Del

Kvote 1

Her bliver du alene optaget på baggrund af eksamensgennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen

Fristen for at søge optagelse gennem kvote 1 er den 5. juli, kl. 12.00.

For at kunne søge en studieplads gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF) 
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

Hvis du har bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage enkeltfag.

Husk at tjekke adgangskravene på den uddannelse, du søger ind på, da nogle af vores uddannelser kræver visse fag på bestemte niveauer.

Betinget optag og gymnasial supplering

Betinget optag

På Professionshøjskolen Absalon’s bacheloruddannelser er det muligt at komme i betragtning til at blive betinget optaget. Dette gælder dog ikke for fysioterapeutuddannelsen.

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet, under betingelse af, at du ved studiestart eller seneste 14 dage herefter, dokumenterer at du opfylder adgangskravene for den uddannelse hvor du er betinget optaget.

Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene inden ansøgningsfristen.

Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter d. 5. juli. Du skal huske at markere dette på din ansøgning på www.optagelse.dk. For at dokumentere supplering i forhold til dit adgangsgrundlaget, kan du uploade en kvittering om optagelse fra det uddannelsessted hvor du tager din supplering. Kvitteringen skal uploades via www.optagelse.dk og tilknyttes din ansøgning inden d. 5. juli kl. 12.00

Gymnasial supplering

Der findes fire forskellige typer af gymnasial supplering: GSK, hf+, fagpakke hhx og GIF.

De har hver et forskelligt formål, men alle er et supplement til en allerede gennemført adgangsgivende eksamen, hvad enten det er en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Du kan benytte gymnasial supplering, hvis du mangler kvalifikationer ud over din adgangsgivende eksamen for at søge ind på en videregående uddannelse.

Læs mere om gymnasial supplering her.

Vi optager ikke selvbetalere på vores dansksprogede uddannelser.

Du er selvbetaler, hvis du

  • ikke er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
  • ikke er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9c, stk. 1 som medfølgende barn af en udlænding, som dels er statsborger i et land, der ikke er tilsluttet EU eller EØS aftalen, dels er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9a
  • ikke har krav på ligestilling med danske statsborgere efter EU-retten

Læs mere om de generelle og specifikke adgangskrav til vores ti uddannelser.

Krav til dokumentation

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på dit eksamensgennemsnit, og du skal derfor sørge for at uploade dit adgangsgivende eksamensbevis og evt. bevis for beståede enkeltfag

Din dokumentation skal være modtaget senest den 5. juli, kl. 12:00

Standby

Søger du en standby-plads er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i konsekvenserne af at vælge standby. Fx hvis du har ønsket en standby-plads på din 2. prioritet og bliver optaget på en standby-plads, vil du ikke blive prøvet på dine eventuelle øvrige prioriter.

Standby er et ventelistesystem. Ansøgere, der opfylder adgangskravene, men som ikke umiddelbart kan tilbydes en studieplads, kan i stedet tilbydes en standby-plads. Hvis du får tilbudt en standby-plads, står du på venteliste til en studieplads. Hvis uddannelsesstedet får plads på uddannelsen, vil de tilbyde dig en studieplads allerede i år. Hvis uddannelsesstedet ikke får en plads på uddannelsen i år, vil de tilbyde dig et tilsagn om en studieplads næste år.

Cxense Display