Del

Sådan søger du en ledig plads med studiestart i februar

Åben for ansøgning fra den 12. december - 11. januar
Svar på ansøgningen: senest den 18.  januar 2017

Du kan søge om optagelse i Roskilde (kot nr. 46046) eller i Vordingborg  (kot. nr. 46072)

For at søge ind på læreruddannelsen skal du opfylde adgangskravene til uddannelsen.

Søg en ledig plads

  1. Du skal udfylde et ansøgningsskema med alle dine uddannelsesønsker.
  2. Du skal sammen med ansøgning sende dokumentation for bestået adgangskrav.
  3. Søger du optagelse som kvote 2-ansøger, er det vigtigt, at du vedlægger CV og dokumentation for gennemførte udvælgelseskriterier.
  4. Ansøgning og dokumentation mailes til optagelse@pha.dk eller sendes til Professionshøjskolen Absalon, Att: Optagelsen,  Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Husk at fremsende dokumentation for bestået adgangskrav, da vi ellers ikke kan færdigbehandle din ansøgning.

Hvad sker der med din ansøgning

  • Ansøgninger til ledige pladser til februar-hold modtages og behandles.
  • Når din ansøgning er registreret hos Professionshøjskolen Absalon, modtager du en velkomstmail med besked om, at du skal oprette dig på vores Optagelsesportal. Det skal du gøre, så snart du har modtaget mailen, da det er herigennem, du modtager svar på din ansøgning samt modtager besked, hvis vi mangler information for at kunne behandle din ansøgning.
  • På Optagelsesportalen kan du se status på din ansøgning. Din ansøgning vil som udgangspunkt stå med status gul, hvilket betyder, at din ansøgning er under behandling. Når vi har behandlet din ansøgning, vil den skifte status til grøn eller rød. Grøn betyder, at du opfylder adgangskravene og modtager svar på din ansøgning senest fredag den 9. december 2016. Rød betyder, at din ansøgning desværre ikke kan komme i betragtning til optagelse, da du ikke opfylder adgangskravene eller har kompetencer, der kan sidestilles hermed.

Søg en ledig plads

Cxense Display