Del

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om pædagoguddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Berit Vilsbøl, Centerchef, Slagelse kommune

Sekretær for udvalget: Margit Nygård Mikkelsen, Centerchef center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon og Inge Bjørnshave, Uddannelsesleder pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Steen Baagøe Nielsen, lektorRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningDansk universitet
Kathrine Ersted Sørensen, centerchefGuldborgsund KommuneKommunerne i Region Sjælland
Marita Dalsgaard, psykiatri-og handicapchefVordingborg KommuneKommunerne i Region Sjælland
Niels Bjerregård Pedersen, konsulentRegion Sjælland - SocialafdelingenRegion Sjællands fællesadministration
Lotte Büchert, VicerektorSlagelse GymnasiurmRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Laila Bettina JensenRegion Sjælland - Else HusRelevant regional aftagerinstitution
Hanne Kraul Jensen, faglig sekretærBUPLFTF
Lene Kümpel, næstformand og faglig sekretærSocialpædagogerne MidtsjællandLO
Stine BarsøeProfessionshøjskolen Absalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Simon Lerche Johansen Professionshøjskolen Absalon, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Christian Mygind Sørensen, lektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Andreas NielsenProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
I proceesRelevant erhvervsvirksomhedUddannelsesvalget selv

Dagsorden, referat og bilag

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display