Del

Socialrådgiveruddannelsen

Uddannelsesudvalget for Socialrådgiveruddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand: Rasmus Hangaard Barslev, Formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Sekretær for udvalget: Centerchef Cecilie Gedua Vyff

NavnOrganisationUdpeget af
Rasmus Hangaard Balslev, FormandDansk Socialrådgiverforening, Region ØstFTF
Dorthe Mackenzie, Afsnitsleder for Handicap og AdministrationRoskilde kommuneKKR
Gitte Løvgren, DirektørRingsted KommuneKKR
Ane K. Christensen, Direktør for Skole og BørnRoskilde KommuneBørne-og kulturchefforeningen, Region Sjælland
Allan RudersGuldborgsund KommuneSocialchefernes forening, Region Sjælland
Lykke Pedersen, LederFrivillighedscenter SlagelseAbsalon
Catharina Juul Kristensen, LektorRUCAbsalon
Pernille Brøndum Rasmussen, RektorVUC Nordvest SjællandAbsalon
Nadia Bjerregaard, SocialrådgiverLejre KommuneAbsalon
Rune Gustafsen, SpecialkonsulentCenter for Arbejdsmarked og IntegrationAbsalon
Michael Svarre SkovgaardPsykiatrisygehuset SlagelseAbsalon
Elisabeth Nygaard Nielsen, LektorAbsalon, Campus RoskildeMedarbejdere ved uddannelsen
Vera Winther, LektorAbsalon, Campus NykøbingMedarbejdere ved uddannelsen
Halima Munni Chowdhury, StuderendeAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Steffen Larsen, StuderendeAbsalon, Campus RoskildeStuderende ved uddannelsen
Jakob Janum Gadmar, KontorchefCenter for Data, Analyse og Metode i SocialstyrelsenAbsalon

Kontakt

Maja Brink HouborgLedelseskonsulent
mbho
Ledelsessekretariatet - Roskilde