Del

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Ulla Maria Mortensen, Konsulent, Danmarks Lærerforening

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon og Helle Kok, uddannelsesleder, Ernæring og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Hanne Pedersen, LederFaxe KommuneKKR
Hanne Normann Michelsen, ForstanderVUC Vestsjælland sydRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Anne Sofie Wendelboe Jørgensen, Klinisk diætist og vejleder Nykøbing F. sygehusDansk Universitet
Thorbjørn Thorbjørnsen, KonsulentDanske SOSU-skolerDanske SOSU-skoler
Rikke Kristensen, RegionsformandKost- og ernæringsforbundetFTF
VakantProfessionshøjskolen Absalon, Ernæring og SundhedsuddannelsenStuderende ved uddannelsen
Nina GerschefskiProfessionshøjskolen Absalon, Ernæring og SundhedsuddannelsenStuderende ved uddannelsen
Søren Christensen, LektorProfessionshøjskolen Absalon, Ernæring og SundhedsuddannelsenMedarbejdere ved uddannelsen
VakantProfessionshøjskolen Absalon, Ernæring og SundhedsuddannelsenMedarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2015

6. oktober 2015

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne

29. april 2015

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display