Del

Links vedrørende akkreditering

  • Akkrediteringsrådet: Træffer beslutning på basis af indstillinger udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

  • Danmarks Akkrediteringsinstitution: Varetager al akkreditering inden for videregående uddannelser i Danmark fra 1. Juli 2013.  Læs om akkrediteringsbekendtgørelse, kriterier, akkrediteringsvejledninger m.m.

  • Danmarks Evalueringsinstitut: Gennemfører p.t. kun evalueringer og ikke akkreditering af videregående uddannelse.

  • ENQA (the European Association for Quality Assurance in Higher Educatin): Har udgivet ESG’erne (European Standards and Guidelines), som fastlægger de internationale krav til kvalitetssikring, som både UCSJ og Danmarks Akkrediteringsinstitution skal følge.

  • ECA (European Consortium for Accreditation): Er en sammenslutning for kvalitetssikringsinstitutioner, som Danmarks Akkrediteringsinstitution er medlem af.  Indeholder en del interessante ressourcer.

  • EQAF (European Quality Assurance Forum): Årlig konference som indeholder en række spændende ressourcer om kvalitetssikring indenfor de videregående uddannelser

  • EURASHE (European association of Higher Education Institutions).  Læs bl.a. om deres årlige conference, og om kvalitetssikring af “professional higher education”.

  • EUA: (European University Association).  Læs bl.a. om deres projekter om kvalitetskultur.