Del

Karaktergennemsnit

Nedenstående karaktergennemsnit er udregnet med udgangspunkt i karakterregistreringer i Professionshøjskolen Absalon´s studieadministrative system SIS. Data er udtrukket den 13. november 2014.

Alle afgivne karakterer på 7-trinsskala indgår (både beståede og ikke beståede bedømmelser indgår). Hvert år er forskudt i forhold til kalenderåret med et kvartal. ”2012” dækker derfor over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012. ”2013” dækker over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2012 til 30. september 2013 og ”2014” dækker over karakterer med bedømmelsesdato fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014.
Moduler og fag, hvor færre end 3 karakterer er registreret indgår ikke i oversigten.

Karaktergennemsnit for Administrationsbacheloruddannelsen
Modul 2013 2014 2015
Modul 1 - 5,8 4,6
Modul 2 - 6,6 6,6
Modul 3 - 5,6 5,0
Modul 4 - 7,1 6,0
Modul 5 - - 4,2
Modul 6 - - 7.1
Modul 7A - - 7,5
Modul 8A - - 7,0
Modul 8 - - 7,0
Karaktergennemsnit for Bioanalytikeruddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
Modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse 4,5 7,3 5,6 4,2
Modul 3: Grundlæggende biokemi og bioanalyse 4,5 4,5 6,2 5,3
Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring 8,8 9,7 8,5 8,7
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed 8,3 8,1 8,1 9,6
Modul 6+7 - samlet prøve for begge moduler - - - 5,9
Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse 5,0 5,7 6,0 6,4
Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse 4,0 6,1 4,2 3,7
Modul 8: Molekylærbiologisk og genetiske analyser 7,0 7,2 6,2 6,6
Modul 9: Biomedicinsk laboratorieanalyse i tv. Perspektiv 6,3 7,3 8,4 8,0
Modul 10: Immunkemiske analyser 4,8 7,7 6,5 7,9
Modul 11: Klinisk modul 7,9 8,9 9,7 9,0
Modul 12: Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring 9,1 9,0 8,0 7,9
Modul 13: Valgmodul 6,7 8,3 6,6 8,5
Modul 14: Professionsbachelorprojekt 7,6 8,8 6,8 8,1
Karaktergennemsit for Ergoterapeutuddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
Modul 1: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis 7,9 7,6 8,7 10,1
Modul 2: Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 5,7 7,2 6,6 5,1
Modul 3:Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelsen for børn, voksne og ældre. 5,6 7,1 8,4 7,2
Modul 4: Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse 5,7 8,4 9,2 7,7
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed 8,4 7,8 8,7 9,4
Modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. 4,8 8,3 9,9 8,9
Modul 8: Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse 7,1 7,0 6,5 6,5
Modul 10: Sundhedsfremme og forebyggelse i bolig- og lokalmiljø. 8,9 5,6 8,2 8,2
Modul 11: Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. 7,7 9,2 8,0 8,6
Modul 12: Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi 7,7 7,8 7,4 7,0
Modul 13: Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse 8,5 8,5 8,1 -
Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt 6,5 7,9 8,1 8,3
Karaktergennemsnit for Ernæring og sundhed
Modul 2012 2013 2014 2015
Modul 3-2. semester: Fødevarer og forbrug 7,5 7,8 8,5 8,2
Modul 4-2.semester: Ledelse, kvalitet og miljø - 4,0 - -
Modul 5-3. semester: Tværprofessionel virksomhed 9,9 9,8 9,4 9,3
Modul 5: IHCP - Interdisciplinary Health Care Provision 10,4 11,5 - -
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed - 12,0 - -
Modul 6-3. semester: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv 9,1 9,5 8,8 9,4
Modul 7-4 sem: Videnskabsteori og -metode - - 7,0 -
Modul 8-4 KD: Diætbehandling og ernæringsterapi 9,2 9,7 7,5 8,1
Modul 8-4 LFS: Måltider, fødevarer og service - teknologi og brugerperspektiv 7,3 7,0 6,3 7,5
Modul 8-4 SFF: Livscyklus, ernæring og sundhed 7,8 6,6 6,8 7,6
Modul 11-6 KD: Diætbehandling og projektorientering 8,2 8,9 10,9 10,3
Modul 11-6 LFS: Innovation, projektledelse og konceptudvikling 9,0 10,4 9,1 8,9
Modul 11-6 SFF: Innovation, projektledelse og intervention 8,5 8,5 8,8 8,5
Modul 14- 7. semester: Professionsbachelorprojekt 9,4 9,0 9,2 9,1
Karaktergennemsnit for Fysioterapuetuddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
Modul 1: Fysioterapi - fag, profession og studie 8,0 8,5 7,7 7,5
Modul 2: Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 8,4 8,3 7,6 7,7
Modul 3: Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 6,5 5,9 6,4 7,0
Modul 4: Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 7,7 7,0 6,7 6,8
Modul 5: IHCP - interdisciplinary Health Care Provision - 11,0 - -
Modul 5: Tværfagligt fællesmodul - tværprofessionel virksomhed 8,2 8,8 9,2 8,9
Modil 6: Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik 6,0 6,3 6,7 6,6
Modul 7: Udredning og behandling 6,3 6,8 4,0 -
Modul 8: Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 6,6 6,6 7,3 6,9
Modul 10: Samfund, sundhed og forebyggelse 8,7 8,8 8,3 8,9
Modul 11: Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 6,9 7,1 7,2 6,7
Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse 6,8 6,8 7,4 8,0
Modul 13: Valgmodul - 7,6 - -
Modul 14: Bachelorprojekt - Dokumentation og udvikling 8,7 8,5 8,3 8,6
M03: Anatomi 6,5 6,5 5,6 5,6
M04: Fysiologi 4,2 3,5 3,9 4,7
Karaktergennemsnit for Leisure Management
Modul 2012 2013 2014 2015
Accounting 7,6 6 4,9 5,8
Att Dest Ma-10 4,6 4,8 4,7 -
Attraction and Destination Management 8,7 8,2 - -
Bachelor Thesis 8 6,6 7,2 8,3
Branding 5,8 7,2 7,3 5,2
Consumer Behavior - 5,8 5,4 7,0
Corporate Finance 4,9 4,2 1,6 6,1
E-Commerce 4,7 - 5,9 -0,5
Event Management 8,2 7,8 8,1 7,7
Experience Economy 7,6 8,1 7,9 7,4
Experiential Marketing 6,1 3,8 5,8 5,4
Field Project - Special Events - 10,3 6,6 3,0
Hospitality Management - 2,7 5,4 -
Impacts 7,5 5,6 5,1 5,0
Innovation and Entrepreneurship in the Leisure Industries 8,9 8,4 7,6 7,7
Intercultural Communication - 4,4 - 5,7
International Project Management 6,8 7,4 8,2 6,1
Introduction to the Leisure Industries 6,1 6,9 6,6 7,3
Leadership Career Development 7,9 8,2 8,6 8,4
Leisure Marketing 6,1 6,5 7,8 7,4
Macroeconomic 7,5 7,4 3 4,8
Marketing Communication and Sponsorship 6,3 4,6 6,5 7,5
Microeconomics 4,5 6,1 6,2 6,5
Organisation Theory and Human Resources Management in the Leisure Industries 8,2 5,6 8,6 7,7
Personal Leadership 7,4 7,7 8,6 8,5
Pre-Internship 7,2 8,6 8,8 7,0
Research methods I 6 5,3 5,8 7,3
Research Methods II 5,9 5,7 7,3 7,3
Service Management in the Leisure Industries 6,9 6,8 7,5 7,3
Sports Management 6,6 - 5,4 -
Statistics 7 7 3,5 7,1
Strategic Leisure Management 5,9 5,1 7,4 7,2
Strategic Marketing - 3,9 - 4,9
Tourism Management 4,3 5,5 6,8 3,9
Karaktergennemsnit for Læreruddannelsen
Fag 2012 2013 2014 2015
1. Praktik - 12,0 7,8 7,8
1. Praktik - Praktikniveau 1 - 12,0 7,5 7,4
2. Praktik - - - 8,2
2. Praktik - Praktikniveau 2 - - - 8,4
3. Praktik - Praktikniveau 3 - - - 10,0
Almen didaktik 6,3 6,1 6,6 6,9
Bachelorprojekt 6,5 7,0 6,6 6,6
Billedkunst 7,9 8,1 7,3 8,7
Biologi 7,2 7,6 7,0 2,7
Dansk som 2. sprog - mundtlig 7,6 7,5 8,4 -
Dansk som 2. sprog - skriftlig 5,9 6,2 7,2 -
Dansk, begynder- og mellemtrin - mundtlig 6,9 7,2 5,7 -
Dansk, begynder- og mellemtrin - skriftlig 5,5 6,2 3,3 -
Dansk, mellem- og sluttrin - mundtlig 5,9 6,8 6,8 -
Dansk, mellem- og sluttrin - skriftlig 5,5 5,4 5,5 -
Englesk 1. del - mundtlig 9,5 8,7 - -
Engelsk 2. del - mundtlig 7,3 7,0 7,4 4,4
Engelsk 2. del - skriftlig 5,5 5,5 6,5 4,5
Fysik/kemi 6,9 7,6 6,0 7,4
Geografi - - 4 6,4
Historie 1-årigt - 5,8 5,1 7,1
Historie 5,2 5,8 - 6,6
Hjemkundskab - 8,2 - 7,5
Håndværk og Design - - - 8,3
Idræt 1- årigt 4,9 6,7 7,4 7,4
Idræt 7,7 6,7 11,0 6,6
Idræt ITE - - - 9,4
Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab 6,1 6,3 2 2,0
Kristendomskundskab/religion 7,4 6,5 6,7 6,6
Lg almen dan - - 6,7 6,9
Matematik, begynder- og mellemtrin - mundtlig 4,6 6,8 4,5 -
Matematik, begynder- og mellemtrin - skriftlig 4,9 6,7 5,2 -
Matematik, mellem- og sluttrin- mundtlig 5,6 5,5 4,9 -
Matematik, mellem- og sluttrin - skriftlig 3,9 4 2,7 -
Materiel Design - - 7,8 -
Musik - 6,9 7,4 6,2
Natur/teknik 5,4 7,7 7,3 7,1
Natur/teknik 1-årigt - 5,7 - 10,3
Psykologi 7,2 7,3 7,1 7,5
Pædagogik 6,4 7,1 7,1 6,8
Samfundsfag 7,8 - 7,1 7,0
Specialpædagogik 7,8 7,3 8,2 7,4
Tysk - mundtlig 9,0 8,8 6,0 -
Tysk - skriftlig 7,9 5,4 2,8 -
Und: Dansk 1-6 - - 6,0 -
Und: Dansk 4-10 - - 6,8 -
Und: Engelsk - - 6,2 -
Und: Mat 1-6 - - 5,6 -
Und: Mat 4-10 - - 5,6 -
Karaktergennemsnit for Pædagoguddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
2. semester: Førsteårsprøve 8,1 8,5 7,7 5,0
4. semester: Individ, institution og samfund 7,3 7,4 8,0 8,6
5. semester: Dansk, kultur og kommunikation 8,3 8,1 8,1 8,6
7. semester: Pædagogik 7,7 8,1 8,1 8,2
7. semester: Sundhed, krop og bevægelse 7,4 7,8 6,5 7,5
7. semester: Udtryk, musik og drama 8,2 8,4 8,5 7,6
7. semester: Værksted, natur og teknik 7,9 7,5 8,4 8,6
Kompetencemål 1 - GK1 - - - 8,0
Kompetencemål 2 - GK2 - - - 8,2
Bachelorprojekt 8,6 8,5 8,4 8,5
Karaktergennemsnit for Socialrådgiveruddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
1. Årsprøve - 7,0 - -
Bachelorprojekt 8,2 7,7 7,7 1,2
5. semester: Det psykologiske og psykiatriske fagområde 6,1 6,0 1,9 -
5. semester. Det samfundsvidenskabelige fagområde 5,8 6,3 4,9 -
5. semester:Temakursus om social indsats 5,3 5,9 6,2 -
6. semester: Det juridiske fagområde 6,7 6,5 6,2 -
6. semester: Fagområdet socialt arbejde 7,0 6,6 7,3 2,0
Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis - 4,4 7,0 10,0
Modul 3: Familier, børn og unge og socialt arbejde 8,7 7,0 6,2 5,8
Modul 4: Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde 7,6 6,8 7,0 7,7
Modul 5: Arbejdsmarket og socialt arbejde - 5,5 8,5 7,0
Modul 6: Organisation, metoder og praksis - 8,0 6,3 6,9
Modul 7: Praktik - - - 9,0
Modul 8: Socialt arbejde i tværprofessional og tværsektoriel sammenhæng - - 7,0 -
Modul 9A: Socialt arbejde med udsatte børn og unge, samt børn og unge med handicap og deres familier - - 8,0 7,0
Modul 9B: Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet - - 6,5 7,2
Temakursus i metoder og metodisk tilgang i soicalt arbejde - 5,4 1,3 -
Modul 10: Socialt arbejde- og kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling - - 10,2 7,8
Modul 11C: Socialt arbjede med voksne udsatte og voksne med handicap - - 7,8 8,1
Modul 11D: Socialt entreprenørskab, innovation og frivillighed - - 8,9 8,5
Modul 12: Socialt arbejde, vidensbasering og udvikling - - - 7,0
Modul 13: Bachelorprojekt - - - 8,8
Karaktergennemsnit for Sygeplejerskeuddannelsen
Modul 2012 2013 2014 2015
ICHP afsluttende prøve for internationale studerende - - - 10,5
Modul 1: Intern prøve 5,9 6,1 6,3 5,9
Modul 2: Sundhed og sygdom - Intern prøve 6,9 6,7 6,2 6,4
Modul 3: Somatisk sygdom og lidelse - Ekstern prøve 7,3 7,3 7,5 7,1
Modul 5: Tværprofessionel virksomhed 8,5 8,0 8,4 8,2
Modul 5 IHCP - Interdisciplinary Health Care Provision 8,5 10,7 - -
Modul 5: IHCP - - - 9,1
Modul 7: Relationer og interaktioner 7,9 7,9 8,3 8,4
Modul 9: Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed - Ekstern prøve 6,8 7,3 7,0 6,4
Modul 10: Akut og kritisk syge patienter/borgere - Ekstern prøve 7,2 7,2 7,3 7,6
Modul 14:Bachelorprojekt 8,8 9,2 8,3 9,1
Cxense Display