Del

Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om ergoterapeutuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Åse Munk Mortensen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering, Charlotte Kinimond Hassø, uddannelsesleder Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon og Camilla Pyndt, Lektor, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Vakant Dansk universitet
Iver Grunnet, rektor Slagelse gymnasium Region gymnasial uddannelsesinstitution
I proces Region Sjælland fællesadministration
Lisbeth Lumby rasmussen, vicedirektør Nykøbing F. sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Birthe Madsen, ledende fysioterapeut Roskilde Amts Sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, centerchef Næstved kommune Kommunerne i Region Sjælland
I proces Kommunerne i Region Sjælland
Bente Olsen Ergoterapiafsnittet, Næstved Sygehus FTF
Nethe Orland Pedersen Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Camilla Mie Jensen Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Camilla Pyndt, lektor Professionshøjskolen Absalon Medarbejder ved uddannelsen
Tania Hansen, adjunkt Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display