Del

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om pædagoguddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Berit Vilsbøl, Centerchef, Slagelse kommune

Sekretær for udvalget: Margit Nygård Mikkelsen, Centerchef center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon og Inge Bjørnshave, Uddannelsesleder pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Steen Baagøe Nielsen, lektor RUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskning Dansk universitet
Kathrine Ersted Sørensen, centerchef Guldborgsund Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Marita Dalsgaard, psykiatri-og handicapchef Vordingborg Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Niels Bjerregård Pedersen, konsulent Region Sjælland - Socialafdelingen Region Sjællands fællesadministration
Lotte Büchert, Vicerektor Slagelse Gymnasiurm Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Laila Bettina Jensen Region Sjælland - Else Hus Relevant regional aftagerinstitution
Hanne Kraul Jensen, faglig sekretær BUPL FTF
Lene Kümpel, næstformand og faglig sekretær Socialpædagogerne Midtsjælland LO
Stine Barsøe Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Simon Lerche Johansen Professionshøjskolen Absalon, Campus Vordingborg Studerende ved uddannelsen
Christian Mygind Sørensen, lektor Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Andreas Nielsen Professionshøjskolen Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
I procees Relevant erhvervsvirksomhed Uddannelsesvalget selv

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display