Del

Status og udviklingsplaner

Som led i kvalitetsarbejdet udarbejder direktionen jf. Professionshøjskolen Absalon’s kvalitetspolitik og strategi årligt sin egen status og udviklingsplan (SUP).

Direktionens SUP bygger på enhedernes egne SUP’er, og gør status på styrker og svagheder ved uddannelseskvaliteten og selve kvalitetssystemet. På baggrund heraf samles op på mønstre, tværgående tematikker og særlige forhold, og der formuleres indsatser for det kommende år. Direktionens SUP offentliggøres på hjemmesiden efter endt proces.


> Læs Direktionens SUP her

Cxense Display