemaer til hjerneskadede

Og bachelorprojekterne indeholder i høj grad nyttig viden, som praksisfeltet kan bruge til noget. Et tilfældigt nedslag i fire af de mange informationsstande gav i hvert tilfælde det indtryk, at praksis kan lære rigtigt meget af de nye bachelorer.

På den første af standene møder jeg tre studerende, der har valgt at undersøge, om hjerneskadede patienter selv kan udfylde et spørgeskema for at give viden om især deres fysiske formåen. De studerendes forsøg med spørgeskemaer viste klart, at skemaerne er et rigtigt godt værktøj for fysioterapeuter, der vil undersøge patientens tilstand. Resultatet matcher også de anerkendte undersøgelser, der er lavet på området. De studerende undrer sig derfor over, at man i dansk praksis typisk udelukkende anvender fysiske undersøgelser, der ikke inddrager patienten og patientens hverdagsudfordringer på samme systematiske måde, og som i øvrigt er omkostningskrævende og ikke særlig præcis.

Okklusionstræning virker

På næste stand møder jeg en gruppe fysioterapeutstuderende, der har undersøgt fem patienter, der træner ved hjælp af den såkaldte okklusionstræningsmetode, der blandt andet virker ved, at man afbryder blodtilstrømningen for at øge effekten af træningen. Træningsmetoden er omdiskuteret, men de fem personer i undersøgelsen viste sig at have rigtig god gavn af træningen, og selv om flere patienter også mærkede det ubehag, der følger med, så ville de ikke være træningen foruden. En enkelt problematisering kunne dog være, at fokuspersonerne var blevet formidlet gennem en klinik, der har interesse i at sælge træningsformen. Men det ændrede ikke ved, at de studerende konkluderer, at træningsformen har rigtigt mange fordele, som bør udnyttes mere end i dag. Den medfører hurtig helbredelse, som er godt for samfundsøkonomien og trivslen, så det kan kun gå for langsomt med at udnytte muligheden.

Tidlig indsats redder børn

For tidligt fødte og deres forældre kan det også kun gå for langsomt med at give rådgivning, da det ellers kan gå galt for deres børns udvikling. Det beretter et hold på to ergoterapeutstuderende, der har undersøgt, hvordan tidligt fødte børn med problemer med sanseintegration udvikler sig. I Næstved Kommune giver en ergoterapeut rådgivning til forældrene, der tidligt får styr på at hjælpe børnene til at mærke den massage og fysiske fasthed, der er med til at give dem ro, når de har forstyrrelser i sanserne. Opnår man ikke at give børnene den rigtige behandling i tide, så bliver de typisk urolige, og det medfører store omkostninger og mistrivsel i daginstitutioner og skoler. De studerende har i projektet været helt tæt på tre familier – én fra Næstved og to fra kommuner, der ikke giver tidlig støtte – og de studerende ser en tydelig forskel på, hvordan det er gået børnene og forældrene siden.

Psykologhjælp fra fysioterapeuten

Et formidlingsseminar er også et rigtigt godt sted at stille spørgsmål til, hvordan kompetencerne skal være i de forskellige uddannelser – eksempelvis fysioterapeutuddannelsen. Det viser et bachelorprojekt, som sætter fokus på de fysioterapeuter, der skal hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Her viser det sig ofte i praksis, at patienten har det så dårligt psykisk, at det ikke altid er muligt at gennemføre et træningsforløb, selv om der er booket en tid. Så er det vigtigt, at fysioterapeuten er rustet til at samtale med patienten og rådgive patienten i samarbejde med eksempelvis psykologer og sagsbehandlere. 

Gør en forskel

Når man taler med de mange nye bachelorer, er det tydeligt, at de alle brænder for, at deres bachelorprojekter kommer til at gøre en forskel. Sikkert er det i hvert tilfælde, at de besøgende på seminaret bliver påvirket. Nogle af de besøgende besøger mange projekter og stemmer til sidst på det bedste projekt. Man slutter sit besøg ved at give sin stemme ved at fordele kugler i plastikkopper på et bord i kantinen. Og måske giver man også lige en tak til de mange studerende for helt gratis at levere en berigende eftermiddag med masser af ny viden, faglige snakke og gode råd.

Se kommende formidlingsseminarer.

Se billederne fra dagen her.

Du kan finde alle bachelorprojekter på UCviden.dk.