Del

Revision af Bioanalytikeruddannelsen

Opbygningen af uddannelsen

  • vil fremover være på 7 semestre
  • 30 ECTS-point pr. semester
  • med mulighed for nedbrydning i moduler á 10 ECTS-point
  • fordelingen mellem kliniske og teoretiske ECTS forbliver uændret.

Særlige opmærksomhedspunkter

  • tværprofessionelle forløb
  • valgfrie elementer
  • internationalisering
Cxense Display