Del

Mads Eriksen

Udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering

Født 1980

Uddannelse

2008

 

Cand.scient.adm fra Roskilde Universitet

Speciale: ’Samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv’.

 

Erhvervserfaring

2017 -

Uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

2014 – 2017

Konsulent i FTF

2008 – 2014

Chefkonsulent i DI’s afdeling for Forskning, Uddannelse og Mangfoldighed

 


Andre aktiviteter (Udvalgte bestyrelsesposter og tillidshverv)

2017 -

Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2017 -

Medlem af Udviklingsrådet for Erhvervsakademierne

2017 -

Medlem af Rådet for Erhvervsakademier og Professionsbacheloruddannelser

2017-2018

Medlem af Udvalg for bedre Universitetsuddannelser