Del

Digital

Digital er ansvarlig for og leverer Professionshøjskolen Absalon's digitale infrastruktur.

Vi stræber mod velfungerende IT-løsninger, med henblik på at understøtte vores uddannelser, undervisning, læring, administration, videndeling og innovation.

Medarbejdere i Digital

Anders Nordbøge Thiel Læringskonsulent
Anette Strange Systemadministrator
Andreas Vedel Sørensen IT driftsmedarbejder
Bue Worm Rothausen Systemadministrator
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen Databeskyttelsesrådgiver
Iben Cecilie Storm Administrativ medarbejder
Jens Christian Thullesen IT-driftmester
Kenneth Jesper Sørensen IT-projektleder
Kenneth Eriksen Systemadministrator
Keld Ingemann Hansen IT-medarbejder
Kristin Due Holmegaard IT-projektleder
Steffen Bendix Søjberg IT-driftmester
Svend Tveden-Nyborg DPC-Databeskyttelseskoordinator,… - Ph.d.
Torsten Stenulm Nielsen Chef for Digitalisering og…