Del

Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Skoleleder

Sekretær for udvalget: Centerchef Stina Løvgreen Møllenbach

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Søren Thorborg, Skolechef Køge Kommune Børne- og Kulturchefforeningen
Annegrethe Ahrenkiel, Centerleder RUC Dansk Universitet
Brian Brodersen, Skoleleder Nysted Skole Skolelederforeningen
Mette Brendstrup Laursen, Lærer Kulsbjerg Skole FTF
Vakant KKR
Niels Jørgen Hansen, Skoleleder Druestrup Friskole Absalon
Morten Mygind Jensen, Skoleleder Holdbæk By Skole Absalon
Tina Svarre Hasselager, Formand Dansk Lærerforening Absalon
Jon Hestbech, Uddannelsesleder Næstved Gymnasium Absalon
Dorthe Buskbjerg, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Anne-Louise Markussen, Lektor Absalon, Campus Vordingborg Medarbejder ved uddannelsen
Louise Ladefoged-Olsen Absalon, Campus Vordingborg Studerende ved uddannelsen
Vakant Studerende ved uddannelsen

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Markedschef, Center for videreuddannelse, Professionshøjskolen Absalon

Cxense Display