Del

Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Rasmus Hangaard Barslev, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Sekretær for udvalget: Centerchef Turid Eikeland og Uddannelsesleder Inger Marie Jessen

Navn Organisation Udpeget af
Rasmus Hangaard Balslev, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst FTF
Dorthe Mackenzie, Afsnitsleder for Handicap og Administration Roskilde kommune KKR
Gitte Løvgren, Direktør Ringsted Kommune KKR
Ane Stallknecht, Fagcenterchef Odsherred Kommune Børne-og kulturchefforeningen, Region Sjælland
Allan Ruders Guldborgsund Kommune Socialchefernes forening, Region Sjælland
Lykke Pedersen, Leder Frivillighedscenter Slagelse Absalon
Catharina Juul Kristensen, Lektor RUC Absalon
Pernille Brøndum Rasmussen, Rektor VUC Nordvest Sjælland Absalon
Nadia Bjerregaard, Socialrådgiver Lejre Kommune Absalon
Rune Gustafsen, Specialkonsulent Center for Arbejdsmarked og Integration Absalon
Michael Svarre Skovgaard Psykiatrisygehuset Slagelse Absalon
Elisabeth Nygaard Nielsen, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Vera Winther, Lektor Absalon, Campus Nykøbing Medarbejdere ved uddannelsen
Halima Munni Chowdhury, Studerende Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Steffen Larsen, Studerende Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Marie Louise Refsgaard, kontorchef Center for børn, unge og familier i socialstyrelsen Absalon

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2019

4. april 2019

23. oktober 2019

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.