Del

Partnerskab mellem Blue Ocean Robotics og University College Sjælland

Blue Ocean Robotics og University College Sjælland har indgået et  partnerskab om test, udvikling og anvendelse af robotteknologier i bl.a. skoler og på sygehuse.

Blue Ocean Robotics udvikler og udbreder de nyeste, innovative robotsystemer til sundheds-, uddannelses- og industrisektoren. University College Sjælland uddanner fremtidens medarbejdere til bl.a. skoler og daginstitutioner, sundheds- og socialområdet og samarbejder med offentlige institutioner om videreuddannelse, forskning og udvikling.

Når nye velfærdsteknologiske løsninger skal udvikles, implementeres og anvendes i den offentlige sektor, så er University College Sjælland og Blue Ocean Robotics overbevist om, at det kun kan ske under helt nye offentlige-private samarbejdsformer.

- “Løsningerne skal skabe værdi på bundlinjerne i både den offentlige organisation og i virksomheden, og de skal tilpasses de faktiske daglige arbejdsgange på fx sygehuse og skoler.

Forretningsmodel er som et økosystem

Det kan kun lade sig gøre i en forretningsmodel, der fungerer som et økosystem, hvor alle dele er afhængige af hinanden”, fortæller prorektor Lena Venborg Pedersen fra University College Sjælland og direktør Rune Larsen fra Blue Ocean Robotics.

- “Virksomheden får gennem partnerskabet testet deres produkter og opnår kendskab til og kanaler og relationer til deres offentlige kunder. Hvem er brugerne og medarbejderne, hvordan er beslutningsprocesserne, og hvordan kan teknologierne anvendes i de praktiske arbejdsgange”, fortæller Rune Larsen, direktør og partner i Blue Ocean Robotics.

Uddannelse som afgørende bindeled

- “Som uddannelsesorganisation vil University College Sjælland være et afgørende bindeled. Vores studerende skal have kendskab til morgendagens teknologier allerede under uddannelsen. Og i vores videreuddannelse og vores forskning og udvikling arbejder vi tæt sammen med fx skoler og sygehuse, om hvordan de bedst kan udnytte teknologierne i deres faktiske hverdag”, fortæller Lena Venborg Pedersen.

De to parter har i foråret 2014 indgået en partnerskabsaftale, og University College Sjælland er platinumsponsor for den internationale robot-konference i Billund “Robo Business Europe” den 26. - 28. maj, der bl.a. vil sætte fokus på de nye samarbejdsmuligheder mellem industri og uddannelse.

- “Der er ingen, der siger, at offentlige-private samarbejde altid vil være nemt. Mødet mellem offentlige institutioner og private virksomheder er også et møde mellemkulturer, traditioner og sprogbrug.  Vi er afhængige af hinanden, og derfor skal vi også lære at arbejde sammen på nye måder”, siger Rune Larsen og Lena Venborg Pedersen.

Løsningerne skal skabe værdi på bundlinjerne i både den offentlige organisation og i virksomheden, og de skal tilpasses de faktiske daglige arbejdsgange på fx sygehuse og skoler

Cxense Display