Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Anja Lykke Aakeson, Regionsformand, Danske Bioanalytikere

Sekretær for udvalget: Centerchef Dorthe Kjær Pedersen og Uddannelsesleder Tine Muxoll Fatum

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, PatologiafdelingenFTF
Anja Lykke Aakeson, Regionsformand Danske BioanalytikereFTF
Bente Jensen, LektorZBCUngdomsuddannelserne
Anne Haahr Ibsen, Ledende overbioanalytikerHolbæk SygehusSygehuscheferne Region Sjælland
Pia Krohn Hansen, Ledende overbioanalytikerSlagelse SygehusSygehuscheferne Region Sjælland
Jannik Johansen, Technician – Quality Control MicrobiologyALKAbsalon
Helle Nørholm, BioanalytikerunderviserSjællands University Hospital, RoskildeAbsalon
Jesper T. Troelsen, ProfessorInstitut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde UniversitetAbsalon
Pia Ringh Christensen Bohi, Absalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Merete Rasmussen, AdjunktAbsalon, Campus NæstvedMedarbejdere ved uddannelsen
Emil Welsch JørgensenAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Sara Bilgrav DitlefsenAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen