Del

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv.).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Lene Kümpel, faglig sekretær, Socialpædagogerne Midtsjælland

Sekretær for udvalget: Centerchef Margit Nygård Mikkelsen og Uddannelsesleder Tina Hjortshøj

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Sune Thor Olsen, Børnecenterchef Ringsted Kommune Børne- og Kulturchefforeningen
Kathrine Ersted Sørensen, Centerchef Guldborgsund Kommune KKR
Hanne Kraul Jensen, Faglig sekretær BUPL FTF
Lene Kümpel, Faglig sekretær Socialpædagogerne Midtsjælland LO
Jesper Hauschildt, medlemsrådgiver Pædagogstuderendes Landssammenslutning PLS
Christina Breinholt Schou, Dagtilbudschef Roskilde Kommune Absalon
Laila Bettina Jensen, Souchef Region Sjælland - Else Hus Absalon
Lisbeth Thingstrup, HF Uddannelseschef VUC Vestsjælland Syd Absalon
Nina Milde, Konsulent Region Sjælland - Socialafdelingen Absalon
Steen Baagøe Nielsen, Lektor RUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskning Absalon
Mette Yde Tordrup, Studerende Absalon, Campus Vordingborg Studerende ved uddannelsen
Hanne Skalø Hansen, Studerende Absalon, Campus Nykøbing Studerende ved uddannelsen
Vakant Absalon, Campus Slagelse Medarbejdere ved uddannelsen
Andreas Nielsen, Lektor Absalon, Campus Vordingborg Medarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2019

22. marts 2019

  • Dagsorden følger

23. september 2019

  • Dagsorden følger

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display