Del

Offentlig Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for offentlig administrationsbacheloruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Centerchef Turid Eikeland og Uddannelsesleder Henrik Bøll Larsen

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Michael Rosenberg, Sektorformand HK Kommunal Sjælland HK
Bo Gammelgaard, Centerchef for Strategi og Innovation Næstved Konmmune KKR
Hans Christian Andersen, Teamleder for HR Stevns Kommune KKR
Amalie Østerberg Rump, HR Konsulent Region Sjælland Region Sjælland
Carina Saxlund Bischoff, Studieleder RUC RUC
Marianne Bollerup Neur, Uddannelseschef Næstved Gymnasium Absalon
Helle Thielke Nielsen Center for Børn og Unge, Vallensbæk Kommune Absalon
Hanne Pyll Larsen Sjællands Universitetshospital Absalon
Anders Thomsen, Adjunkt Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Karin Wulff Larsen, Lektor Absalon, Campus Næstved Medarbejderne ved uddannelsen
Louise Brøndsted Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Louise Bloch Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen

Referat, dagsorden og bilag

Møder 2019

20. marts 2019

25. september 2019

  • Dagsorden og referat følger

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display