Del

Materialer på sundhed2016.dk

Afrapporteringer fra de monofaglige udviklingsgrupper 15-12-2015
Bioanalytikeruddannelsen L1 – L5, samlet
Fysioterapeutuddannelsen L1 – L5, samlet
Psykomotorikuddannelsen L1 – L5, samlet
Ergoterapeutuddannelsen L1 – L5, samlet
Ernæring og Sundhedsuddannelsen L1 – L5, samlet
Jordemoderuddannelsen L1 – L5, samlet
Global Nutrition and Health L1 – L5, samlet
Radiografuddannelsen L1 – L5, samlet
Sygeplejerskeuddannelsen L1 – L5, samlet

Gældende dokumenter
Implementering af input fra leverancerne i det lokale studieordningsarbejde
Bilag Opsætning af institutionsspecifikke studieordninger
Juridisk ramme for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
Retning for de monofaglige udviklingsgruppers arbejde

Slides fra Kick Off 13-01-2016
Keld Thorgård, PhD, Forskningschef ved UC SYD
Randi Brinckmann, Kick Off – Den nationale del og den fremadrettede proces
Sygeplejerske Kick Off workshopdias
Radiograf Kick Off workshopdias
Psykomotorik Kick Off workshopdias
Psykomotorik Kick Off workshopdias
Jordemoder Kick Off workshopdias
Global Nutrition and Health Kick Off workshopdias
Fysioterapeut Kick Off workshopdias
Ernæring og Sundhed Kick Off workshopdias
Ergoterapeut Kick Off workshopdias
Bioanalytiker Kick Off workshopdias

Afrapportering fra de tematiserede arbejdsgrupper foråret 2015
Tema nr. 1. – Tværprofessionel studieaktivitet, didaktik og kompetencer
Tema nr. 2. – Prøveformer mv.
Tema nr. 3. – Samspil og samarbejde mellem teoretisk og praktik-klinisk uddannelse
Tema nr. 4. – Internationalisering
Tema nr. 5. – Generiske kompetencer
Tema nr. 6. – Toning af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
Tema nr. 7. – Forskning og udvikling i relation til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
Tema nr. 8. – Læring i klinisk undervisning og praktik.

Cxense Display