Del

Leisure Managementuddannelsen

Professionshøjskolernes uddannelsesudvalg er lovbestemt og på Professionshøjskolen Absalon er dette konkret udmøntet i vedtægten, hvori det bl.a. hedder:

Uddannelsesudvalgene, der nedsættes af bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon, har til formål at:

  • rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans samt om den regionale uddannelsesdækning.
  • afgive indstillinger om studieordninger inden for udvalgets område til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalgene er for både grunduddannelserne og tilknyttede efter- og videreuddannelser.

Nogle af de emner, der drøftes i udvalgene, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddannelsesudvalgene.

Forretningsorden
Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Leisure Management-Uddannelsen afventer udvalgets næste møde.

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Mikkel Wesselhoff, Business Lolland-Falster

Sekretær for udvalget: Steen Frederiksen, Centerchef center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Peder Madsen, studielektorSDU-institut for ledelse og virksomhedsstrategi Dansk universitet
I proces Region gymnasial uddannelsesinstitution
Mads Váczy Kragh, direktør/CEUVæksthus SjællandRelevant brancheorganisation eller NGO
Claudia Carmen Margit Hall , studerendeProfessionshøjskolen Absalon, Campus NykøbingStuderende ved uddannelsen
Ida Damkjær Jensen , studerendeProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Simon Bøg Christensen. Studernde suppleantProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Mads Hansen, adjunktProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Donna Sundbo, adjunktProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmødeRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv
Birte M. LundsgaardTeknikerklubben NovoNordisk A/SUddannelsesvalget selv
Cxense Display