Del

Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Sekretær for udvalget: Centerchef Mona Van Graever Larsen Rives og Uddannelsesleder Ann-Berit Schelde 

Navn og stilling Organisation Udpeget af
Dorthe Jull Lorentzen, Vicedirektør Psykiatrien Region Sjælland Region Sjælland
Susanne Lønborg Friss, Vicedirektør Roskilde og Køge sygehus Region Sjælland
Søren Petersen, Kredsnæstformand Kreds Sjælland FTF
Anja Pedersen, Kredsnæstformand Kreds Sjælland FTF
Susann Ormstrup, Ældrechef Greve Kommune KKR
Anne Marie wulf Hedenborg, Uddannelseskoordinator Roskilde Kommune Absalon
Signe Rugbjerg Madsen, Ledende sygeplejerske Filadelfia Absalon
Absalon Studerende ved uddannelsen
Absalon Studerende ved uddannelsen
Minna Therkildsen, Lektor Absalon Medarbejder ved uddannelsen
Britt Højgaard Steen, Lektor Absalon Medarbejder ved uddannelsen

Dagsorden, referat og bilag

Møder 2018

Dato og dagsordener meldes her. 

Møder 2016

25. februar 2016

2. juni 2016

  • Dagsorden
  • Referat

4. oktober 2016

Møder 2015

6. oktober 2015 kl. 13-16

  • Fællesmøde vedr. revision af sundhedsuddannelserne 

29. april 2015 kl. 13-16

  • Dagsorden
  • Referat

5. januar 2015

Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpersonen for uddannelsesudvalget.

Cxense Display