Del

Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om læreruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Vicecenterchef, Center for Børn & Læring, Guldborgsund Kommune

Sekretær for udvalget: Stina Løvgreen Møllenbach, Centerchef center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Annegrethe Ahrenkiel, lektorRUC - Institut for Psykologi og UddannelsesforskningDansk Universitet
Lars Jørgensen, UddannelseschefNykøbing F. KatedralskoleRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Marianne Stentebjerg, Skole- og uddannelseschefHolbæk KommuneKommunerne i Region Sjælland
Brian Brodersen, HovedbetyrelsesmedlemSkolelederforeningenSkolelederforeningen
Tina Svarre Hasselager, NæstformandDanmarks lærerforeningFTF
Lene Høiriis Nielsen, KredsformandDanmarks lærerforeningFTF
Vacant Relevant regional aftagerinstitution
Rasmus Hvitfeldt Raben, studerendeProfessionshøjskolen Absalon, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Mathias RasmussenProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Sofia Esmann Busch, lektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Mette Bruun, lektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmødeRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Markedschef, Center for videreuddannelse, Professionshøjskolen Absalon

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display