Del

Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Lise Hansen, formand Fysioterapeutforeningen

Sekretær for udvalget: Centerchef Berit Hvalsøe og Uddannelsesleder Jørgen Brandt

Navn Organisation Udpeget af
Jette Olsen, Genoptræningschef Kalundborg Kommune KKR
Benedicte Rostock, Leder af træningsenhed Greve Kommune KKR
Lise Hansen, Regionsformand Fysioterapeutforeningen FTF
André Niemeijer, Fysioterapeut Fysio Danmark, Maribo FTF
Lone Bjørklund, Vicedirektør Holbæk Sygehus Region Sjælland
Lisbeth Schrøder, Leder Slagelse Sygehus Absalon
Lillian Holst, Uddannelseschef Næstved Gymnasium & HF Absalon
Carsten Juhl, Lektor PhD SDU Absalon
Sandra Klitte, Klinisk underviser Roskilde Kommune Absalon
Helle Andrea Pedersen, Ledende Ergoterapeut, Centerterapi Region Sjælland Absalon
Peter Johansen, Lektor Absalon, Campus Næsteved Medarbejdere ved uddannelsen
Iben Holm Forgstrup, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Nikolaj Patrick Olsen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Kathrine Bloch Køser Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display