Del

Ernærings- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Kirsten Skovby, Køkkenchef Fælleskøkkenet I/S

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og Uddannelsesleder Helle Kok

NavnOrganisationUdpeget af
Lisbeth Trebbien, UddannelseskonsulentSjællands Universitets HospitalRegion Sjælland
Kirsten Skovby, Køkkenchef Fælleskøkkenet i/SFælleskøkkenetKKR
Pia Rasmussen, UddannelseslederSOSU NæstvedZBC SOSU Sjælland
Rikke Kristensen, Regionsformand Kost & ErnæringsforbundetKost & ErnæringsforbundetFTF
Vakant FTF
Jakob Buch, Chef for Næstved MadserviceNæstved KommuneAbsalon
Hanne Normann Michelsen, RektorVUC SlagelseAbsalon
Asta Nissen, LektorAbsalon, Campus AnkerhusMedarbejdere ved uddannelsen
Anette Kamuk, LektorAbsalon, Campus AnkerhusMedarbejdere ved uddannelsen
Karina Xenia NielsenAbsalon, Campus AnkerhusStuderende ved uddannelsen
Vakant Studerende ved uddannelsen
Cxense Display