Del

Pædagoguddannelsen

Uddannelsesudvalget for Pædagoguddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv.).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Lene Kümpel, faglig sekretær, Socialpædagogerne Midtsjælland

Sekretær for udvalget: Centerchef Margit Nygård Mikkelsen og Uddannelsesleder Tina Hjortshøj

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Sune Thor Olsen, BørnecenterchefRingsted KommuneBørne- og Kulturchefforeningen
Sisi Eibye, FagcenterchefKalundborg KommuneKKR
Hanne Kraul Jensen, Faglig sekretærBUPLFTF
Lene Kümpel, Faglig sekretærSocialpædagogerne MidtsjællandLO
Jesper Hauschildt, medlemsrådgiverPædagogstuderendes LandssammenslutningPLS
Christina Breinholt Schou, DagtilbudschefRoskilde KommuneAbsalon
Laila Bettina Jensen, SouchefRegion Sjælland - Else HusAbsalon
Lisbeth Thingstrup, HF UddannelseschefHF og VUC KlarAbsalon
Christine Brylle, KonsulentRegion Sjælland - SocialafdelingenAbsalon
Steen Baagøe Nielsen, LektorRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningAbsalon
Mette Yde Tordrup, StuderendeAbsalon, Campus VordingborgStuderende ved uddannelsen
Jeppe Klenitz-Jakobsen, StuderendeAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Lena Højgaard Jannsen, LektorAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Andreas Nielsen, LektorAbsalon, Campus VordingborgMedarbejdere ved uddannelsen

Kontakt