Del

Leisure Managementuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Leisure Managementuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Poul Knopp Damkjær, Kultur- og Idrætschef, Roskilde Kommune. 

Sekretær for udvalget: Centerchef Randi Mølager

Navn og stilling

Organisation

Udpeget af

Poul Knopp Damkjær, Chef

Roskilde Kommune

Absalon

Mikkel Wesselhoff, Direktør

Business LF

Lokal Erhvervsorganisation

Mikkel Larsen, Konsulent

Danmarks Idrætsforbund

Sportsaktør

Jakob Brixvold, Direktør

Arena Næstved

Attraktionsvirksomhed i Region Sjælland

Pia Svane, Uddannelseschef

HORESTA

Brancheorganisation

Afventer

Afventer

KKR Sjælland

Morten Thomsen Højsgaard, Direktør

ROMU

Absalon

Thomas Kjelfred, Projektleder

Dragsholm Slot

Absalon

Vibeke Tejlmand, Turismeservicechef

VisitSydsjælland-Møn

Absalon

Afventer

Afventer

Medarbejdere ved uddannelsen

Afventer

Afventer

Medarbejdere ved uddannelsen

Kristine Holland

Absalon, Campus Roskilde

Studerende ved uddannelsen

Halid Smajlovic

Absalon, Campus Roskilde

Studerende ved uddannelsen