Del

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Kirsten Skovby, Køkkenchef Fælleskøkkenet I/S

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og Uddannelsesleder Helle Kok

Navn Organisation Udpeget af
Lisbeth Trebbien, Uddannelseskonsulent Sjællands Universitets Hospital Region Sjælland
Kirsten Skovsby, Køkkenchef Fælleskøkkenet i/S Fælleskøkkenet KKR
Pia Rasmussen, Uddannelseschef SOSU Næstved ZBC SOSU Sjælland
Rikke Kristensen, Regionsformand Kost & Ernæringsforbundet Kost & Ernæringsforbundet FTF
Lise Vadsager, Formand Ringsted-Sorø lærerkreds FTF
Jakob Buch, Chef for Næstved Madservice Næstved Kommune Absalon
Hanne Normann Michelsen, Rektor VUC Slagelse Absalon
Lise Bundgaard Fleck Frederiksen, Centerkoordinator Guldborgsund Kommune Absalon
Jill Læby Pedersen, konsulent Frigodan Absalon
Vakant
Birgitte Echwald, projektleder Land & By Guldborgsund Kommune Absalon
Anja Weirsøe Dynesen Absalon, Campus Ankerhus Medarbejdere ved uddannelsen
Anette Kamuk, Lektor Absalon, Campus Ankerhus Medarbejdere ved uddannelsen
Matias Holskou Absalon Studerende ved uddannelsen