Del

Optagelsessamtale

Har du under 7 i gennemsnit på din adgangsgivende eksamen, skal du deltage i en optagelsessamtale. Målet med optagelsessamtalen er en individuel afdækning af din studieegnethed i forhold til både faglighed og profession.

Du vil modtage en mail, efter vi har behandlet din ansøgning, hvor du bedes oprette dig i vores Samtalebookingssystem, hvor du kan booke en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 17-21.

Sådan foregår samtalen

Samtalerne foregår som multiple mini-interviews med to samtalestationer. Hver samtale varer 15 min. og du får 15 min. forberedelse forud for hver samtale. Samtalerne tager udgangspunkt i hhv. en case og en tekst. Med case og tekst følger nogle refleksionsspørgsmål, som du kan bruge i din forberedelse.

Vurdering

Ved hver af stationerne vurderes du på 3 domæner.

Ved station 1 vurderes: Motivation, Samarbejdsevne og personlig integritet og Etisk formåen.

Ved station 2 vurderes: Faglig tekstlæsning og teksthåndtering, Kognitiv formåen og Kommunikationsevne.

Hvert domæne vurderes på en skala fra 1-7, hvor 7 er bedste vurdering.

Den samlede score udregnes på baggrund af karakteren fra den adgangsgivende eksamen og vurderingen fra hver af domænerne. Du skal opnå en score på minimum 30 for at være adgangsberettiget til optagelse på Læreruddannelsen.