Del

Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om fysioterapeutuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene. 

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Lise Hansen, Regionsformand, Danske fysioterapeuter

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering og Jørgen Brandt, uddannelsesleder fysioterapeutuddanenlsen, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Carsten Juhl, studieadjunktSyddansk Universitet-institut for idræt og BiomekanikDansk universitet
Henrik Nevers, rektorRoskilde GymnasiumRegion gymnasial uddannelsesinstitution
Jette Olesen, genoptræningschefkalundborg KommuneKommunerne i Region Sjælland
Benedicte Rostock, lederGreve KommuneKommunerne i Region Sjælland
Aase Bjerring, vicedirektørHolbæk SygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Lisbeth Schrøder, ledende overfysioterapeutSlagelse SygehusSygehuscheferne i Region Sjælland
Lise Hansen, regionsformandDanske FysioterapeuterFTF
André NiemeijerPrivatpraktiserende fysioterapeutFTF
VakantProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
VakantProfessionshøjskolen AbsalonStuderende ved uddannelsen
Iben Holm Fogstrup, lektorProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Peter Johansen, lektorProfessionshøjskolen Absalon, Campus NæstvedMedarbejder ved uddannelsen
Nicolai Mathiasen, områdelederQuick CareUddannelsesvalget selv

Tilforordnede: Bodil Laursen, Uddannelseskonsulent, Center for videreuddannelse, Professionshøjskolen Absalon

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2015

6. oktober 2015 

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne

29. april 2015 

  • Det monofaglige møde blev aflyst

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display