Del

Karaktergennemsnit

Nedenstående karaktergennemsnit er udregnet med udgangspunkt i karakterregistreringer i Professionshøjskolen Absalon´s studieadministrative system SIS. Data er udtrukket den 13. november 2014.

Alle afgivne karakterer på 7-trinsskala indgår (både beståede og ikke beståede bedømmelser indgår). Hvert år er forskudt i forhold til kalenderåret med et kvartal. ”2012” dækker derfor over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012. ”2013” dækker over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 og ”2014” dækker over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014.
Moduler og fag, hvor færre end 3 karakterer er registreret indgår ikke i oversigten.

Karaktergennemsnit for Administrationsbacheloruddannelsen
Modul 201320142015
Modul 1-5,84,6
Modul 2-6,66,6
Modul 3-5,65,0
Modul 4-7,16,0
Modul 5--4,2
Modul 6--7.1
Modul 7A--7,5
Modul 8A--7,0
Modul 8--7,0
Karaktergennemsnit for Bioanalytikeruddannelsen
Modul2012201320142015
Modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse4,57,35,64,2
Modul 3: Grundlæggende biokemi og bioanalyse4,54,56,25,3
Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring8,89,78,58,7
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed8,38,18,19,6
Modul 6+7 - samlet prøve for begge moduler---5,9
Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse5,05,76,06,4
Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse4,06,14,23,7
Modul 8: Molekylærbiologisk og genetiske analyser7,07,26,26,6
Modul 9: Biomedicinsk laboratorieanalyse i tv. Perspektiv6,37,38,48,0
Modul 10: Immunkemiske analyser4,87,76,57,9
Modul 11: Klinisk modul7,98,99,79,0
Modul 12: Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring9,19,08,07,9
Modul 13: Valgmodul6,78,36,68,5
Modul 14: Professionsbachelorprojekt7,68,86,88,1
Karaktergennemsit for Ergoterapeutuddannelsen
Modul2012201320142015
Modul 1: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis7,97,68,710,1
Modul 2: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse5,77,26,65,1
Modul 3:Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelsen for børn, voksne og ældre. 5,67,18,47,2
Modul 4: Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse5,78,49,27,7
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed8,47,88,79,4
Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.4,88,39,98,9
Modul 8: Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse 7,17,06,56,5
Modul 10: Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig- og lokalmiljø. 8,95,68,28,2
Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering.7,79,28,08,6
Modul 12: Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi7,77,87,47,0
Modul 13: Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse8,58,58,1-
Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt6,57,98,18,3
Karaktergennemsnit for Ernæring og sundhed
Modul2012201320142015
Modul 3-2. semester: Fødevarer og forbrug7,57,88,58,2
Modul 4-2.semester: Ledelse, kvalitet og miljø-4,0--
Modul 5-3. semester: Tværprofessionel virksomhed9,99,89,49,3
Modul 5: IHCP - Interdisciplinary Health Care Provision10,411,5--
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed-12,0--
Modul 6-3. semester: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv9,19,58,89,4
Modul 7-4 sem: Videnskabsteori og -metode--7,0-
Modul 8-4 KD: Diætbehandling og ernæringsterapi9,29,77,58,1
Modul 8-4 LFS: Måltider, fødevarer og service - teknologi og brugerperspektiv7,37,06,37,5
Modul 8-4 SFF: Livscyklus, ernæring og sundhed7,86,66,87,6
Modul 11-6 KD: Diætbehandling og projektorientering8,28,910,910,3
Modul 11-6 LFS: Innovation, projektledelse og konceptudvikling9,010,49,18,9
Modul 11-6 SFF: Innovation, projektledelse og intervention8,58,58,88,5
Modul 14- 7. semester: Professionsbachelorprojekt9,49,09,29,1
Karaktergennemsnit for Fysioterapuetuddannelsen
Modul2012201320142015
Modul 1: Fysioterapi - fag, profession og studie8,08,57,77,5
Modul 2: Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning8,48,37,67,7
Modul 3: Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet6,55,96,47,0
Modul 4: Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning7,77,06,76,8
Modul 5: IHCP - interdisciplinary Health Care Provision -11,0--
Modul 5: Tværfagligt fællesmodul - tværprofessionel virksomhed8,28,89,28,9
Modil 6: Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik6,06,36,76,6
Modul 7: Udredning og behandling6,36,84,0-
Modul 8: Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser6,66,67,36,9
Modul 10: Samfund, sundhed og forebyggelse8,78,88,38,9
Modul 11: Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling6,97,17,26,7
Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse6,86,87,48,0
Modul 13: Valgmodul-7,6--
Modul 14: Bachelorprojekt - Dokumentation og udvikling 8,78,58,38,6
M03: Anatomi6,56,55,65,6
M04: Fysiologi4,23,53,94,7
Karaktergennemsnit for Leisure Management
Modul2012201320142015
Accounting 7,664,95,8
Att Dest Ma-104,64,84,7-
Attraction and Destination Management 8,78,2--
Bachelor Thesis 86,67,28,3
Branding 5,87,27,35,2
Consumer Behavior -5,85,47,0
Corporate Finance 4,94,21,66,1
E-Commerce4,7-5,9-0,5
Event Management 8,27,88,17,7
Experience Economy 7,68,17,97,4
Experiential Marketing 6,13,85,85,4
Field Project - Special Events-10,36,63,0
Hospitality Management -2,75,4-
Impacts7,55,65,15,0
Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 8,98,47,67,7
Intercultural Communication -4,4-5,7
International Project Management 6,87,48,26,1
Introduction to the Leisure Industries 6,16,96,67,3
Leadership Career Development 7,98,28,68,4
Leisure Marketing 6,16,57,87,4
Macroeconomic 7,57,434,8
Marketing Communication and Sponsorship 6,34,66,57,5
Microeconomics 4,56,16,26,5
Organisation Theory and Human Resources Management in the Leisure Industries 8,25,68,67,7
Personal Leadership 7,47,78,68,5
Pre-Internship 7,28,68,87,0
Research methods I 65,35,87,3
Research Methods II 5,95,77,37,3
Service Management in the Leisure Industries 6,96,87,57,3
Sports Management 6,6-5,4-
Statistics 773,57,1
Strategic Leisure Management 5,95,17,47,2
Strategic Marketing-3,9-4,9
Tourism Management4,35,56,83,9
Karaktergennemsnit for Læreruddannelsen
Fag2012201320142015
1. Praktik-12,07,87,8
1. Praktik - Praktikniveau 1-12,07,57,4
2. Praktik ---8,2
2. Praktik - Praktikniveau 2 ---8,4
3. Praktik - Praktikniveau 3---10,0
Almen didaktik6,36,16,66,9
Bachelorprojekt6,57,06,66,6
Billedkunst7,98,17,38,7
Biologi7,27,67,02,7
Dansk som 2. sprog - mundtlig7,67,58,4-
Dansk som 2. sprog - skriftlig5,96,27,2-
Dansk, begynder- og mellemtrin - mundtlig6,97,25,7-
Dansk, begynder- og mellemtrin - skriftlig5,56,23,3-
Dansk, mellem- og sluttrin - mundtlig5,96,86,8-
Dansk, mellem- og sluttrin - skriftlig5,55,45,5-
Englesk 1. del - mundtlig9,58,7--
Engelsk 2. del - mundtlig7,37,07,44,4
Engelsk 2. del - skriftlig5,55,56,54,5
Fysik/kemi6,97,66,07,4
Geografi--46,4
Historie 1-årigt-5,85,17,1
Historie 5,25,8-6,6
Hjemkundskab-8,2-7,5
Håndværk og Design---8,3
Idræt 1- årigt4,96,77,47,4
Idræt 7,76,711,06,6
Idræt ITE---9,4
Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab6,16,322,0
Kristendomskundskab/religion7,46,56,76,6
Lg almen dan--6,76,9
Matematik, begynder- og mellemtrin - mundtlig4,66,84,5-
Matematik, begynder- og mellemtrin - skriftlig4,96,75,2-
Matematik, mellem- og sluttrin- mundtlig5,65,54,9-
Matematik, mellem- og sluttrin - skriftlig3,942,7-
Materiel Design--7,8-
Musik -6,97,46,2
Natur/teknik5,47,77,37,1
Natur/teknik 1-årigt-5,7-10,3
Psykologi7,27,37,17,5
Pædagogik6,47,17,16,8
Samfundsfag7,8-7,17,0
Specialpædagogik7,87,38,27,4
Tysk - mundtlig9,08,86,0-
Tysk - skriftlig7,95,42,8-
Und: Dansk 1-6--6,0-
Und: Dansk 4-10--6,8-
Und: Engelsk--6,2-
Und: Mat 1-6--5,6-
Und: Mat 4-10--5,6-
Karaktergennemsnit for Pædagoguddannelsen
Modul 2012201320142015
2. semester: Førsteårsprøve8,18,57,75,0
4. semester: Individ, institution og samfund7,37,48,08,6
5. semester: Dansk, kultur og kommunikation8,38,18,18,6
7. semester: Pædagogik7,78,18,18,2
7. semester: Sundhed, krop og bevægelse7,47,86,57,5
7. semester: Udtryk, musik og drama8,28,48,57,6
7. semester: Værksted, natur og teknik7,97,58,48,6
Kompetencemål 1 - GK1---8,0
Kompetencemål 2 - GK2---8,2
Bachelorprojekt8,68,58,48,5
Karaktergennemsnit for Socialrådgiveruddannelsen
Modul2012201320142015
1. Årsprøve -7,0--
Bachelorprojekt8,27,77,71,2
5. semester: Det psykologiske og psykiatriske fagområde6,16,01,9-
5. semester. Det samfundsvidenskabelige fagområde5,86,34,9-
5. semester:Temakursus om social indsats5,35,96,2-
6. semester: Det juridiske fagområde6,76,56,2-
6. semester: Fagområdet socialt arbejde7,06,67,32,0
Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis -4,47,010,0
Modul 3: Familier, børn og unge og socialt arbejde 8,77,06,25,8
Modul 4: Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde7,66,87,07,7
Modul 5: Arbejdsmarket og socialt arbejde-5,58,57,0
Modul 6: Organisation, metoder og praksis -8,06,36,9
Modul 7: Praktik ---9,0
Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessional og tværsektoriel sammenhæng--7,0-
Modul 9A: Socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier --8,07,0
Modul 9B: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet--6,57,2
Temakursus i metoder og metodisk tilgang i soicalt arbejde -5,41,3-
Modul 10: Socialt arbejde- og kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling --10,27,8
Modul 11C: Socialt arbjede med voksne udsatte og voksne med handicap --7,88,1
Modul 11D: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed--8,98,5
Modul 12: Socialt arbejde, vidensbasering og udvikling---7,0
Modul 13: Bachelorprojekt---8,8
Karaktergennemsnit for Sygeplejerskeuddannelsen
Modul2012201320142015
ICHP afsluttende prøve for internationale studerende ---10,5
Modul 1: Intern prøve5,96,16,35,9
Modul 2: Sundhed og sygdom - Intern prøve6,96,76,26,4
Modul 3: Somatisk sygdom og lidelse - Ekstern prøve7,37,37,57,1
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed8,58,08,48,2
Modul 5 IHCP - Interdisciplinary Health Care Provision8,510,7--
Modul 5: IHCP---9,1
Modul 7: Relationer og interaktioner7,97,98,38,4
Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed - Ekstern prøve6,87,37,06,4
Modul 10: Akut og kritisk syge patienter/borgere - Ekstern prøve 7,27,27,37,6
Modul 14:Bachelorprojekt8,89,28,39,1
Cxense Display