Del

Kvalitetspolitik

Professionshøjskolen Absalon blev i marts 2015 positivt institutionsakkrediteret som den første professionshøjskole i Danmark.

Dette betyder, at du som studerende og/eller samarbejdspartner er sikret, at Professionshøjskolen Absalon har et systematisk og velfungerende kvalitetssystem, som sikrer at uddannelserne er af høj kvalitet og løbende udvikles.

Systematisk kvalitetssikrings- og -udviklingstilgang

Professionshøjskolen Absalon har arbejdet med en systematisk kvalitetssikrings- og -udviklingstilgang siden institutionen dannelse i 2008 og har løbende udviklet rammerne herfor på på institutionsniveau og på uddannelsesniveau gennem turnus uddannelsesakkrediteringer og akkreditering af nye uddannelser og nye udbud.

Professionshøjskolen Absalon blev i marts 2015 positivt institutionsakkrediteret som den første professionshøjskole i Danmark.


Kvalitetspolitik 

Professionshøjskolen Absalon har udarbejdet en Kvalitetspolitik, som er styrende for kvalitetsarbejdet i Professionshøjskolen Absalon. Der lægges vægt på, at kvalitetsarbejdet skal være grundigt samt anvendelses- og udviklingsorienteret.

Institutionsakkreditering

Professionshøjskolen Absalon blev i marts 2015 positivt institutionsakkrediteret som den første professionshøjskole i Danmark.

I Akkrediteringsrådets brev til Professionshøjskolen Absalon kan du læse afgørelsen,  og i Akkrediterings- institutionens rapport kan du læse den samlede analyse og vurdering af Professionshøjskolen Absalon’s kvalitetsarbejde.

Baggrund

 I Danmark er det Akkrediteringsinstitutionen som er ansvarlig for akkrediteringen af de forskellige videregående uddannelsesinstitutioner. Det er Akkrediteringsrådet som efterfølgende træffer den endelige afgørelse om enten positiv, betinget eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet er således en uafhængig myndighed, som arbejder ud fra det beslutningsgrundlag, som Akkrediteringsinstitutionen overleverer. Læs mere her

Brugen af institutionsakkreditering blev i Danmark indført med Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner (nr. 601), som blev vedtaget den 12. juli 2013. Med loven fulgte et nyt akkrediteringssystem som bl.a. indebærer et skifte fra akkreditering af enkelte uddannelser til akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner. Du kan finde lovteksten her