Del

Sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen rådgiver Professionshøjskolen Absalons bestyrelse og ledelse om uddannelsens ind­hold, profil, kvalitet, relevans og om den regi­onale uddannelsesdækning. Udvalget afgiver også indstillinger om uddannelsens studieordning til bestyrelsens eller rektors godkendelse.

Der afholdes minimum to fastlagte årlige uddannelsesudvalgsmøder. Der kan suppleres med yderligere møder i løbet af året, hvis relevante temaer viser sig. 

På møderne drøftes de mere uddannelsesspecifikke emner inden for uddannelsesområderne (Grunduddannelse, Efter- og Videreuddannelse og Forskning og Udvikling). Emnerne kan være mange og spænde fra mere strategiske emner (fx med en national dagsorden) til de mere konkrete uddannelsesspecifikke drifts- og udviklingsemner (fx studieordninger, uddannelsens kvalitet, forskningstiltag, efter- og videreuddannelsesaktiviteter mv).

Medlemmer i uddannelsesudvalget

Formand for udvalget: Dorthe Juul Lorenz, Vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland

Sekretær for udvalget: Konstitueret centerchef Anne Bondesen 

Navn og stillingOrganisationUdpeget af
Dorthe Juul Lorenz, VicedirektørPsykiatrien Region SjællandRegion Sjælland
Susanne Lønborg Friis, VicedirektørRoskilde og Køge sygehusRegion Sjælland
Søren Petersen, KredsnæstformandKreds SjællandFTF
Anja Hoyer Didriksen, KredsnæstformandKreds SjællandFTF
Rikke Kragh Iversen, Chef for ældre og omsorgOdsherred KommuneKKR
Anne Marie Wulf Hedenborg, UddannelseskoordinatorRoskilde KommuneAbsalon
Signe Rugbjerg Madsen, Ledende sygeplejerskeFiladelfiaAbsalon
Helle Hjarsø, UddannelsesanvarligStevns KommuneAbsalon
Inge Jekes, UdviklingssygeplejerskeKalundborg KommuneAbsalon
Astrid Graugaard JepsenAbsalon, Campus SlagelseStuderende ved Uddannelsen
Julie Fischer JongeAbsalon, Campus SlagelseStuderende ved uddannelsen
Minna Therkilsen, LektorAbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Britt Højgaard Steen, LektorAbsalonMedarbejdere ved uddannelsen
Vakant