Del

Krav til dokumentation

Når du søger ledige pladser, skal du uploade relevant dokumentation til din ansøgning. Det er ikke muligt at uploade dokumentation, efter du har sendt din ansøgning.

OBS! Du skal derfor have alle relevante dokumenter klar, før du udarbejder din ansøgning.

Adgangsgrundlag

Du skal dokumentere dit adgangsgrundlag. Det gør du ved at uploade en kopi af dit originale eksamensbevis. Eksamensbeviset skal indeholde stempel og underskrift eller eksamensbevis med vandmærke, hentet fra eksamensdatabasen.

Opholdstilladelse

Hvis du ikke er dansk statsborger eller EU/EØS-Borger, skal du dokumentere en gyldig opholdstilladelse. Dette gør du ved at uploade en kopi af dit opholdskort, både for- og bagside.

Udvælgelseskriterier

Kun aktiviteter, der er afsluttet og dokumenteret inden ansøgningsfristen, vil komme i betragtning. Dog vil værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret medregnes med hele kontraktperioden, uanset at kontrakten først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart.

Dokumentationen for erhvervsarbejde skal indeholde periode og timetal. Ved andre aktiviteter skal alene perioden dokumenteres. 

Motiverede ansøgninger vægtes ikke.

Obligatorisk merit

Du har pligt til at dokumentere tidligere beskæftigelse og/eller gennemført uddannelsesforløb, også selvom det ikke har betydning for din optagelse.

Såfremt du tilbydes en studieplads, vil vi automatisk vurdere din fremsendte ansøgning med henblik på obligatorisk merit.

Dispensationsansøgninger

Søger du om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning samt relevant dokumentation, som understøtter denne.