Del

Diplomingeniøruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Diplomingeniøruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Henrik Stapelfeldt, Senior Quality Manager, CP Kelco

Sekretær for udvalget: Centerchef Dorthe Kjær Pedersen og Uddannelsesleder Kathrine Bisgaard Christensen

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Carsten Nielsen, Uddannelsesleder UC VIA UC VIA
Mogens Kilstrup, Lektor DTU Bioengineering Dansk Universitet
Helena Herbertsson, Prodekan Linköpings Universitet Internationalt Universitet
Steen Skærbæk, Senior Director Novozymes Kalundborg Symbiosis
Søren Vang Fischer, Næstformand IDA og Engineer IDA og Novo Nordisk Ingeniørforeningen
Henrik Stapelfeldt, Senior Quality Manager CP Kelco Absalon
Thomas Lundberg Rand, Afdelingsleder Novo Nordisk Absalon
Lars Raagart, Manager NNE Absalon
Birgitte Nielsen, Uddannelseschef Kalundborg Gymnasium Absalon
Henriette Schultz, Udviklingskonsulent Kalundborg kommune Absalon
Troels Christensen, Lead Specialist Lundbeck Absalon
Karina Holmbo, Educational Relations Consultant Novo Nordisk Absalon
Kim Blanksø Pedersen, Lektor Absalon, Campus Kalundborg Medarbejdere ved uddannelsen
Anne Louise Strange Vaarby, Adjunkt Absalon, Campus Kalundborg Medarbejdere ved uddannelsen
Mikkel Nørmark Jæger, Studerende Absalon, Campus Kalundborg Studerende ved uddannelsen
Christiane Engbo Norddal, Studerende Absalon, Campus Kalundborg Studerende ved uddannelsen