Del

Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om socialrådgiveruddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Rasmus Hangaard Baslev, Næstformand DS, Region Øst, Danske socialrådgivere

Sekretær for udvalget: Turid Eikeland, Centerchef center for Socialt arbejde og Forvaltning, Professionshøjskolen Absalon

NavnOrganisationUdpeget af
Trine Østergaard Wulf-Andersen, adjunktRUC - Institut for psykologi og uddannelsesforskningDansk universitet
Ane Stallknecht, fagcenterchefKalundborg kommuneBørne-og kulturforeningen, Region Sjælland
Gitte Løvgren, direktørOdsherred kommuneKommunerne i Region Sjælland
Dorthe Macckenzie, afsnitslederRoskilde kommuneKommunerne i Region Sjælland
Jakob Birgum Lundberg, direktørNæstved KommuneSocialchefernes forening i Region Sjælland
Jens Timm Jensen, rektorNordvestsjællands HF og VUCRegional gymnasial uddannelsesinstitution
Christel Lorenz, afdelingslederHolbæk kommuneFTF
Rasmus Hangaard Baslev, næstformandDanske SocialrådgivereFTF
Anette Bjerkemoen OlsenRegion Sjælland, socialafdelingenRegion Sjælland
Lykke Pedersen FrivilligcenterUddannelsesvalget selv
Sara Hougaard Johannesen, studerendeProfessionshøjskolen AbsalonStuderende ved uddannelsen
Ditte Marie Kaufmann Hansen, studerendeProfessionshøjskolen AbsalonStuderende ved uddannelsen
Janne Tillge, adjunktProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Elisabeth Nygaard Nielsen, LektorProfessionshøjskolen AbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Cxense Display