Del

Aftagerundersøgelser

 

Tværgående aftagerrapport belyser aftagernes vurdering af de nyuddannede fra Professionshøjskolen Absalon på en række parametre på tværs af grunduddannelser. Derudover belyser de uddannelsesspecifikke aftagerrapporter aftagernes vurdering af de nyuddannede fra de enkelte grunduddannelser.

Aftagerundersøgelsen er baseret på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt aftagere, hvor en aftager i undersøgelsen er defineret som en person, der er den nærmeste leder for en eller flere nyuddannede, der er dimitteret fra Professionshøjskolen Absalon inden for de seneste to år.

Dataindsamlingen er gennemført i perioden november – december 2016. Der indgår i alt 314 aftagere i undersøgelsen, som tilsammen er nærmeste ledere for 657 nyuddannede, der er dimitteret i perioden efterår/vinter 2014 – efterår/vinter 2016. 

Aftagerundersøgelsen vil fremover blive gennemført hver tredje år. 

Administrationsbachelor- uddannelsen
  • Aftagerundersøgelse 
Cxense Display