Del

Diplomingeniøruddannelserne

Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelserne rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans og om den regionale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsernes studieordninger til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Henrik Stapelfeldt, Senior Quality Manager, CP Kelco

Sekretær for udvalget: Centerchef Conni Simonsen, Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen og Uddannelsesleder Steen Mandsfelt Eriksen

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Carsten Nielsen, UddannelseslederUC VIAUC VIA
Mogens Kilstrup, LektorDTU BioengineeringDansk Universitet
Helena Herbertsson, ProdekanLinköpings UniversitetInternationalt Universitet
Pernille Hartmann Labusz, Site Management CoordinatorNovozymesKalundborg Symbiosis
Søren Vang Fischer, Næstformand IDA og EngineerIDA og Novo NordiskIngeniørforeningen
Henrik Stapelfeldt, Senior Quality ManagerCP KelcoAbsalon
Lennart Bredlund, Project ManagerNNEAbsalon
Birgitte Nielsen, UddannelseschefKalundborg GymnasiumAbsalon
Henriette Schultz, UdviklingskonsulentKalundborg kommuneAbsalon
Troels Christensen, Lead SpecialistLundbeckAbsalon
Karina Holmbo, Educational Relations ConsultantNovo NordiskAbsalon
Kim Blanksø Pedersen, LektorAbsalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Jane Holm Anov, LektorAbsalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Vakant, StuderendeAbsalon, Campus KalundborgStuderende ved uddannelsen
Line Melchiorsen, StuderendeAbsalon, Campus KalundborgStuderende ved uddannelsen
Per Valentin Bigum, LektorAbsalon, Campus KalundborgMedarbejdere ved uddannelsen
Peter Jespersgaard Nielsen, StuderendeAbsalon, Campus KalundborgStuderende ved uddannelsen