Del

Adgangskrav til Diplomingeniør i bioteknologi

Uddannelsen starter september 2017

Du kan læse til Diplomingeniør i bioteknologi i Kalundborg

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Med: 

 • Matematik på A-niveau
 • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
 • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau (Fra 2018 ændres adgangskravet om kemi C til kemi B )

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering, se www.gsdanmark.dk

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
  Med:
  • Matematik på A-niveau
  • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
  • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau (Fra 2018 ændres adgangskravet om kemi C til kemi B)

eller

 •  Relevant videregående uddannelse
   Med:

  • Matematik på A-niveau
  • Fysik på B-niveau eller Geovidenskab på A-niveau
  • Kemi på C-niveau eller Bioteknologi på A-niveau (Fra 2018 ændres adgangskravet om kemi C til kemi B)

eller

 • Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen – er du i tvivl om din eksamen er adgangsgivende, kan du læse mere her. 

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • A-fag med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskalaen)
 • Erhvervsarbejde, værnepligt eller barsel minimum 20 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelser på minimum 1 år
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Eliteidræt
 • Højskole minimum 2 måneder
 • Udlandsophold minimum 2 måneder
 • Frivilligt ulønnet arbejde

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter, der indgår i en kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder, jf. bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 85 af 26-02-2016 § 24 stk. 2.

En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

Den fastsatte kvotefordeling i 2017 er for kvote 1: 65% og kvote 2: 35%.

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen. 

Cxense Display