Gå til hovedindhold

Valgmodul Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelse i sorgrådgivning, bestående af to diplommoduler.

Modul 2 bygger på grundlæggende kompetencer i sorgrådgivning erhvervet i diplommodulet Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis. Modulet har fokus på sorg i et kulturelt perspektiv.

Ydermere er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Vi arbejder progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Om modulet

Tablist controls