Del

Leisure Managementuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Leisure Managementuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Mikkel Wesselhoff, Business Lolland-Falster

Sekretær for udvalget: Steen Frederiksen, Centerchef center for Ledelse og Oplevelsesdesign, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Peder Madsen, studielektor SDU-institut for ledelse og virksomhedsstrategi Dansk universitet
I proces Region gymnasial uddannelsesinstitution
Mads Váczy Kragh, direktør/CEU Væksthus Sjælland Relevant brancheorganisation eller NGO
Claudia Carmen Margit Hall , studerende Professionshøjskolen Absalon, Campus Nykøbing Studerende ved uddannelsen
Ida Damkjær Jensen , studerende Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Simon Bøg Christensen. Studernde suppleant Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Mads Hansen, adjunkt Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Donna Sundbo, adjunkt Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Indstilles på første udvalgsmøde Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv
Birte M. Lundsgaard Teknikerklubben NovoNordisk A/S Uddannelsesvalget selv

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display