Del

Begrebsafklaring

I. Institutionen

"institution" bruges i forbindelse med Professionshøjskolen Absalon, så menes der den juridiske institution Professionshøjskolen Absalon. Ordet "institution" bruges ikke om de enkelte lokationer.

Professionshøjskolen Absalon forkortes ikke.

II. Institutionens hovedområder

Professionshøjskolen Absalon består af 5 hovedområder:

  1. Uddannelser: Her indgår Professionshøjskolen Absalons 11 uddannelser (administrationsbachelor, bioanalytiker, diplomingeniør i bioteknologi, ergoterapeut, ernæring og sundhed, fysioterapeut, leisure management, lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske), studieservice, internationalt sekretariat
  2. Center for Videreuddannelse
  3. Center for Undervisningsmidler
  4. Forskning og Innovation
  5. Ledelse og fællesfunktioner: økonomiafdelingen, HR, kommunikation, it, bibliotek, facility service, planlægningsenheden, direktionssekretariat, kvalitetsenheden

Hvis man har behov for at konkretisere enheden i forhold til grunduddannelsen, anvendes følgende navne:

Administrationsbacheloruddannelsen, Næstved
Bioanalytikeruddannelsen, Næstved
Ergoterapeutuddannelsen, Næstved
Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus, Sorø
Fysioterapeutuddannelsen, Næstved
Fysioterapeutuddannelsen, Roskilde
Leisure Managementuddannelsen, Roskilde
Leisure Managementuddannelsen, Nykøbing F
Læreruddannelsen, Roskilde
Læreruddannelsen, Vordingborg
Pædagoguddannelsen, Roskilde
Pædagoguddannelsen, Nykøbing F
Pædagoguddannelsen, Slagelse
Pædagoguddannelsen, Vordingborg
Socialrådgiveruddannelsen, Roskilde
Socialrådgiveruddannelsen, Nykøbing F
Sygeplejerskeuddannelsen, Næstved
Sygeplejerskeuddannelsen, Roskilde
Sygeplejerskeuddannelsen, Nykøbing F
Sygeplejerskeuddannelsen, Slagelse

III. Professionshøjskolen Absalons uddannelser

Professionshøjskolen Absalons uddannelser omtales som følger uanset om de ligger et eller flere steder:

Professionshøjskolen Absalon Administrationsbacheloruddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Bioanalytikeruddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Ergoterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Ernærings- og sundhedsuddannelsen Ankerhus
Professionshøjskolen Absalon Fysioterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Leisure Managementuddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Læreruddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Pædagoguddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Socialrådgiveruddannelsen
Professionshøjskolen Absalon Sygeplejerskeuddannelsen

IV. Center for undervisningsmidler

Den samlede betegnelse for CFU er Professionshøjskolen Absalon, CFU.

Professionshøjskolen Absalon, CFU består af:
Udlånssamlingen (Sorø)
Informationssamlingen (Vordingborg)

V. E-læring

Professionshøjskolen Absalon tilbyder 10 af vores uddannelser som e-læring. E-læring er betegnelse for uddannelsesformen, der også benævnes fleksibel uddannelse, netbaseret uddannelse, netlæring, blended-learning osv.

VI. Kommunalt opsatte skilte

På skilte opsat af kommuner står der alene "Professionshøjskolen Absalon".