Del

Vordingborg kalder Tyskland og Østrig

På Campus Vordingborg er to hold lærerstuderende dykket ned i specialpædagogikken på en ny måde. Gennem den digitale portal eTwinning har de delt erfaringer om inklusion med studerende fra Tyskland og Østrig.

Senay Özüpek, Sima Rewan og Nicolai Sørensen læser alle på tredje år til lærer på Campus Vordingborg. De har lektor og ph.d. Laura Mørk Emtoft som underviser i faget specialpædagogik. De tre studerende arbejder sammen i en gruppe, der netop har arbejdet med portalen eTwinning. Gennem den digitale portal har de samlet erfaringer om, hvordan inklusion fungerer i skolen i Bayern sammenlignet med Danmark. 

Vi bliver undervist i alle mulige værktøjer og metoder til højre og venstre, men lige hér har vi faktisk fået lov til at arbejde med det rigtigt.

De to hold studerende har alle haft kontakt til lærerstuderende på enten Pädagogische Hochschule Oberösterreich i Østrig og Pädagogische Hochschule Freiburg i Tyskland. På denne måde har de opgaven allerede nu stiftet bekendtskab med et digitalt værktøj, de kan bruge i praksis, når de engang selv er færdige som lærere.

Digitale muligheder

Senay Özüpek har allerede før arbejdet med eTwinnning og er begejstret for portalens muligheder for samarbejdet imellem skolelever.

”Jeg er meget glad for eTwinning. Det er er rigtigt god måde at skabe venskaber for eleverne, der skærper elevernes samarbejdsevner og deres sprogkundskaber”. 

Senay ser gode perspektiver i værktøjet for børn, der har brug for inklusion i en klasse, da også børn med inklusionsbehov er meget digitale i dag. 

”Det skaber et netværk, de kan overskue. I det projekt, jeg var med i tidligere, var der både specialklasseelever og endda blinde elever. Så kan man også inddrage en klasse, der rummer et par elever med inklusionsbehov”.

Forventningsafstemning

Sima Rewan synes, at måden at bruge eTwinning på i de studerendes egen opgaver har været lidt svær.

”Lige i vores projekt med Tyskland har der ikke været så meget kommunikation. For de tyske studerende er det ikke en opgave, de skal aflevere, ligesom vi skal. Så samarbejdet er måske lidt skævt i forventningerne, og det er da lidt udfordrende”. 

”Det kunne være fedt, hvis det havde været mere jævnbyrdigt, sådan at vi havde et fælles produkt, som alle parter havde ansvar for. Men der er da fordele ved at få trænet sine kommunikationsfærdigheder, sit engelske sprogbrug og samarbejde generelt”, konkluderer Sima.

Fingrene i dejen

Tredjemand i gruppen Nicolai Sørensen påpeger, at arbejdet med eTwinning har været givende, men at man skal huske, at platformen ikke kan stå alene.

”eTwinning er et it-hjælpemiddel, vi har til rådighed. Mange af vores digitale værktøjer tilgodeser elever med særlige behov. Men det kan ikke stå alene – det er en kommunikationsplatform. Har du som elev meget energi og har svært ved at strukturere din tid, skal du stadig have hjælp. Er eleven lidt fattig på fantasi, så skal han eller hun have idéer til at bruge systemet”. 

For Nicolai har det selv at bruge eTwinning i sig selv været en god oplevelse.

”Vi bliver undervist i alle mulige værktøjer og metoder til højre og venstre, men lige hér har vi faktisk fået lov til at arbejde med det rigtigt. Der er da nogle af de erfaringer, jeg gør mig nu, som jeg nødig ville gøre mig foran en rigtig klasse – eller i min forberedelse til en undervisningstime. Derudover har jeg også lært noget om inklusion og eksklusion i danske skoler – det har motiveret mig på en helt anden måde, end hvis det havde været en tekst i et pensum”.

Prøv det selv

Laura Mørk Emtoft er lektor og ph.d. Hun har før forsket i lærere og elevers praksis med it og inklusion og har samarbejdet med Styrelsen for it og læring omkring portalen eTwinning. eTwinning er en Europæisk samarbejdes platform for lærer og elever i EU, som indtil nu har været lukket for lærerstuderende. Derfor er hun glad for muligheden for at åbne op for de studerende.

”Det har været en unik mulighed for at arbejde med mange typer af fællesskaber mellem de studerende, både internationale og digitale fællesskaber. Jeg tror, at hvis de studerende får erfaringer med forskellige typer fællesskaber, får de en øget opmærksomhed på inkluderede fællesskaber, dér hvor de tilbyder sig”.

Laura Mørk Emtofts idé med at kombinere de lærerstuderendes undervisning med brugen af eTwinning i en fremtidig undervisning har flere formål: dels at åbne de studerendes øjne for et værktøj, der rummer deltagelsesmuligheder for elever med inklusionsbehov. Derudover er det en måde for de studerende selv at opleve det samarbejde, eTwinning tilbyder som digitalt lærermiddel – både mulighederne og begrænsningerne.

 

FAKTA

651.033 lærere på 204.745 skoler har lavet 85.098 projekter via eTwinning.

eTwinning tilbyder en platform for medarbejdere (lærere, skoleledere, bibliotekarer m.m.), som arbejder på en skole i et af de europæiske lande, hvor de kan involvere sig i kommunikation, samarbejde, projektudvikling og udveksling. 

Kort fortalt deltage i og blive en del at det mest spændende uddannelsesfællesskab i Europa. 

>Læs mere om eTwinning her 

Flere nyheder fra Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display