Del

Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Skoleleder

Sekretær for udvalget: Centerchef Stina Løvgreen Møllenbach

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Søren Thorborg, Skolechef Køge Kommune Børne- og Kulturchefforeningen
Annegrethe Ahrenkiel, Centerleder RUC Dansk Universitet
Torben Møller Nielsen, Skoleleder Lille Næstved skole Skolelederforeningen
Mette Brendstrup Laursen, Lærer Kulsbjerg Skole FTF
Julie Becher, Chef for Læring og Trivsel Holbæk Kommune KKR
Morten Mygind Jensen, Skoleleder Holdbæk By Skole Absalon
Tina Svarre Hasselager, Formand Dansk Lærerforening Absalon
Jon Hestbech, Uddannelsesleder Næstved Gymnasium Absalon
Dorthe Buskbjerg, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Anne-Louise Markussen, Lektor Absalon, Campus Vordingborg Medarbejder ved uddannelsen
Tulle Elizabeth Hebo Wissing Absalon, Campus Vordingborg Studerende ved uddannelsen
Sarah Nicole Nissen Erland Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Uddannelsesleder, CSL, Professionshøjskolen Absalon og Morten Birk, Uddannelsesleder, CSL, Professionshøjskolen Absalon 

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2021

25. maj 2021

3. februar 2021

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Kontakt