Del

Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Åse Munk Mortensen, Regionsformand, Ergoterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og uddannelsesleder Ane Kruse

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Lotte Stächer Christensen, Ledende overfysioterapeut Sjællands Universitetshospital Region Sjælland
Dorthe Berg Rasmussen, Centerchef Næstved Kommune KKR
Helle Skovgaard, Leder af trænings- og aktivitetsenheden Faxe Kommune KKR
Åse Munk Mortensen, Regionsformand EFT Ergoterapeutforeningen Akademikerne
Bente Olsen, Klinisk underviser Region Sjælland Akademikerne
Anne Yde Hansen, Uddannelsesleder ZBC SOSU Sjælland Absalon
Lene Eilertsen, Rektor Midtvestsjællands Gymnasium Absalon
Mona Eilschou Jensen, Klinisk uddannelseskonsulent Psykiatri Øst, Region Sjælland Absalon
Janet Reade Lomholt, Leder af Rehabiliteringen Guldborgsund Kommune Absalon
Charlotte Larsen, Leder Plejecentre, dagcentre og tværgående sygepleje Holbæk Kommune Absalon
Mette Falk Brekke, Adjunkt Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Lone Bech, Lektor Absalon, Campus Næstved Medarbejdere ved uddannelsen
Maya Pedersen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Tina Jonna Volder Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Clara Buttenschøn Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen

Dagsorden og referat

Bilag fra alle møder og referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display