Del

Administrationsbacheloruddannelsen

Uddannelsesudvalget for administrationsbacheloruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om administrationsbacheloruddannelsen s studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Bo Gammelgaard, Centerchef, Næstved Kommune

Sekretær for udvalget: Mirjam Gork-Jensen, Uddannelsesleder administrationsbacheloruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Michael Rosenberg, Sektorformand HK Kommunal Sjælland HK
Marianne Bollerup Neur, uddannelseschef Næstved Gymnasium Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Peter Triantifillou, professor RUC, institut for samfund og globalisering RUC
Hans Christian Andersen, ansvarlig teamleder HR Stevns Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Tina Francke Ravn Jørgensen, HR konsulent Region Sjælland Region Sjælland
Annemette El-Azem Dansk Socialrådgiverforening Region Øst FTF
Charlotte Dam Nielsn Professionshøjskolen Absalon De Studerendes Råd
Bo Flor Nielsen Professionshøjskolen Absalon De Studerendes Råd
Torben Kastrup Professionshøjskolen Absalon Medarbejderne
Søren Hemmingsen Professionshøjskolen Absalon Medarbejderne
Vacant Beskæftigelsesregionen Hovedstaden - Sjælland
Vacant Skat
Cxense Display