Del

Adgangskrav til bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Med: 

 • Matematik på C-niveau 
 • Bioteknologi på A-niveau eller Kemi på C-niveau 

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • 5 gymnasiale enkeltfag med

  • Dansk på A-niveau
  • Engelsk på B-niveau
  • Matematik på C-niveau
  • Bioteknologi på A-niveau eller både Kemi på C-niveau og Biologi på C-niveau.

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016) med 

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Kemi på C-niveau
  • Matematik på C-niveau.

eller

 • Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi) med

  • Dansk på C-niveau
  • Naturfag på C-niveau
  • Engelsk på D-niveau
  • Kemi på C-niveau
  • Matematik på C-niveau

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen med fag og niveauer svarende til Matematik C og Bioteknologi A eller Kemi C
  – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor der desuden vil blive lagt vægt på i hvilken grad ansøgerens aktiviteter vurderes relevant for den søgte uddannelse

Vi vil anbefale dig at medsende et CV til din ansøgning.
En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes. 

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 211 af 27/02/2019

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Den fastsatte kvotefordeling i 2019 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


OBS! Du skal søge senest 15. juni, hvis du søger om optagelse på en uddannelse, som du tidligere har været optaget på. Det gælder uanset årsagen til at du stoppede på uddannelsen. Læs mere her


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

Varsling! Ændring af udvælgelseskriterier fra 2020

Professionshøjskolen Absalon ændrer fra 2020 Udvælgelseskriterierne for Bioanalytikeruddannelsen. Nedenfor ses de udvælgelseskriterier, som vil være gældende fra 1. februar 2020:

 • Relevante fag på C-A-niveau med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskala): Biologi, Bioteknologi, Fysik, Kemi, Matematik, Teknikfag – proces, levnedsmiddel og sundhed
 • Karakter på 7 eller derover i den store skriftlige opgave eller studieretningsprojekt fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen eller afsluttende opgave fra den adgangsgivende erhvervsuddannelse
 • Karakter på 7 eller derover på de adgangsgivende 4-5 HF-enkeltfag
 • Relevant erhvervsarbejde eller værnepligt minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelsesaktiviteter over gymnasialt niveau
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Relevant kursus, grundforløb, eller anden relevant aktivitet minimum 1 måned
 • Relevant praktik minimum 1 måned
 • Højskole fagrelevant studieretning minimum 4 måneder
 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11.12.2017.

Cxense Display