Del

Fysioterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Lise Hansen, Regionsformand, Danske fysioterapeuter

Sekretær for udvalget: Berit Hvalsøe, Centerchef center for Ernæring og Rehabilitering og Jørgen Brandt, uddannelsesleder fysioterapeutuddanenlsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Carsten Juhl, studieadjunkt Syddansk Universitet-institut for idræt og Biomekanik Dansk universitet
Henrik Nevers, rektor Roskilde Gymnasium Region gymnasial uddannelsesinstitution
Jette Olesen, genoptræningschef Kalundborg Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Benedicte Rostock, leder Greve Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Aase Bjerring, vicedirektør Holbæk Sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
Lisbeth Schrøder, ledende overfysioterapeut Slagelse Sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
André Niemeijer Privatpraktiserende fysioterapeut FTF
Vakant Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Vakant Professionshøjskolen Absalon Studerende ved uddannelsen
Iben Holm Fogstrup, lektor Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Peter Johansen, lektor Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved Medarbejder ved uddannelsen
Kasper Møller Nielsen Quick Care Uddannelsesvalget selv

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2015

6. oktober 2015 

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne

29. april 2015 

  • Det monofaglige møde blev aflyst

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display