Del

Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland

Sekretær for udvalget: Konstitueret centerchef Anne Bondesen 

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør Psykiatrien Region Sjælland Region Sjælland
Susanne Lønborg Friis, Vicedirektør Roskilde og Køge sygehus Region Sjælland
Søren Petersen, Kredsnæstformand Kreds Sjælland FTF
Anja Hoyer Didriksen, Kredsnæstformand Kreds Sjælland FTF
Rikke Kragh Iversen, Chef for ældre og omsorg Odsherred Kommune KKR
Anne Marie Wulf Hedenborg, Uddannelseskoordinator Roskilde Kommune Absalon
Signe Rugbjerg Madsen, Ledende sygeplejerske Filadelfia Absalon
Helle Hjarsø, Uddannelsesanvarlig Stevns Kommune Absalon
Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske Kalundborg Kommune Absalon
Astrid Graugaard Jepsen Absalon, Campus Slagelse Studerende ved Uddannelsen
Julie Fischer Jonge Absalon, Campus Slagelse Studerende ved uddannelsen
Minna Therkilsen, Lektor Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Britt Højgaard Steen, Lektor Absalon Medarbejdere ved uddannelsen
Vakant