Del

Bioanalytikeruddannelsen

UUddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Marianne Pedersen, Underviser og uddannelseskoordinator, Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen

Sekretær for udvalget: Kathrine Krageskov Eriksen, konstitueret uddannelsesleder for Bioanalytikeruddannelsen, Professionhøjskolen Absalon 

Navn Organisation Udpeget af
Majbritt Wagner-Eckert, ledende overbioanalytiker Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen Sygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Haar, ledende overbioanalytiker Holbæk sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
Anja Aakeseon, Regionsformand Danske Bioanalytikere FTF
Vakant Dansk universitet
Vakant Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Vakant Kommunerne i Region Sjælland
Lena Birch Haagensen, studerende Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Jette Kjæp Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Vakant Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Vakant Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen

Referat, dagsorden og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display