Del

Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Skoleleder

Sekretær for udvalget: Centerchef Stina Løvgreen Møllenbach

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Søren Thorborg, Skolechef Køge KommuneBørne- og Kulturchefforeningen
Annegrethe Ahrenkiel, CenterlederRUCDansk Universitet
Torben Møller Nielsen, SkolelederLille Næstved skoleSkolelederforeningen
Mette Brendstrup Laursen, LærerKulsbjerg SkoleFTF
Julie Becher, Chef for Læring og TrivselHolbæk KommuneKKR
Morten Mygind Jensen, SkolelederHoldbæk By SkoleAbsalon
Tina Svarre Hasselager, FormandDansk LærerforeningAbsalon
Jon Hestbech, UddannelseslederNæstved GymnasiumAbsalon
Dorthe Buskbjerg, LektorAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Anne-Louise Markussen, LektorAbsalon, Campus VordingborgMedarbejder ved uddannelsen
Tulle Elizabeth Hebo WissingAbsalon, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Sarah Nicole Nissen ErlandAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Uddannelsesleder, CSL, Professionshøjskolen Absalon og Morten Birk, Uddannelsesleder, CSL, Professionshøjskolen Absalon 

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Kontakt