Gå til hovedindhold

Kursus Praksisnært kursusforløb om værdig ældrepleje

På dette kursus får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den enkelte ældres ønsker og behov for et værdigt ældreliv.

Kursus giver dig mulighed for at styrke din faglighed og relationelle kompetencer i mødet med den ældre og dennes pårørende. Herigennem bidrager du til at styrke den ældres selvbestemmelse og personlige oplevelse af tryghed og livskvalitet.

Kurset medvirker til at skabe innovative sundhedsprofessionelle, der gennem kommunikation, samarbejde og refleksioner i egen praksis, kan skabe handlekraftige løsninger i hverdagen til gavn for det værdige ældreliv.

Gratis for ansatte sygeplejersker, sosu’er, ergoterapeuter og øvrige ansatte i den kommunale ældrepleje

Målgruppe

Kurset er for sundhedsprofessionelle med direkte borgerkontakt, som arbejder kommunalt med ældrepleje – det gælder både offentlige og private leverandører. Den primære målgruppe er social- og sundhedsassistenter, men også andre sundhedsprofessionelle som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, diætister m.fl. er velkomne.

Om kurset

Praktisk information