Del

Digital

Digital er ansvarlig for og leverer Professionshøjskolen Absalon's digitale infrastruktur.

Vi stræber mod velfungerende IT-løsninger, med henblik på at understøtte vores uddannelser, undervisning, læring, administration, videndeling og innovation.

Medarbejdere i Digital

Anders Nordbøge Thiel Læringskonsulent
Anette Strange Systemadministrator
Andreas Vedel Sørensen IT driftsmedarbejder
Bue Worm Rothausen Systemadministrator
Christoffer Worm Ebbesen BI- og systemkonsulent
Morten Eeg Ejrnæs Nielsen Databeskyttelsesrådgiver
Iben Cecilie Storm Administrativ medarbejder
Jens Christian Thullesen IT-driftmester
Kenneth Jesper Sørensen IT-projektleder
Kenneth Eriksen Systemadministrator
Kristin Due Holmegaard IT-projektleder
Rune Ziegler Thomsen IT-medarbejder
Steffen Bendix Søjberg IT-driftmester
Svend Tveden-Nyborg DPC-Databeskyttelseskoordinator,… - Ph.d.
Torsten Stenulm Nielsen Chef for Digitalisering og…