Del

Ansøgning om overflytning

Er du studerende på en anden uddannelsesinstitution men ønsker at fortsætte din uddannelse hos Absalon, skal du søge om ekstern overflytning ved at udfylde og aflevere nedenstående blanket. Ansøgningsfristen er 1. april til studiestart i efteråret og 1. november til studiestart i foråret.

Hvis du ikke har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på Absalon, skal du dog være opmærksom på, at du skal søge om optagelse gennem optagelsesportalen.

For at kunne behandle din ansøgning om overflytning fra din nuværende uddannelsesinstitution har Absalon brug for at kunne indhente og behandle følgende oplysninger:

  • Oplysninger om beståede fag og prøver
  • Brugte prøveforsøg i ikke-beståede prøver
  • Udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb
  • Indskrivningsperiode
  • Anden information, der er relevant for behandling af ansøgningen.

Bemærk: Ved at udfylde og aflevere denne blanket giver du samtykke til, at din nuværende uddannelsesinstitution videregiver dine data, og at Absalon behandler de indhentede oplysninger. Det er en betingelse for overflytningen, at du giver samtykket.

Download ansøgningsblanket om overflytning (pdf).