Del

Docenter

Docent er en ny stillingskategori på professionshøjskolerne.

Kvalifikationsniveau

Ansættelse som docent forudsætter et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. eller tilsvarende, opnået gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring.

Ansøgeren skal bl.a. være i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor professionen.

Docenter, der ansættes i Professionshøjskolen Absalon, har undervisningspligt, dog ikke i samme grad som lektorer

Docentens arbejdsopgaver er:

  • undervisning og udvikling af undervisning ved grund-, efter- og videreuddannelser, herunder faglig og pædagogisk fornyelse af uddannelserne
  • ansvar for forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til udvikling af uddannelerne, institutionens praksis samt professionen
  • ansvar for udvikling af samarbejde med erhverv og professioner
  • ansvar for samarbejde med relevante forskningsmiljøer
  • faglig ledelse, dog normalt ikke personaleledelse
  • øvrige opgaver indenfor institutionen

Eksternt bedømmelsesudvalg

Ansøgernes kvalifikationer vil blive bedømt af et eksternt bedømmelsesudvalg.