Del

Orlov

Har du brug for en pause i dit studium eller er du blevet gravid, så har du mulighed for at tage orlov.

Har du orlov, må du ikke følge undervisningen, gå til eksamen og du har ikke ret til SU. Typisk kan du først søge orlov, når du har bestået første studieår. Dette gælder dog ikke, hvis du er blevet gravid eller er blevet indkaldt som værnepligtig

Læs mere i: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser - 

Den enkelte uddannelse fastsætter, hvornår du kan tildeles orlov.