Del

Adgangskrav til fysioterapeutuddannelsen

Bemærk at det på fysioterapeutuddannelsen ikke er muligt at blive betinget optaget. Det betyder at vi skal have modtaget al dokumentation for opfyldelse af adgangskrav senest 5. juli kl. 12.00.

Fysioterapeutuddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon optager hvert år studerende til studiestart 1. februar og 1. september. Falder den 1. i en weekend, er der studiestart den førstkommende mandag.

Kvote 1

For at kunne søge om optagelse gennem kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Dansk gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, HTX, EUX) 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 

Med:

 • Biologi på B-niveau eller Fysik på B-niveau eller Kemi på B-niveau eller Matematik på B-niveau eller Bioteknologi på A-niveau eller Geovidenskab på A-niveau. 

Kvote 2

For at kunne søge optagelse gennem kvote 2 skal du have:

 • En adgangsgivende eksamen, som gør dig optagelsesberettiget i kvote 1, men har yderligere kvalifikationer du gerne vil vurderes på.

eller

 •  Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016) med

  • Engelsk på B niveau 
  • Biologi på B niveau eller Fysik på B niveau eller Kemi på B niveau eller Matematik på B niveau eller Bioteknologi på A niveau eller Geovidenskab på A niveau.

eller

 • Andet adgangsgrundlag
  Hvis du ikke opfylder de officielle adgangskrav, men har kvalifikationer der kan sidestilles med disse, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse. Læs mere om Individuel Kompetencevurdering - IKV

I kvote 2 vægtes følgende udvælgelseskriterier:

 • Særligt for ansøgning til Næstved:
  Deltagelse i motivationsworkshop - Du modtager en invitation via din oplyste mail

 • Gennemsnittet fra en gymnasial eksamen
 • Relevante fag på C-A-niveau med en karakter på 7 eller derover (7-trinsskala): Biologi, Bioteknologi, Engelsk, Fysik, Idræt (Kun B-A-niveau), Kemi, Matematik
 • Karakter på 7 eller derover i den store skriftlige opgave eller studieretningsprojekt fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen eller afsluttende opgave fra den adgangsgivende erhvervsuddannelse
 • Relevant erhvervsarbejde eller værnepligt minimum 15 timer pr. uge/minimum 2 måneder
 • Andre uddannelsesaktiviteter over gymnasialt niveau
 • Bestået dele af videregående uddannelse minimum ét semester
 • Relevant kursus, grundforløb, eller anden relevant aktivitet minimum 1 måned
 • Relevant praktik minimum 1 måned
 • Elite idræt
 • Højskole fagrelevant studieretning minimum 4 måneder
 • Relevant frivilligt ulønnet arbejde

Motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da den ikke vægtes.

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor ansøgerens samlede opfyldelse af adgangskrav og udvælgelseskriterier vurderes.

Vi anbefaler at alle kvalifikationer og erfaring som ønskes medtaget i vurderingen, udfyldes på de tilgængelige felter på ansøgningsskemaet - punkt 9 og frem, under oprettelse af ansøgning på www.optagelse.dk. Fordelen ved at skrive kvalifikationer og erfaringer direkte på din ansøgning, er at du skriver under på en Tro og Loveerklæring.

Vi anbefaler desuden at du vedlægger dokumentation for de kvalifikationer og erfaringer som du har udfyldt på ansøgningen, særligt i forhold til vores vurdering af relevans samt i forhold til vurdering af obligatorisk merit. 

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter der indgår i din kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

Vi anbefaler dog at du medsender al den dokumentation, som du ønsker at blive vurderet ud fra. Når vi modtager din ansøgning og dokumentation vurderer vi det medsendte, så du stilles bedst muligt.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Vi anbefaler at du udfylder disse aktiviteter på ansøgningen inden 15. marts.

Motivationsworkshop ved ansøgning til Campus Næstved

Kvote 2 ansøgere til uddannelsen på Campus Næstved, uanset prioritering, vil efter ansøgning på optagelse.dk blive inviteret til en motivationsworkshop via nemStudie samt modtage en mail med et link til vores bookingsystem UCSamtalebooking.

Tid:

Tirsdag den 4. maj 2021 kl: 16:30 – 17:50 og 18.05 – 19:30

Torsdag den 6. maj 2021 kl: 16:30 – 17:50 og 18.05 – 19:30

Onsdag den 12. maj 2021 kl: 16:30 –17:50 og 18.05 – 19:30

Sted:
Campus Næstved, Parkvej 190, 4700 Næstved

Du tilmelder dig elektronisk til en af de udbudte workshops, hvor du vil møde undervisere, studievejleder og studerende.

nemStudie
Du modtager en velkomstmail fra os på den mailadresse, du har opgivet på www.optagelse.dk  I denne mail bliver du bedt om at logge ind på nemStudie, hvor vi fremover vil kontakte dig med informationer om din ansøgning. Du skal logge ind med nem-Id på login knappen øverst til højre på siden

Vurdering i kvote 2 foretages på baggrund af en helhedsvurdering, hvor ansøgerens samlede opfyldelse af adgangskrav og udvælgelseskriterier vurderes. For nogle udvælgelseskriterier er der et relevanskrav, for andre medtages relevans i den samlede vurdering.

Vi anbefaler at alle kvalifikationer og erfaring som ønskes medtaget i vurderingen, udfyldes på de tilgængelige felter på ansøgningsskemaet - punkt 9 og frem, under oprettelse af ansøgning på www.optagelse.dk. Fordelen ved at skrive kvalifikationer og erfaringer direkte på din ansøgning, er at du skriver under på en Tro og Loveerklæring.

Vi anbefaler desuden at du vedlægger dokumentation for de kvalifikationer og erfaringer som du har udfyldt på ansøgningen, særligt i forhold til vores vurdering af relevans samt i forhold til vurdering af obligatorisk merit.
En motiveret ansøgning skal ikke medsendes, da denne ikke vægtes.

I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter der indgår i din kvote 2 ansøgning, højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder.

Vi anbefaler dog at du medsender al den dokumentation, som du ønsker at blive vurderet ud fra. Når vi modtager din ansøgning og dokumentation vurderer vi det medsendte, så du stilles bedst muligt.

Dokumentation for udvælgelseskriterier skal være uploadet sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk seneste den 15. marts kl. 12.00. Kun aktiviteter der er afsluttet og dokumenteret inden den 15. marts, vil komme i betragtning, dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Vi anbefaler at du udfylder disse aktiviteter på ansøgningen inden 15. marts.

Fordeling af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2

 • Roskilde:  Kvote 1: 50%  / kvote 2: 50%
 • Næstved: Kvote 1: 30%  / kvote 2: 70%

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 15. marts, kl. 12.00

Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.


Læs mere her om optagelse og adgangskrav

Studieprøven i dansk

Udenlandske ansøgere uden for Norden skal bestå Studieprøven i dansk som andetsprog for voksne udlændinge (afløser af danskprøve 2, før 2002) eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk (svarende til Dansk på A-niveau). Vi skal modtage dokumentation for bestået prøve senest den 5. juli.

Der kræves ikke studieprøven, hvis ansøgeren er dansk statsborger og har haft dansk ved den adgangsgivende eksamen, eller hvis det kan dokumenteres, at ansøgeren er opvokset som dansktalende. Det samme gælder ansøgere fra de nordiske lande, der har haft dansk, svensk eller norsk ved den adgangsgivende eksamen.