Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Anja Lykke Aakeson, Regionsformand, Danske Bioanalytikere

Sekretær for udvalget: Fung. centerchef Daniel Schwartz Bojsen og Uddannelsesleder Tine Muxoll Fatum

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, PatologiafdelingenFTF
Anja Lykke Aakeson, Regionsformand Danske BioanalytikereFTF
Bente Jensen, LektorZBCUngdomsuddannelserne
Anne Haahr Ibsen, Ledende overbioanalytikerHolbæk SygehusSygehuscheferne Region Sjælland
Pia Krohn Hansen, Ledende overbioanalytikerSlagelse SygehusSygehuscheferne Region Sjælland
Jannik Johansen, Technician – Quality Control MicrobiologyALKAbsalon
Helle Nørholm, BioanalytikerunderviserSjællands University Hospital, RoskildeAbsalon
Jesper T. Troelsen, ProfessorInstitut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde UniversitetAbsalon
Pia Ringh Christensen Bohi, Absalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Merete Rasmussen, AdjunktAbsalon, Campus NæstvedMedarbejdere ved uddannelsen
Emil Welsch JørgensenAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Maj Britt BrøndumAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Mette Gry MünchowTeamleder, Kalundborg KommuneAbsalon

Referat, dagsorden og bilag

Møder 2021

2. november 2021

17. marts 2021

Møder 2020

2. november 2020

24. marts 2020
Mødet blev aflyst pga. Covid-19.

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.