Del

Camilla Wang, rektor

Camilla Wang er født i 1969 og uddannet cand.mag. i dansk og psykologi. Camilla Wang har bred erfaring med uddannelsessektoren siden hun i 1998 startede som adjunkt på læreruddannelsen i Holbæk på Professionshøjskolen Absalon og har bl.a. arbejdet som evalueringskonsulent, som projektleder for etableringen af en uddannelsesforskningsenhed og som direktør og dekan på professionshøjskolen Metropol.

Som rektor for Professionshøjskolen Absalon har Camilla Wang det overordnede ansvar for udvikling og drift af Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelse   

2006

Diplomuddannelse i ledelse, Danmarks Forvaltningshøjskole 

2005

Diplomkursus i EFQM Excellence Modellen, Mannaz

1997

Cand.mag. i dansk og psykolgi, Københavns Universitet 


Erhvervserfaring  

2015-

Rektor
Professionshøjskolen Absalon

2011 - 2015

Dekan for Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol

2010 - 2011

Direktør for området Læring, Ledelse og Socialt Arbejde (LLS) Professionshøjskolen Metropol

2005 - 2010

Chef for dagtilbudsområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2006

Udlånt som projektleder på etableringen af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU)
Danmarks Pædagogiske Universitet

2004 - 2005

Leder af forvaltningsenhed
Børne- og Kulturforvaltningen, Roskilde Kommune  

2000 - 2004

Evalueringskonsulent/specialkonsulent
Danmarks Evalueringsinstitut

1998 - 2000

Adjunkt
Holbæk Seminarium

Andre aktiviteter

  • sektorrepræsentant i partnerskab mellem Uddannelsesministeriet og professionshøjskolerne
  • bestyrelsesmedlem, SOSU Sjælland
  • bestyrelsesmedlem, INCITA
  • medlem af aftagerpanel, DPU, Aarhus Universitet
  • medlem af aftagerpanel, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC
  • formand for arbejdsgruppe om ny kompetenceprofil for skoleledelse, UVM