Del

Offentlig Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for offentlig administrationsbacheloruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef for Handicap & Psykiatri, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Konstitueret centerchef Berit Hvalsøe

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Michael Rosenberg, Sektorformand HK Kommunal Sjælland HK
Bo Gammelgaard, Centerchef for Handicap & Psykiatri Næstved Konmmune KKR
Hans Christian Andersen, Teamleder for HR Stevns Kommune KKR
Pernille Nielsen, HR Region Sjælland Region Sjælland
Carina Saxlund Bischoff, Studieleder RUC RUC
Marianne Bollerup Neur, Uddannelseschef Næstved Gymnasium Absalon
Helle Thielke Nielsen Center for Børn og Unge, Vallensbæk Kommune Absalon
Hanne Pyll Larsen Sjællands Universitetshospital Absalon
Anders Thomsen, Adjunkt Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Karin Wulff Larsen, Lektor Absalon, Campus Næstved Medarbejderne ved uddannelsen
Betina Kordoff Mikkelsen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Louise Bloch Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen