Del

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv.).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Lene Kümpel, faglig sekretær, Socialpædagogerne Midtsjælland

Sekretær for udvalget: Centerchef Margit Nygård Mikkelsen og Uddannelsesleder Tina Hjortshøj

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Sune Thor Olsen, BørnecenterchefRingsted KommuneBørne- og Kulturchefforeningen
Kathrine Ersted Sørensen, CenterchefGuldborgsund KommuneKKR
Hanne Kraul Jensen, Faglig sekretærBUPLFTF
Lene Kümpel, Faglig sekretærSocialpædagogerne MidtsjællandLO
Jesper Hauschildt, medlemsrådgiverPædagogstuderendes LandssammenslutningPLS
Christina Breinholt Schou, DagtilbudschefRoskilde KommuneAbsalon
Laila Bettina Jensen, SouchefRegion Sjælland - Else HusAbsalon
Lisbeth Thingstrup, HF UddannelseschefVUC Vestsjælland SydAbsalon
Jannie Le Moigne, KonsulentRegion Sjælland - SocialafdelingenAbsalon
Steen Baagøe Nielsen, LektorRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningAbsalon
Mette Yde Tordrup, StuderendeAbsalon, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Hanne Skalø Hansen, StuderendeAbsalon, Campus Nykøbing Studerende ved uddannelsen
Lena Højgaard Jannsen, PædagogAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Andreas Nielsen, LektorAbsalon, Campus VordingborgMedarbejdere ved uddannelsen