Del

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget for ernærings- og sundhedsuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om ernæring og sundhedsuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Ulla Maria Mortensen, Konsulent, Danmarks Lærerforening

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon og Ane Kruse, uddannelsesleder, Ernæring og sundhedsuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Hanne Pedersen, Leder Faxe Kommune KKR
Hanne Normann Michelsen, Forstander VUC Vestsjælland syd Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Anne Sofie Wendelboe Jørgensen, Klinisk diætist og vejleder Nykøbing F. sygehus Dansk Universitet
Thorbjørn Thorbjørnsen, Konsulent Danske SOSU-skoler Danske SOSU-skoler
Rikke Kristensen, Regionsformand Kost- og ernæringsforbundet FTF
Nina Stubbe Teglbjærg Professionshøjskolen Absalon, Ernæring og Sundhedsuddannelsen Studerende ved uddannelsen
Nina Gerschefski Professionshøjskolen Absalon, Ernæring og Sundhedsuddannelsen Studerende ved uddannelsen
Søren Christensen, Lektor Professionshøjskolen Absalon, Ernæring og Sundhedsuddannelsen Medarbejdere ved uddannelsen
Birgitte Echwald Professionshøjskolen Absalon, Ernæring og Sundhedsuddannelsen Medarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2015

6. oktober 2015

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne

29. april 2015

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display