Del

Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Åse Munk Mortensen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering og Ane Kruse, uddannelsesleder Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon 

NavnOrganisationUdpeget af
Vakant Dansk universitet
Iver Grunnet, rektorSlagelse gymnasiumRegion gymnasial uddannelsesinstitution
I proces Region Sjælland fællesadministration
Lisbeth Lumby rasmussen, vicedirektørNykøbing F. sygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Birthe Madsen, ledende fysioterapeutRoskilde Amts SygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, centerchefNæstved kommuneKommunerne i Region Sjælland
I proces Kommunerne i Region Sjælland
Bente OlsenErgoterapiafsnittet, Næstved SygehusFTF
Nethe Orland PedersenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Mie JensenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Pyndt, lektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejder ved uddannelsen
Tania Hansen, adjunktProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejder ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display