Del

Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Sekretær for udvalget: Centerchef Turid Eikeland og Uddannelsesleder Inger Marie Jessen

NavnOrganisationUdpeget af
Rasmus Hangaard Barselv, FormandDansk Socialrådgiverforening, Region ØstFTF
Dorthe Mackenzie, Afsnitsleder for Handicap og AdministrationRoskilde kommuneKKR
Gitte Løvgren, DirektørRingsted KommuneKKR
Ane Stallknecht, FagcenterchefKalundborg KommuneBørne-og kulturchefforeningen, Region Sjælland
Jakob Bigum, DirektørNæstved KommuneSocialchefernes forening, Region Sjælland
Lykke Pedersen, LederFrivillighedscenter SlagelseAbsalon
Catharina Juul Kristensen, LektorRUCAbsalon
Pernille Brøndum Rasmussen, RektorVUC Nordvest SjællandAbsalon
Vivian Skovgaard Skjoldshøj, AfdelingssygeplejerskePsykiatrisygehuset SlagelseAbsalon
Nadia Bjerregaard, SocialrådgiverLejre KommuneAbsalon
Rune Gustafsen, SpecialkonsulentCenter for Arbejdsmarked og IntegrationAbsalon
Elisabeth Nygaard Nielsen, LektorAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Vera Winther, LektorAbsalon, Campus NykøbingMedarbejdere ved uddannelsen
Lena Burmølle Tingleff, StuderendeAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Steffen Larsen, StuderendeAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display