Del

Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalget for sygeplejerskeuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om sygeplejerskeuddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Uddannelsesudvalget er både tilknyttet grunduddannelserne og efter- og videreuddannelserne.

Nogle af de emner der drøftes i udvalget, er praktik, studiemiljø, alumnekontakt, undervisernes kompetencer, beskæftigelsessituationen og aftagernes tilfredshed med dimittenderne. Men i praksis kan alle relevante emner tages op.

Professionshøjskolen Absalon afholder et årligt møde mellem bestyrelsen, direktionen og uddannelsesudvalgene, samt to årlige møde mellem rektor, direktion og øvrig ledelse og formændene for uddan­nelsesudvalgene.

Forretningsorden

Forretningsorden for Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Helle Dirksen, Kredsformand, Dansk Sygeplejeråd

Sekretær for udvalget: Mette Rose, Centerchef center for Sygepleje og Bioanalyse, Professionshøjskolen Absalon og Ann-Berit Schelde , Uddannelsesleder, Sygeplejerskeuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

Navn Organisation Udpeget af
Thora Thomsen, Klinisk sygeplejespecialist Syddansk Universitet-klinisk Institut Dansk universitet
Susanne Ormstrup, Ældrechef Odsherred Kommune Kommunerne i Region Sjælland
Anne Marie Wulf Hedenborg, Uddannelseskoordinator Roskilde kommune Kommunerne i Region Sjælland
Tove Jakobsen, viceforstander VUC Vestsjælland-syd Regional gymnasial uddannelsesinstitution
Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør Roskilde og Køge sygehus Sygehuscheferne i Region Sjælland
Dorthe Juul Lorentzen, Vicedirektør Psykiatrien i Region Sjælland Sygehuscheferne i Region Sjælland
Søren Petersen, Kredsnæstformand Dansk Sygeplejeråd FTF
Signe Rugbjerg Madsen, Ledende sygeplejerske Filadelfia Relevant erhversvirksomhed
Anne Vagner Christensen Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved Studerende ved uddannelsen
Vakant Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Studerende ved uddannelsen
Minna Therkildsen, lektor Professionshøjskolen Absalon, Campus Slagelse Medarbejdere ved uddannelsen
Charlotte Malling, lektor Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde Medarbejdere ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2016

25. februar 2016

2. juni 2016

  • Dagsorden
  • Referat

4. oktober 2016

Møder 2015

6. oktober 2015 kl. 13-16

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne 

29. april 2015 kl. 13-16

  • Dagsorden
  • Referat

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display