Del

Betinget kvalificeret og gymnasial supplering

Betinget kvalificeret

På Professionshøjskolen Absalons bacheloruddannelser er det muligt at blive betinget kvalificeret. Dette gælder dog ikke på Fysioterapeutuddannelsen. 

Hvis du først opfylder adgangskravet eller dele heraf efter den 5. juli kl. 12.00, har du mulighed for at blive betinget kvalificeret. 

Tilbydes du den 28. juli en studieplads, vil det være på betingelse af, at du opfylder og dokumenterer din betingelse ved studiestart og senest 14 dage herefter. 

Det vil sige, at du har mulighed for søge om optagelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene inden fristen for aflevering af dokumentationen. 

Hvis adgangsgrundlaget eller dele heraf først færdiggøres efter den 5. juli kl. 12.00, skal dette oplyses i ansøgningen på www.optagelse.dk. Derudover skal du til din ansøgning uploade og tilknytte dokumentation på, at du er i gang.  

Gymnasial eksamen

Afslutter du din gymnasiale eksamen efter den 5. juli kl. 12.00, er det muligt at blive betinget kvalificeret på denne. Dette gælder dog ikke Fysioterapeutuddannelsen. 

På en afsluttet gymnasial eksamen er der udregnet et gennemsnit, som bliver vægtet i ansøgningen til optagelse på en af vores uddannelser. 

Hvis du bliver betinget kvalificeret med en fuld gymnasial eksamen, skal du være opmærksom på at der, da den ikke er afsluttet, endnu ikke er udregnet et gennemsnit, som kan anvendes til ansøgningen til optagelse på en af vores uddannelser.

Det må dog antages at den gymnasiale eksamen bestås med et gennemsnit på minimum 2,0. 

Gymnasial supplering

Der findes fire forskellige typer af gymnasial supplering: GSK, hf+, fagpakke hhx og GIF.

De har hver et forskelligt formål, men alle er et supplement til en allerede gennemført adgangsgivende eksamen, hvad enten det er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler kvalifikationer ud over din adgangsgivende eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om gymnasial supplering her.

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til vores elleve uddannelser.
Cxense Display