Del

Revision af Fysioterapeutuddannelsen

Opbygning af uddannelsen

  • vil fremover være på 7 semestre
  • 30 ECTS point pr. semester
  • med mulighed for nedbrydning i moduler à 10 ECTS
  • fordelingen mellem kliniske og teoretiske ECTS forbliver uændret

Særlige opmærksomhedspunkter

  • tværprofessionelle forløb
  • valgfrie elementer
  • internationalisering 
Cxense Display