Del

Offentlig Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for offentlig administrationsbacheloruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Mirjam Gork-Jensen, Uddannelsesleder administrationsbacheloruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Michael Rosenberg, Sektorformand HK Kommunal Sjælland HK
Marianne Bollerup Neur, uddannelseschef Næstved Gymnasium Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Peter Triantifillou, professor RUC, institut for samfund og globalisering RUC
Hans Christian Andersen, ansvarlig teamleder HR Stevns Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Tina Francke Ravn Jørgensen, HR konsulent Region Sjælland Region Sjælland
Annemette El-Azem Dansk Socialrådgiverforening Region Øst FTF
Charlotte Dam Nielsn Professionshøjskolen Absalon De Studerendes Råd
Bo Flor Nielsen Professionshøjskolen Absalon De Studerendes Råd
Torben Kastrup Professionshøjskolen Absalon Medarbejderne
Søren Hemmingsen Professionshøjskolen Absalon Medarbejderne
Vacant Beskæftigelsesregionen Hovedstaden - Sjælland
Vacant Skat

Referat, dagsorden og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display