Del

Læreruddannelsen

Uddannelsesudvalget for læreruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Morten Mygind Jensen, Vicecenterchef, Center for Børn & Læring, Guldborgsund Kommune

Sekretær for udvalget: Stina Løvgreen Møllenbach, Centerchef center for Skole og Læring, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Annegrethe Ahrenkiel, lektor RUC - Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Dansk Universitet
Lars Jørgensen, Uddannelseschef Nykøbing F. Katedralskole Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Marianne Stentebjerg, Skole- og uddannelseschef Holbæk Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Brian Brodersen, Hovedbetyrelsesmedlem Skolelederforeningen Skolelederforeningen
Tina Svarre Hasselager, Næstformand Danmarks lærerforening FTF
Lene Høiriis Nielsen, Kredsformand Danmarks lærerforening FTF
Vacant Relevant regional aftagerinstitution
Rasmus Hvitfeldt Raben, studerende Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg Studerende ved uddannelsen
Mathias Rasmussen Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Sofia Esmann Busch, lektor Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Mette Bruun, lektor Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmøde Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv

Tilforordnet: Peter Hjørnet, Markedschef, Center for videreuddannelse, Professionshøjskolen Absalon

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display