Del

Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Ledende overfysioterapeut Lotte Stächer Christensen 

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og uddannelsesleder Ane Kruse

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Lotte Stächer Christensen, Ledende overfysioterapeutSjællands UniversitetshospitalRegion Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, CenterchefNæstved KommuneKKR
Helle Skovgaard, Leder af trænings- og aktivitetsenhedenFaxe KommuneKKR
VakantErgoterapeutforeningenAkademikerne
Rikke Uldum, klinisk underviser Ergoterapeutforeningen Akademikerne
Anne Yde Hansen, UddannelseslederZBC SOSU SjællandAbsalon
Lene Eilertsen, RektorMidtvestsjællands GymnasiumAbsalon
Janet Reade Lomholt, Leder af RehabiliteringenGuldborgsund KommuneAbsalon
Charlotte Larsen, Leder Plejecentre, dagcentre og tværgående sygeplejeHolbæk KommuneAbsalon
Mette Falk Brekke, AdjunktAbsalon, Campus NæstvedMedarbejdere ved uddannelsen
Lone Bech, LektorAbsalon, Campus NæstvedMedarbejdere ved uddannelsen
Maya PedersenAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Tina Jonna VolderAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Anja Nergaard, klinisk uddannelseskonsulentRegion SjællandAbsalon