Del

Optagelsesvejledning

Få råd og vejledning om optagelse på Professionshøjskolen Absalons uddannelser

Kontakt os pr. e-mail eller telefon

E-mail: optagelsesvejledning@pha.dk

Tlf. 7248 1010 

Åbningstider:
Mandag: 10– 12 og 13 – 15
Tirsdag- onsdag: 10 - 12
Torsdag 10– 12 og 13 – 15
Fredag lukket

Spørgsmål og svar - begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført en videregående uddannelse på samme niveau eller højere? Fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat? Så skal du være opmærksom på, at der er kommet nye regler om begrænsning af dobbeltuddannelse, og at du skal have dispensation hvis du fra 2017 og frem vil søge optagelse på en ny videregående uddannelse på samme niveau eller lavere

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad ændringen i adgangsbekendtgørelsen betyder. Vi håber, det kan hjælpe dig til lidt mere afklaring.

Jeg vil gerne selv betale. Kan jeg gøre det?
Nej. Som adgangsbekendtgørelsen er formuleret, er udgangspunktet at ansøgere, der har gennemført en videregående heltidsuddannelse finansieret af staten, fx en professionsbachelor, en bachelor eller en kandidat, skal have dispensation for at kunne blive optaget på en af Professionshøjskolen Absalons uddannelser.

Hvordan søger jeg om dispensation?
Der er ikke et officielt ansøgningsskema som skal benyttes ved ansøgning om dispensation for dobbeltuddannelse. Du skal derfor selv udforme en ansøgning og uploade den sammen med din KOT-ansøgning på www.optagelse.dk

Der er mulighed for at søge dispensation, hvis

  1. du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.
  2. den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte professionsbacheloruddannelse.
  3. den oprindelige uddannelse er ændret væsentligt eller helt borfaldet.
  4. du søger om optagelse på en uddannelse, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov.

Jeg har en professionsbacheloruddannelse. Vil jeg så kunne søge en universitetskandidatuddannelse?
Ja det er fortsat muligt at tage en uddannelse på højere niveau i umiddelbar forlængelse af uddannelsen, hvis der er direkte adgang til kandidatuddannelsen eller hvis suppleringsmuligheder giver mulighed for at kvalificere sig til optagelse på en kandidatuddannelse.

Jeg har en bachelor eller professionsbacheloruddannelse fra et universitet uden for Danmark. Gælder ændringen også for mig?
Nej, så gælder ændringen ikke for dig. Som adgangsbekendtgørelsen er formuleret, vil du godt kunne søge om optagelse på en bacheloruddannelse i Danmark med en bacheloruddannelse taget uden for Danmark.

Jeg har en bachelor- eller kandidatuddannelse fra et andet universitet i Danmark. Gælder ændringen også for mig, hvis jeg vil søge en af Professionshøjskolen Absalons uddannelser?
Ja ændringen gælder også for dig, således at du skal have dispensation for at søge om optagelse.

Vil ændringen både gælde for optagelse gennem kvote 1 og kvote 2?
Ja, ændringen gælder, uanset om du søger i kvote 1 eller i kvote 2.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål om ansøgning, optagelse, SU og studiestart
Cxense Display