Del

Offentlig Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for offentlig administrationsbacheloruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef for Handicap & Psykiatri, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Centerchef Cecilie Gedua Vyff

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Michael Rosenberg, SektorformandHK Kommunal SjællandHK
Bo Gammelgaard, Centerchef for Handicap & Psykiatri Næstved KonmmuneKKR
Hans Christian Andersen, Teamleder for HRStevns KommuneKKR
Pernille Nielsen, HRRegion SjællandRegion Sjælland
Carina Saxlund Bischoff, StudielederRUCRUC
Marianne Bollerup Neur, UddannelseschefNæstved GymnasiumAbsalon
Helle Thielke NielsenCenter for Børn og Unge, Vallensbæk KommuneAbsalon
Anders Thomsen, AdjunktAbsalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Karin Wulff Larsen, LektorAbsalon, Campus NæstvedMedarbejderne ved uddannelsen
Louise BlochAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Maja Brink HouborgLedelseskonsulent
mbho
Ledelsessekretariatet - Roskilde