Del

SU

Når du læser på en professions- bacheloruddannelse, er du berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte
(SU).

Du kan først søge SU til dit studie fra midt i august.

Du søger om SU elektronisk på SU-styrelsens hjemmeside via dit NEM-ID: www.su.dk 

Såvel SU-stipendier som SU-lån bliver forud udbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden. Ønsker du at få støtte fra studiets begyndelse, skal du søge på su.dk. SU-støtteåret følger kalenderåret. Størrelsen på henholdsvis stipendier og lån bliver fastsat for et år ad gangen. 

Det er muligt at få ekstra støtte hvis du er forsørger, enlig forsørger eller har en funktionsnedsættelse Du har mulighed for at få særlig støtte i nogle forskellige situationer, mens du er under uddannelse. Du kan for eksempel få særlig støtte, hvis du er forælder, eller hvis du har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Se mere på su.dk

Fra sommeren 2016 kommer der øgede krav om fremdrift på videregående uddannelser

Med de nuværende regler om studieaktivitet får studerende, der er forsinkede eller inaktive, stoppet udbetalingen af SU, når de er mere 12 måneder forsinket i deres uddannelse.

Studerende, der begynder på en ny videregående uddannelse 1. juli 2016 eller senere, må kun være 6 måneder forsinket i uddannelsen, før SU-udbetalingen stoppes.

I forbindelse med ændringerne af reglerne om studieaktivitet i forhold til SU afløses den nuværende studieaktivitetskontrol på uddannelsesstederne af en fuldt automatiseret studiefremdriftskontrol i Styrelsen.  Dette gælder kun studerende der starter efter 1. juli 2016.

Udbetaling af SU sker på baggrund af de ECTS-points eller lignende, som man har optjent. Det vil sige, at man sammenholder sit SU-klipforbrug med indberetninger fra de studieadministrative systemer om studiefremdrift målt i ECTS-point (eller tilsvarende).  Udbetalingen af SU stopper automatisk, hvis der ikke er registreret et tilstrækkeligt antal opnåede ECTS-points, det vil altså sige; hvis man er forsinket mere end 6 måneder i sit studie.

Cxense Display