Del

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19)

Opdateret 27. november 2020

Coronavirus findes fortsat, og der er mulighed for at studerende og medarbejdere smittes.

Alle skal fortsat være opmærksomme på at følge nedenstående forholdsregler og retningslinjer, så vi på Absalon kan tage vores del af ansvaret for at coronasmitte minimeres.

Absalon følger løbende myndighedernes anbefalinger, seneste udvikling i smittetal mv. Derfor er nedenstående også med forbehold for, at ændringer kan ske, hvis retningslinjer mv. ændres. 

Forsamlingsforbudet gælder ikke uddannelsesinstitutioner.

Skemaændringer - Hold løbende øje med dit skema via Itslearning!

På grund af den særlige situation som corona giver anledning til, kan der ske ændringer i dit skema. Du skal derfor være opmærksom på, at dit skema er med forbehold for rettelser, og de kan ske med få dages varsel. Hold derfor løbende øje med dit skema via Itslearning.

Er du testet positiv?

Hvis du er testet positiv for coronavirus eller har symptomer herpå (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, muskelsmerter) må du ikke møde på campus, før du har været symptomfri i 48 timer. 

Er du testet positiv for COVID-19 så ring til Absalons Corona Hotline på tlf. 72 48 30 40 hurtigst muligt (hverdage ml. kl 8-21 og i weekenden ml. kl. 13-18)

Her får du fat i Absalons Smitteopsporingsteam, som har kontakten med myndighederne. Sammen med myndighederne aftaler Absalon, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Udenfor åbningstid kan du benytte denne formular, Du vil herefter blive kontaktet af vores Smitteopsporingsteam.

Læs mere om retninglinjerne ved sympsomer, smitte og risikogrupper her .

Retningslinjer ved:

Undervisning og færden på campus

Begrænset adgang til campus

For at minimere smittespredningen er der primært adgang til Absalons campusser for studerende, kursister og medarbejdere. Gælder følgende ved færden på campus.

 • Én meters afstand i alle lokaler og fællesområder på Absalons campusser. 
 • Mundbind skal bruges af alle studerende, ansatte og gæster fra den 29. oktober 2020

  • Mundbind skal være på ved ankomst til campus.
  • Mundbind skal bruges når du bevæger dig rundt indendørs på campus, fx i kantinen, gangarealer, på vej til toilet, på biblioteket og øvrige fællesområder.
  • Mundbind kan tages af når man sidder ned i fx alm. undervisningslokaler, kantine eller gruppearbejde.
  • Mundbind er påkrævet i alle faglokaler, dvs. i værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, musiklokaler, sengestuer, køkkener mv.
  • Der kan være særlige tilfælde, hvor en person er fritaget for brug af mundbind mv. pga særlige forhold, fx nedsat lungekapacitet.
  • Få svar på ofte stillede spørgsmål vedr. mundbind.

 • Lige stolerækker og enkeltmandsborde er standardopstilling i alle undervisningslokaler. 
  Alle stole og borde er opstillet på rækker og således, at der kan holdes en afstand til andre på mindst én meter.  Der er  påklæbet tydelige ikoner i alle undervisningslokaler, der tydeligt markerer hvor bordene og stolene skal stå . Der må ikke flyttes rundt på stole og borde. 
 • Et mindre antal studerende vil i nogle lokaler fortsat skulle bruge en stol uden tilhørende bord.
 • Ind- og udgang til lokaler: Det er vigtigt, at ind- og udgang af lokaler sker på en måde, hvor der holdes mindst en meters afstand til andre.  I nogle rum er der flere døre og hvor én dør bruges til indgang og en anden til udgang.

 • Ophold på campus: For at mindske smittespredning, opfordres der til primært at opholde sig på campus i forbindelse med undervisningen. Møder i studiegruppen kan med fordel afholdes online for at mindske smitte med corona. Foregår det på campus skal de gældende forholdsregler vedr. bl.a. én meters afstand og mundbind følges, og vi opfordrer til ikke at lave gruppearbejde i fællesområder som fx kantinen og biblioteket.

Retningslinjer for brug af faglokaler (laboratorie- og fysiklokaler, værksteder, musiklokaler, idrætshaller, brikselokaler, sengestuer mv.)

 • Der skal bæres mundbind i  alle faglokaler,  Dvs. i musiklokaler, værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, sengestuer, køkkener mv.  Dette for at mindske smitte, da fysisk kontakt, herunder ansigt-til-ansigt kontakt, ofte er uundgåeligt i disse lokaler. I musiklokaler, kan kravet om mundbind erstattes ved at holde 2 meters afstand ved sang. I idrætshaller skal der ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten. 
 • Der kan være særlige tilfælde, hvor en person er fritaget for brug af mundbind mv. pga særlige forhold, fx studerende med nedsat lungekapacitet. 
 • Der anbefales brug af handsker, hvor der er meget kontakt. 
 • En meters afstand skal fortsat holdes, hvis det er muligt. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, skal to meters afstand forsøges holdes.
 • Der er håndsprit og engangshandsker tilgængelige i alle faglokaler. Mundbind udleveres af underviseren.
 • Underviserne og de studerende er ansvarlige for rengøring / afspritning efter øvelsestimerne af brikse, udstyr, redskaber, maskiner, musikinstrumenter mv. som de har anvendt.
 • Alle overflader som håndtag og bordplader mm. rengøres dagligt. Hvis der er behov for ekstra rengøring, skal det aftales særskilt.
 • Der er mulighed for adgang til håndvask i de fleste faglokaler.Der henvises til vejledninger for laboratorier og lign. faglokaler, som er ophængt i lokalerne.

Retningslinjer for brug af møde- og grupperum

Stole vil være opstillet, så én meters afstand kan holdes, og der må ikke flyttes rundt på borde og stole i lokalet. Hvis du bruger et af disse rum, er det dit ansvar at afstandskrav mv. overholdes. Der er opstillet desinfektionsmiddel og servietter til aftørring af borde før og efter brug.

Kantine

Adgang til Absalons kantiner er kun for studerende og medarbejdere – der er IKKE offentlig adgang.

For at forhindre kødannelse ved buffeten, er spisepausen udvidet til to timer fra kl. 11.15 - 13.15.

Inddeling af spisetider for studerende, medarbejdere og kursister er aftalt for hver uddannelse.

Symptomer, smitte og risikogrupper

Jeg oplever tegn på sygdom eller er testet positiv for coronavirus

Studerende såvel som medarbejdere har et ansvar i forbindelse med forebyggelse af smitte samt smitteopsporing, hvis nogen bliver testet positiv med COVID-19.

Hvis du oplever tegn på sygdom
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, og forholde dig som om, at du er smittet med coronavirus, også ved milde symptomer. Dvs. du skal gå i selvisolation og blive testet. 

De typiske symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. 

Mens du venter på svar på test, skal du fortsætte selvisolationen og de øvrige forholdsregler. Du skal ikke orientere eventuelle nære kontakter, med mindre at din test er positiv.

Hvis din test er negativ, kan du komme tilbage på campus, når du er rask, og behøver ikke at vente indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. 

Hvis du er testet positiv for coronavirus 
Hvis du er testet positiv for coronavirus skal du blive hjemme og gå i selvisolation. 

Du skal kontakte Absalons Corona Hotline hurtigst muligt på tlf. 72 48 30 40 (hverdage ml. kl. 8-21 og i weekenden, ml. kl. 13-18)

Absalons Smitteopsporingsteam vil sammen med myndighederne aftale, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Udenfor åbningstid kan du benytte denne formular. Du vil herefter blive kontaktet af vores Smitteopsporingsteam.

Hvornår er jeg smittefri?

Hvis du har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Jeg har været i nær kontakt med en person der udviser symptomer på eller er påvist smittet med coronavirus

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er påvist smittet med Corona, fx en person i din husstand, må du som udgangspunkt ikke møde op på campus. I stedet bør du iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på test. Du skal booke tid til to tests via coronaprover.dk. Hvis første test er negativ, kan du afslutte selvisolation og møde på campus. Det er dog vigtigt, at du også får taget anden test.

Følgende personer betragtes som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær kontakt med personen smittet med ny coronavirus i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen.

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.

BEMÆRK

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det i praksis være meget få personer, som man har været i nær kontakt med.

Er du i tvivl så kontakt din egen læge.

Læs mere i denne pjece.

Hvis én i din husstand har symptomer på coronavirus
Udviser en person i din husstand symptomer på corona og afventer svar på test, kan du som studerende - hvis du ikke har symptomer - møde på campus.

Jeg eller en i min husstand er i den særlige risikogruppe for coronavirus

Ifølge myndighedernes retningslinjer kan du deltage i undervisningen på lige fod med andre studerende, hvis du bruger et mundbind. 

Hvis din læge har vurderet, at dette ikke er muligt, skal du sammen med din underviser aftale, hvordan du kan være studieaktiv hjemmefra.

Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Undervisningsfravær under COVID-19

Du skal ikke være studieaktiv, hvis du føler dig syg med COVID-19 eller har symptomer på COVID-19. Det sidestilles med almindelig sygdomsfravær. Er der møde- eller deltagelsespligt, skal du således melde dig fraværende, som du på vanligvis gør, hvis du er syg. Er der tale om længerevarende fravær skal du kontakte studieadministrationen med lægefaglig dokumentation.

Får jeg fravær for de dage, hvor jeg er i selvisolation på grund af COVID-19?
Hvis du ikke føler dig syg men alligevel skal være i selvisolation fordi du enten er testet positiv for COVID-19, har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, eller er i en risikogruppe, skal du som udgangspunkt være studieaktiv hjemmefra, så vidt det er muligt. Dette medregnes ikke som fravær. Husk derfor at giv din underviser besked, hvis du er studieaktiv hjemmefra på grund af selvisolation.

Sociale arrangementer

Sociale arrangementer, der er planlagt i perioden frem til den 2. januar, skal aflyses, det gælder både for studerende og medarbejdere. Det betyder også at det fx ikke er muligt at holde julefrokoster eller tilsvarende.

 

 

Rejser til udlandet og udlandsophold

Absalon opfordrer til, at man nøje følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udviser forsigtighed. Udenrigsministeriet opdaterer løbende sin rejsevejledning i forbindelse med COVID-19, som Absalon følger.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19 her

Selvisolation
Hvis du alligevel vælger at rejse til et af de områder, som frarådes af Udenrigsministeriet, skal du gå i selvisolation i 14 dage efter hjemkomsten.

Udlandsophold
Der kan være mulighed for at komme på udlandsophold i efteråret 2020, men der er naturligvis en del begrænsninger pga. corona. Kontakt derfor den internationale koordinator på din uddannelse for råd og vejledning. Hvis du planlægger et udlandsophold, er det naturligvis vigtigt at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside i forhold til aktuelle rejsevejledninger.

Prøver

Som udgangspunkt afvikles prøver ved fysisk fremmøde på campus

Der kan dog være undtagelser hvis du:

Er smittet med COVID-19

Hvis du er smittet med COVID-19 kan du anmode om fritagelse for fysisk prøve, og prøven kan afvikles som online prøve i tilslutning til den fysiske prøve. Dette er også muligt, når der er tale om en gruppeeksamen, hvor resten af gruppen er samlet fysisk på campus. Du skal kunne fremvise lægeerklæring eller positiv coronatest som dokumentation for smitte med Corona-virus.

Uddannelsesservice anbefaler, at du senest 2 dage før prøven kontakter studieadministrationen med anmodning om fritagelse fra fysisk prøve bilagt evt. dokumentation.  Henvendelsen sker til den relevante uddannelsespostkasse.

Viser symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet

Hvis du på grund af symptomer på COVID-19 (isolation/identificeret som nærkontakt) ikke kan møde på grund af Absalons gældende retningslinjer for fremmøde på campus, kan du anmode om fritagelse for fysisk prøve, og prøven kan afvikles som online prøve i tilslutning til den fysiske prøve. Dette er også muligt, når der er tale om en gruppeeksamen. Der er ikke krav om lægeerklæring.

Uddannelsesservice anbefaler, at du senest 2 dage før prøven kontakter studieadministrationen med anmodning om fritagelse fra fysisk prøve bilagt evt. dokumentation.  Henvendelsen sker til den relevante uddannelsespostkasse.

Er i risikogruppen

Absalon følger nøje myndighedernes krav og der er taget forholdsregler vedr. afstand, hygiejne mv. i forbindelse med fysisk prøve på campus. Det vurderes derfor, at de fleste i en risikogruppe vil kunne deltage som planlagt i prøver på campus. Hvis du kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke kan møde pga. risikogruppe, kan prøven afholdes som online prøve i tilslutning til den fysiske prøve. Dette er også muligt, når der er tale om en gruppeeksamen.

Uddannelsesservice anbefaler, at du senest 2 dage før prøven kontakter studieadministrationen med anmodning om fritagelse fra fysisk prøve bilagt evt. dokumentation.  Henvendelsen sker til den relevante uddannelsespostkasse.

Befinder dig i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og har vanskeligt ved at indrejse til Danmark, kan  du anmode om mulighed for at deltage i online prøve efter de gældende regler fra Absalon. Der er ikke krav om dokumentation.

Uddannelsesservice anbefaler, at du senest 2 dage før prøven kontakter studieadministrationen med anmodning om fritagelse fra fysisk prøve bilagt evt. dokumentation.  Henvendelsen sker til den relevante uddannelsespostkasse.

Ved skriftlige stedprøver og mundtlige prøver uden hjælpemidler er det ikke muligt at tage prøven hjemmefra. Hvis du der på grund af ovenstående årsager ikke kan deltage i prøven på campus, skal du sygemelde dig og du vil automatisk tilmeldes næste prøve. 

Ved prøver på klinik/praktiksted skal du følge de retningslinjer, der gælder det pågældende sted. Hvis prøven ikke kan afholdes fysisk på stedet, afvikles prøven via zoom.  

Hvordan deltager jeg i mundtlige prøver online, hvis jeg har fået godkendt anmodning?

Absalon benytter systemet Zoom til online mundtlige prøver. 

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige prøve afholdes via Zoom eller som en almindelig mundtlig prøve på Absalon. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige prøve afholdes via Zoom.

For at prøven kan gennemføres tilfredsstillende, skal eksaminator og censor både kunne se og høre dig. Derfor skal du  have: 1) Computer med indbygget webcam/eksternt webcam og 2) En god stabil internetforbindelse.
Det er ikke tilladt at optage prøven eller tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.
Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du følge nødproceduren uden unødigt ophold.
Eksaminator og censor skal beslutte, om prøven kan fortsætte som nødprocedure, eller om prøven udsættes eller afbrydes.

Læs mere om online prøver i Zoom her.

Praktik

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver sendt hjem fra praktik?

Bliver du sendt hjem eller sker der øvrige ændringer i dit praktikforløb, skal du give besked til din praktikvejleder på uddannelsen.

Du får ikke erstattet den praktik, du evt. har mistet i forbindelse med corona. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i en særlig risikogruppe og i praktik?

 • Du skal som udgangspunkt følge praktikstedets anvisninger.
 • Du skal som udgangspunkt afholde din praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det samme gælder, hvis du bor i husstand med en person i risikogruppen.
 • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes.
 • Hvis du i samarbejde med dit praktiksted er nået frem til, at du ikke skal møde op i din praktik på grund af særlige forhold, skal du udfylde en tro og love erklæring, som sendes til dit praktiksted og din uddannelse. I disse tilfælde skal vurderingen være underbygget af en konkret og dokumenteret lægefaglig vurdering. Læs mere her

Rengøring og sikkerhed

Absalon følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer hvad angår rengøring og sikkerhedsforanstaltninger på campus.

 • Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler og fællesområder på campus. Herudover opstilles der overfladedesinfektionsmiddel og servietter til afspritning af borde, stole og øvrige overflader efter brug. 
 • Ligeledes er der indført ekstra rengøring af overflader, håndtag, toiletter mv. 
 • Der vil være skiltning og afstandsmærker udvalgte steder på campus. Medarbejdere og studerende er selv ansvarlige for at holde afstand til øvrige personer. 
 • Kantinen er blevet indrettet, så afstand kan holdes og kødannelse undgås. 

Alle nyheder vedr. corona.

9. november 2020
Læs her seneste nyt vedr. corona.
5. november 2020
Der er fortsat et højt smittetryk i samfundet når det gælder corona. På Absalon har vi et…
26. oktober 2020
Regeringen har fredag den 23. oktober 2020 besluttet at forlænge de nuværende COVID-19-tiltag samt…
9. oktober 2020
Her kommer ugens Corona nyheder til alle studerende.
6. oktober 2020
Torsdag morgen vil du kunne møde CoronaTeamet ved indgangen til dit campus. Her vil de uddele små…
25. september 2020
Her kommer ugens Corona nyheder til alle studerende, der i kort form samler op på evt. antal smittede,…
18. september 2020
Som noget nyt udsender vi hver fredag på Studienet ugens ”CoronaNyheder” til alle studerende, der i kort…
15. september 2020
Efter at bordene er blevet fjernet fra undervisningslokalerne, er der blevet arbejdet på at finde en…
7. september 2020
I forbindelse med at bordene er fjernet i undervisningslokalerne på Absalon, er der særlig grund til at…
20. august 2020
For at sikre mulighed for afstand mellem de studerende, så bliver alle borde fjernet fra…
13. august 2020
Absalon opfordrer alle studerende til at downlade og bruge den nye Smitte|stop-app. App’en hjælper os…
11. august 2020
Ud fra et forsigtighedsprincip vælger Absalon at studerende og undervisere skal bære mundbind i…
12. maj 2020
I forlængelse af den begrænsede åbning for enkelte studerende fra den 18. maj, er der mange spørgsmål…
11. maj 2020
I forbindelse med regeringens udmelding om yderligere åbning efter Corona, får Absalon mulighed for en…
1. maj 2020
Fra mandag den 4. maj 2020 etablerer Absalon Bibliotek en ordning, der giver alle studerende adgang til…
28. april 2020
På Absalon opfordrer vi alle studerende, der har tid ved siden af studie og praktik, til at melde sig…
21. april 2020
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har i dag meddelt, at den praktik, som flere…
14. april 2020
Professionshøjskolerne får nu af Uddannelses- og Forskningsministeriet lov til at åbne campus for visse…
6. april 2020
Grundet omstændighederne omkring Corona aflyses Absalons store fodboldturnering, Absalon Cup, der stod…
2. april 2020
Mail fra rektor om Studenterrådets undersøgelse på Campus Roskilde samt orientering om jeres…
2. april 2020
I fire korte videoer fortæller vi om, hvordan du kan passe på dig selv, skabe struktur og håndtere evt.…
31. marts 2020
Hos Studenterrådgivningen, det landsdækkende tilbud til studerende på videregående uddannelser, kan du…
14. marts 2020
Udenrigsministeriet anbefaler nu alle danskere på rejse at vende hjem, mens danskere der bor fast i…
7. marts 2020
Retningslinjerne i forbindelse med coronavirus er blevet skærpet. Bl.a. opfordres alle til at afholde…
4. marts 2020
Hvis du som studerende på Absalon har været i højrisikoområder (Kina, Singapore, Hong Kong, Japan,…
28. februar 2020
Første tilfælde af Coronavirus er nu bekræftet i Danmark. Absalon har derfor nedsat en beredskabsgruppe…

Kort nyt

Absalon opfordrer til at downloade og bruge den nye Smitte|stop-app.
Appen giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Du finder appen smitte|stop dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.

Sådan bruger du et mundbind