Del

Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Rasmus Hangaard Barslev, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Sekretær for udvalget: Konstitueret centerchef Berit Hvalsøe

Navn Organisation Udpeget af
Rasmus Hangaard Balslev, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst FTF
Dorthe Mackenzie, Afsnitsleder for Handicap og Administration Roskilde kommune KKR
Gitte Løvgren, Direktør Ringsted Kommune KKR
Ane K. Christensen, Direktør for Skole og Børn Roskilde Kommune Børne-og kulturchefforeningen, Region Sjælland
Allan Ruders Guldborgsund Kommune Socialchefernes forening, Region Sjælland
Lykke Pedersen, Leder Frivillighedscenter Slagelse Absalon
Catharina Juul Kristensen, Lektor RUC Absalon
Pernille Brøndum Rasmussen, Rektor VUC Nordvest Sjælland Absalon
Nadia Bjerregaard, Socialrådgiver Lejre Kommune Absalon
Rune Gustafsen, Specialkonsulent Center for Arbejdsmarked og Integration Absalon
Michael Svarre Skovgaard Psykiatrisygehuset Slagelse Absalon
Elisabeth Nygaard Nielsen, Lektor Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen
Vera Winther, Lektor Absalon, Campus Nykøbing Medarbejdere ved uddannelsen
Halima Munni Chowdhury, Studerende Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Steffen Larsen, Studerende Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Jakob Janum Gadmar, Kontorchef Center for Data, Analyse og Metode i Socialstyrelsen Absalon