Del

Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for ergoterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om ergoterapeutuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Åse Munk Mortensen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering, Charlotte Kinimond Hassø, uddannelsesleder Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon og Camilla Pyndt, Lektor, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Vakant Dansk universitet
Iver Grunnet, rektorSlagelse gymnasiumRegion gymnasial uddannelsesinstitution
I proces Region Sjælland fællesadministration
Lisbeth Lumby rasmussen, vicedirektørNykøbing F. sygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Anne Birthe Madsen, ledende fysioterapeutRoskilde Amts SygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, centerchefNæstved kommuneKommunerne i Region Sjælland
I proces Kommunerne i Region Sjælland
Bente OlsenErgoterapiafsnittet, Næstved SygehusFTF
Nethe Orland PedersenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Mie JensenCampus NæstvedStuderende ved uddannelsen
Camilla Pyndt, lektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejder ved uddannelsen
Tania Hansen, adjunktProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display