Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Anja Lykke Aakeson, Regionsformand, Danske Bioanalytikere

Sekretær for udvalget: Centerchef Conni Simonsen og Uddannelsesleder Tine Muxoll Fatum

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen FTF
Anja Lykke Aakeson, Regionsformand Danske Bioanalytikere FTF
Bente Jensen, Lektor ZBC Ungdomsuddannelserne
Anne Haahr Ibsen, Ledende overbioanalytiker Holbæk Sygehus Sygehuscheferne Region Sjælland
Pia Krohn Hansen, Ledende overbioanalytiker Slagelse Sygehus Sygehuscheferne Region Sjælland
Jannik Pienton, Technician – Quality Control Microbiology ALK Absalon
Helle Nørholm, Bioanalytikerunderviser Sjællands University Hospital, Roskilde Absalon
Jesper T. Troelsen, Professor Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet Absalon
Pia Ringh Christensen Bohi, Absalon, Campus Kalundborg Medarbejdere ved uddannelsen
Merete Rasmussen, Lektor Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Emil Welsch Jørgensen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Maj Britt Brøndum Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Mette Gry Münchow Teamleder, Kalundborg Kommune Absalon

Referat, dagsorden og bilag

Møder 2021

2. november 2021

17. marts 2021

Møder 2020

2. november 2020

24. marts 2020
Mødet blev aflyst pga. Covid-19.

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.