Del

Leisure Managementuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Leisure Managementuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Afventer

Sekretær for udvalget: Centerchef Steen Frederiksen

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Mikkel Wesselhoff, Direktør Business LF Lokal Erhvervsorganisation
Kathrine Olldag, Leder af Talentskolen Næstved Kommune KKR
Mikkel Larsen, Konsulent Danmarks Idrætsforbund Sportsaktør
Jacob Brixvold, Direktør Næstved Arena Næstved Arena Attraktionsvirksomhed i Region Sjælland
Marianne Kragh, Uddannelseschef Horesta Brancheorganisation
Poul Knopp Damkjær, Kultur- og Fritidschef Roskilde Kommune Absalon
Vakant Absalon
Mini Jensen, Adjunkt Absalon, Campus Nykøbing Medarbejdere ved uddannelsen
Donna Isabella Caroline Sundbo, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Stephie Anne Dürr Jakobsen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Simon Bøg Christensen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2019

Dato og dagsordener meldes her

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Kontakt

Cxense Display