Del

Diplomingeniøruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Henrik Stapelfeldt, Senior Quality Manager, CP Kelco

Sekretær for udvalget: Centerchef Dorthe Kjær Pedersen og Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Carsten Nielsen, UddannelseslederUC VIAUC VIA
Mogens Kilstrup, LektorDTU BioengineeringDansk Universitet
Helena Herbertsson, ProdekanLinköpings UniversitetInternationalt Universitet
Steen Skærbæk, Senior DirectorNovozymesKalundborg Symbiosis
Søren Vang Fischer, Næstformand IDA og EngineerIDA og Novo NordiskIngeniørforeningen
Henrik Stapelfeldt, Senior Quality ManagerCP KelcoAbsalon
Thomas Lundberg Rand, AfdelingslederNovo NordiskAbsalon
Lars Raagart, ManagerNNEAbsalon
Birgitte Nielsen, UddannelseschefKalundborg GymnasiumAbsalon
Henriette Schultz, UdviklingskonsulentKalundborg kommuneAbsalon
Troels Christensen, Lead SpecialistLundbeckAbsalon
Karina Holmbo, Educational Relations ConsultantNovo NordiskAbsalon
Kim Blanksø Pedersen, LektorAbsalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Anne Louise Strange Vaarby, AdjunktAbsalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Mikkel Nørmark Jæger, StuderendeAbsalon, Campus KalundborgStuderende ved uddannelsen
Christiane Engbo Norddal, StuderendeAbsalon, Campus KalundborgStuderende ved uddannelsen