Del

Strategisk rammekontrakt 2018-2021

Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren. 

Fokus og mål i den strategiske rammekontrakt

Absalons strategi har en god sammenhæng med Regeringens ambition for de videregående uddannelser om, at de skal have høj kvalitet og fremme vækst og beskæftigelse. Med afsæt i dette fælles fokus har Absalon og Uddannelses- og Forskningsministeriet aftalt følgende strategiske mål for de kommende fire år.

  • Strategisk mål 1: Forsyne arbejdsmarkedet med dimittender med relevante kompetencer i Professionshøjskolen Absalons dækningsområde
  • Strategisk mål 2: De studerende opnår et højt læringsudbytte
  • Strategisk mål 3: Uddannelsernes videngrundlag og fagmiljøer styrkes
  • Strategisk mål 4: Højere gennemførelse på uddannelserne

Statusredegørelse 2019

I Statusredegørelsen 2019 og de tilknyttede bilag gøres der status i forhold til målene i den strategiske rammekontrakt og den tilknyttede handleplan for 2018. 
Statusredegørelsen er indsendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2020.

Download: