Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Anja Lykke Aakeson, Regionsformand, Danske Bioanalytikere

Sekretær for udvalget: Centerchef Dorthe Kjær Pedersen og Uddannelsesleder Tine Muxoll Fatum

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen FTF
Anja Lykke Aakeson, Regionsformand Danske Bioanalytikere FTF
Bente Jensen, Lektor ZBC Ungdomsuddannelserne
Anne Haahr Ibsen, Ledende overbioanalytiker Holbæk Sygehus Sygehuscheferne Region Sjælland
Majbritt Wagner-Eckert, Ledende overbioanalytiker Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehuscheferne Region Sjælland
Janne Kunchel Lorenzen, Leder af sundhedsstaben Kalundborg Kommune Absalon
Helle Nørholm, Bioanalytikerunderviser Sjællands University Hospital, Roskilde Absalon
Jesper T. Troelsen, Professor Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet Absalon
Michael Carsten Bernard, Adjunkt Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Merete Rasmussen, Adjunkt Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Jette Christina Kjæp Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Sara Bilgrav Ditlefsen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Cxense Display