Del

Strategi 2017-2022

Professionshøjskolen Absalons strategi for 2017-2022 er vedtaget af Professionshøjskolen Absalons bestyrelse, den 8. november 2016 efter indstilling fra Professionshøjskolen Absalons direktion.  - Hent strategien som pdf her

 

Vision, mission og uddannelsesambition

Vision

Professionshøjskolen Absalon bi​drager til velfærd og vækst i Region Sjælland.

​Mission

Professionshøjskolen Absalon leverer fremragende uddannelse gennem stærke faglige samspil mellem uddannelser og forskning og ved at sætte studerende og aftagere i centrum for vores udvikling.

Professionshøjskolen Absalon er en central regional udviklingspartner gennem værdiskabende samarbejde med offentlige og private aktører.​​

Uddannelsesambition

Strategien centrerer sig om en samlet uddannelsesambition: 

 • Vores studerende opnår et højt læringsudbytte og en stærk faglig og personlig professionalisme i udøvelsen af deres profession/erhverv. 
 • Vores studerende får stærke kompetencer i at anvende ny teknologi, arbejde tværprofessionelt, inddrage forskningsbaseret viden og udvikle deres profession/erhverv. 
 • Vores studerende opnår internationalt udsyn og kompetencer til at inddrage international forskning og -erfaringer i deres profession/erhverv.

Strategiske prioriteter

1. Engagerende undervisning - målbillede

 • Vi sætter ambitiøse mål for undervisningen og har tydelige forventninger til de studerendes indsats.
 • Vi engagerer de studerende og understøtter deres læreprocesser på forskellige måder og niveauer, der matcher studerende med mange forskellige forudsætninger.
 • Undervisningen fremmer læringsfællesskaber og alle studerendes aktive deltagelse i undervisningen.
 • De studerende møder undervisere, der er vidende og engagerende både fagligt, pædagogisk og didaktisk. ​

2. Studerende i centrum - målbillede

 • Vores studerende oplever undervisere og ledere, der er tydelige i krav og forventninger til studerendes indsats og resultater. 
 • Vi tilgår vores studerende som værdifulde samarbejdspartnere, der er medskabere af faglige og sociale fællesskaber og fremragende studiemiljøer.
 • Vores kommunikation til og med studerende opleves som engagerende, effektiv og målrettet forskellige studerendes behov.
 • Vi har stærke og stolte studenter- og alumnetraditioner, som tilbyder faglige og sociale oplevelser og udviklingsmuligheder gennem hele arbejdslivet. 
 • Vi har en stærk og professionelt arbejdende studenterorganisation.

3. Levende campusmiljøer - målbillede

 • Vores campusser er fyldt med liv og afspejler uddannelsernes faglige særkender og identiteter.
 • Campusserne indeholder stærke faglige og sociale studiemiljøer, der udvikles i tæt samarbejde mellem studerende, medarbejdere og ledelse.
 • Vores campusser er en vigtig del af de lokale bymiljøer og indrettes og drives, så de også skaber værdi for den lokale befolkning og opleves som mere end et uddannelsessted.
 • Vi har campusser af mange forskellige slags – fra fysiske til virtuelle og kombinationer derimellem – og lægger lige stor vægt på attraktivitet i dem alle.

​4.  Uddannelse som regional drivkraft – målbillede

 • Vi bidrager aktivt til regionens vækst og velfærd gennem udbud af gode og relevante uddannelses- og udviklingsmuligheder.
 • Uddannelserne udbydes, hvor der er behov og i en form, der tiltrækker forskellige typer af studerende.
 • Vi kendes og bruges som en livslang udviklingspartner gennem vores udbud af grunduddannelser og efter- og videreuddannelse samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Vores fokus er regionalt, men perspektivet er internationalt i udvikling af nye typer uddannelsesløsninger i partnerskaber med aftagere og øvrige samarbejdspartnere. 

​5.   Forskning til gavn for uddannelse og praksis - målbillede

 • Forskning og udvikling bedrives som middel til at styrke uddannelsernes kvalitet og skabe bedre løsninger i professioner og erhverv.
 • Vores forsknings- og udviklingsmiljøer er tæt knyttet til uddannelser og undervisning, og vores forskningsindsatser prioriteres i tråd med vidensbehov i professioner og erhverv.
 • Vores forsknings- og udviklingsaktiviteter har høj relevans og kvalitet, som sikres gennem tætte samarbejder med praksis og med regionale, nationale og internationale forskningsmiljøer.
 • Forsknings- og udviklingsprojekter indgår som en prioriteret del i de studerendes undervisning, projekter og opgaveskrivning.