Del

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Kirsten Skovby, Køkkenchef Fælleskøkkenet I/S

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og Uddannelsesleder Helle Kok

NavnOrganisationUdpeget af
Lisbeth Trebbien, UddannelseskonsulentSjællands Universitets HospitalRegion Sjælland
Kirsten Skovsby, Køkkenchef Fælleskøkkenet i/SFælleskøkkenetKKR
Pia Rasmussen, UddannelseschefSOSU NæstvedZBC SOSU Sjælland
Rikke Kristensen, Regionsformand Kost & ErnæringsforbundetKost & ErnæringsforbundetFTF
Lise Vadsager, FormandRingsted-Sorø lærerkredsFTF
Jakob Buch, Chef for Næstved MadserviceNæstved KommuneAbsalon
Hanne Normann Michelsen, RektorVUC SlagelseAbsalon
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen, CenterkoordinatorGuldborgsund KommuneAbsalon
Jill Læby Pedersen, konsulentFrigodanAbsalon
Vakant
Birgitte Echwald, projektleder Land & ByGuldborgsund KommuneAbsalon
Anja Weirsøe DynesenAbsalon, Campus AnkerhusMedarbejdere ved uddannelsen
Anette Kamuk, LektorAbsalon, Campus AnkerhusMedarbejdere ved uddannelsen
Matias HolskouAbsalonStuderende ved uddannelsen