Del

Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Stine Bøgh Pedersen

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og Uddannelsesleder Jørgen Brandt

NavnOrganisationUdpeget af
Jette Olesen, GenoptræningschefKalundborg KommuneKKR
Benedicte Rostock, Leder af træningsenhedGreve KommuneKKR
Stine Bøgh Pedersen, RegionsformandFysioterapeutforeningenAkademikerne
André Niemeijer, FysioterapeutFysio Danmark, MariboAkademikerne
Lone Bjørklund, VicedirektørHolbæk SygehusRegion Sjælland
Lisbeth Schrøder, LederSlagelse SygehusAbsalon
Lillian Holst, UddannelseschefNæstved Gymnasium & HFAbsalon
Carsten Juhl, Lektor PhDSDUAbsalon
Sandra Klitte, Klinisk underviserRoskilde KommuneAbsalon
Helle Andrea Pedersen, Ledende Ergoterapeut, CenterterapiRegion SjællandAbsalon
Rasmus Gorm HansenNæstved KommuneAbsalon
Peter Johansen, LektorAbsalon, Campus NæstevedMedarbejdere ved uddannelsen
Iben Holm Forgstrup, LektorAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Andreas McLaughlinAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Kathrine Bloch KøserAbsalon, Campus NæstvedStuderende ved uddannelsen