Del

Resultatlønskontrakter

Rektor indgår en resultatlønskontrakt med bestyrelsen, og de øvrige direktionsmedlemmer indgår en resultatlønskontrakt med rektor. Disse kontrakter og afrapporteringer offentliggøres på hjemmesiden.

Chefernes kontrakter og afrapporteringer offentliggøres på intranettet.