Del

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19)

Opdateret 21. september 2020

Coronavirus findes fortsat, og der er mulighed for at studerende og medarbejdere smittes.

Alle skal fortsat være opmærksomme på at følge nedenstående forholdsregler og retningslinjer, så vi på Absalon kan tage vores del af ansvaret for at coronasmitte minimeres.

Absalon følger løbende myndighedernes anbefalinger, seneste udvikling i smittetal mv. Derfor er nedenstående også med forbehold for, at ændringer kan ske, hvis retningslinjer mv. ændres. 

Skemaændringer - Hold løbende øje med dit skema via Itslearning!

På grund af den særlige situation som corona giver anledning til, kan der ske ændringer i dit skema. Du skal derfor være opmærksom på, at dit skema er med forbehold for rettelser, og de kan ske med få dages varsel. Hold derfor løbende øje med dit skema via Itslearning.

Testet positiv

Hvis du er testet positiv for coronavirus eller har symptomer herpå (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, muskelsmerter) må du ikke møde på campus, før du har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis du bliver testet positiv for coronavirus skal du orientere din underviser hurtigst muligt. Underviseren kontakter derefter Absalons Smitteopsporingsteam, som har kontakten med myndighederne. Sammen med myndighederne aftaler Absalon, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er smittet med corona, skal du straks tage hjem, hvis du er på campus.

Læs mere under FAQ og retningslinjer.

   

FAQ og retningslinjer

Hvilke retningslinjer gælder der for undervisning og færden på campus?

Med udgangspunkt i Uddannelses- og Forskningsministeriets opdaterede retningslinjer i forbindelse med genåbning af uddannelsesinstitutioner, har Absalon planlagt genåbningen af campus efter sommer ud fra følgende principper:

 • Én meters afstand i alle lokaler og fællesområder på Absalons campusser. 
 • Lige stolerækker er standardopstilling i alle undervisningslokaler. 

  • For at vi kan gennemføre undervisningen bedst muligt og have plads til alle, samtidig med at en meters afstand skal holdes, har det været nødvendigt at fjerne bordene.
  • Alle stole er opstillet på rækker og således, at der kan holdes en afstand til andre på mindst én meter. Der må ikke flyttes rundt på stolene. 
  • Studerende der har problemer med fx ryggen eller er gravid kan kontakte Facility Service på campus, der kan hjælpe med et særligt bord. 
  • Fra midten af oktober fordeles nyindkøbte enkeltmandsborde gradvist på alle Absalons campusser. De sidste forventes opsat i midten af november.  
  • Læs mere om borde her.

 • Brug af værnemidler (herunder mundbind) er påkrævet i faglokaler, dvs. i værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, musiklokaler, sengestuer mv. Mundbind vil blive udleveret af underviserne i faglokalerne. Vi  anbefaler at benytte de mundbind, som Absalon udleverer gratis, og som er godkendte efter ministeriets anbefalinger. Det er dog også muligt at medbringe egne mundbind. Studerende med nedsat lungekapacitet (bl.a. pga. kræftoperation), kan fritages for at bære mundbind. De skal i stedet anvende visir i faglokaler og holde mindst en meters afstand til andre.
 • Ind- og udgang til lokaler: Det er vigtigt, at ind- og udgang af lokaler sker på en måde, hvor der holdes mindst en meters afstand til andre.  I nogle rum er der flere døre og hvor én dør bruges til indgang og en anden til udgang.

 • Ophold på campus: For at mindske smittespredning, opfordres der til primært at opholde sig på campus i forbindelse med undervisningen. Møder i studiegruppen kan med fordel afholdes online for at mindske smitte med corona. Foregår det på campus skal de gældende forholdsregler vedr. bl.a. én meters afstand følges, og vi opfordrer til ikke at lave gruppearbejde i fællesområder som fx kantinen og biblioteket.

Retningslinjer for brug af faglokaler (laboratorie- og fysiklokaler, værksteder, musiklokaler, idrætshaller, brikselokaler, sengestuer mv.)

 • Ud fra et forsigtighedsprincip har Absalon valgt, at der i alle faglokaler skal bæres mundbind,  Dvs. i musiklokaler, værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, sengestuer mv.  I musiklokaler, kan kravet om mundbind erstattes ved at holde 2 meters afstand ved sang. Dette for at mindske smitte, da fysisk kontakt, herunder ansigt-til-ansigt kontakt, ofte er uundgåeligt i disse lokaler. Studerende med nedsat lungekapacitet (bl.a. pga. kræftoperation), kan fritages for at bære mundbind. De skal i stedet anvende visir i faglokaler og holde mindst en meters afstand til andre.
 • Herudover anbefales brug af handsker, hvor der er meget kontakt. 
 • En meters afstand skal fortsat holdes, hvis det er muligt. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, skal to meters afstand forsøges holdes.
 • Der er håndsprit og engangshandsker tilgængelige i alle faglokaler. Mundbind udleveres af underviseren.
 • Underviserne og de studerende er ansvarlige for rengøring / afspritning efter øvelsestimerne af brikse, udstyr, redskaber, maskiner, musikinstrumenter mv. som de har anvendt.
 • Alle overflader som håndtag og bordplader mm. rengøres dagligt. Hvis der er behov for ekstra rengøring, skal det aftales særskilt.
 • Der er mulighed for adgang til håndvask i de fleste faglokaler.Der henvises til vejledninger for laboratorier og lign. faglokaler, som er ophængt i lokalerne.

Retningslinjer for brug af møde- og grupperum

Der er fortsat borde i møde- og grupperum. Stole vil være opstillet, så én meters afstand kan holdes, og der må ikke flyttes rundt på borde og stole i lokalet. Hvis du bruger et af disse rum, er det dit ansvar at afstandskrav mv. overholdes. Der er opstillet desinfektionsmiddel og servietter til aftørring af borde før og efter brug.

Kantine

Adgang til Absalons kantiner er kun for studerende og medarbejdere – der er IKKE offentlig adgang.

   

For at forhindre kødannelse ved buffeten, er spisepausen udvidet til to timer fra kl. 11.15 - 13.15.

Inddeling af spisetider for studerende, medarbejdere og kursister er aftalt for hver uddannelse.

Hvad gør jeg, hvis jeg oplever tegn på sygdom eller er testet positiv for coronavirus?

Studerende såvel som medarbejdere har et ansvar i forbindelse med forebyggelse af smitte samt smitteopsporing, hvis nogen bliver testet positiv med COVID-19.

Hvis du oplever tegn på sygdom
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, og blive hjemme indtil du er rask, det vil sige indtil 48 timer efter du sidst har haft symptomer.

De typiske symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. Du skal betragte dig som værende syg, hvis du oplever symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. 

Hvis du er testet positiv for coronavirus eller oplever tegn på sygdom
Hvis du er testet positiv for coronavirus eller har symptomer herpå (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, muskelsmerter) må du ikke møde frem på campus, før du har været symptomfri i 48 timer. Hvis du får symptomer i løbet af studiedagen, skal du orientere din underviser og tage hjem med det samme.

Hvis du bliver testet positiv for corona skal du orientere din underviser hurtigst muligt. Underviseren kontakter derefter Absalons Smitteopsporingsteam, som har kontakten til myndighederne. Sammen med myndighederne aftaler Absalon, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Hvis du er smittet med corona skal du straks tage hjem, hvis du er på campus.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været i nær kontakt med en person der udviser symptomer på eller er påvist smittet med coronavirus?

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er påvist smittet med Corona, fx en person i din husstand, må du som udgangspunkt ikke møde op på campus. I stedet bør du iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på test. Du skal booke tid til to tests via coronaprover.dk. Hvis første test er negativ, kan du afslutte selvisolation og møde på campus. Det er dog vigtigt, at du også får taget anden test.

Følgende personer betragtes som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær kontakt med personen smittet med ny coronavirus i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen.

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.

BEMÆRK

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det i praksis være meget få personer, som man har været i nær kontakt med.

Er du i tvivl så kontakt din egen læge.

Læs mere i denne pjece.

Hvis én i din husstand har symptomer på coronavirus
Udviser en person i din husstand symptomer på corona og afventer svar på test, kan du som studerende - hvis du ikke har symptomer - møde på campus

Hvad gør jeg, hvis jeg eller en i min husstand er i den særlige risikogruppe for coronavirus?

Ifølge myndighedernes retningslinjer kan du deltage i undervisningen på lige fod med andre studerende, hvis du bruger et mundbind. 

Hvis din læge har vurderet, at dette ikke er muligt, skal du sammen med din underviser aftale, hvordan du kan være studieaktiv hjemmefra.

Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Hvilke retningslinjer gælder der for sociale arrangementer?

Sociale arrangementer der er planlagt i perioden fra den 19. september til den 4. oktober 2020 skal aflyses

Herudover gælder: For at mindske risiko for smittespredning, er det besluttet, at alle arrangementer på Absalon (for såvel studerende som medarbejdere) skal afvikles inden kl. 22.00 og uden alkohol.

Der er ikke begrænsning på antal deltagere, så længe at et meters kravet overholdes.

Det er ledelsens ansvar lokalt at beslutte, om et arrangement kan afholdes forsvarligt.

Hvilke retningslinjer gælder, hvis jeg skal rejse til udlandet?

Absalon opfordrer til, at man nøje følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udviser forsigtighed. Udenrigsministeriet opdaterer løbende sin rejsevejledning i forbindelse med COVID-19, som Absalon følger.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19 her

Selvisolation:

Hvis du alligevel vælger at rejse til et af de områder, som frarådes af Udenrigsministeriet, skal du gå i selvisolation i 14 dage efter hjemkomsten.

Du kan også bestille tid til en COVID-19-test på www.coronaprover.dk. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark. Såfremt testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Online prøver

Hvordan deltager jeg i mundtlige prøver online?

På baggrund af dispensation udstedt af Uddannelses- og forskningsministeriet den 19. marts 2020 kan der gennemføres prøve med mundtlig besvarelse som videokonference.

Til og med udgangen af juni 2020 har Styrelsen for Forskning og Uddannelse dispenseret fra kravet om, at der skal være tilsynsførende til stede ved online mundtlige prøver.

I dispensationsperioden benytter Absalon systemet Zoom. Systemet er brugervenligt, stabilt og sikkert, og har, siden undervisningen er forlagt som virtuel undervisning, været den foretrukne løsning til det.

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige prøve afholdes via Zoom eller som en almindelig mundtlig prøve på Absalon. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige prøve afholdes via Zoom.

For at prøven kan gennemføres tilfredsstillende, skal eksaminator og censor både kunne se og høre den dig. Derfor skal du  have: 1) Computer med indbygget webcam/eksternt webcam og 2) En god stabil internetforbindelse.
Det er ikke tilladt at optage prøven eller tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.
Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal den du følge nødproceduren uden unødigt ophold.
Eksaminator og censor skal beslutte, om prøven kan fortsætte som nødprocedure, eller om prøven udsættes eller afbrydes.

Læs mere om on-line prøver i Zoom her.

Må jeg sidde sammen med min gruppe til onlineprøven?

 • Ja, det er en mulighed.

 • Der er ingen bekendtgørelsesmæssig regulering af, hvordan du som studerende skal forholde dig ved online gruppeprøver, hvor flere studerende skal eksamineres samtidig. Det må du derfor selv vurdere. 

 • Der kan være tekniske grunde til - f.eks. for at sikre god lyd, godt netværk m.v. – at institutioner anbefaler, at man sidder i hvert sit lokale/på hver sin lokalitet, men der er intet juridisk, der forhindrer, at man sidder sammen. 

 • Hvis man vælger at sidde sammen, er der ikke krav om, at man deltager fra én eller flere PC’ere. 

 • Uanset om I vælger at deltage sammen eller på hver sin lokation eller med en eller flere PC’er, så er det den dit eget ansvar at have det udstyr, der sikrer forsvarlig gennemførsel af eksamen.

Fastholdes prøveformen ved omprøver?

Absalon har besluttet, at prøveformen for prøver, der er omlagt fra mundtlig til skriftlig, fra stedprøve til hjemmeprøve eller fra mundtlig til online-prøve, fastholdes ved omprøver i august måned.

Praktik

Får jeg erstattet den praktik jag har mistet i forbindelse med Corona-krisen?

Nej -  din parktik erstattes ikke af anden praktik. Målet er, at alle studerende skal tilbage i eventuel afbrudt praktik hurtigst muligt.

Hvad gør jeg hvis jeg oplever symptomer på eller er testet positiv for COVID-19?

Har du symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt - herefter må man komme tilbage til praktikstedet.

Det kan være en god idé at bestille tid til en test.

Hvis du bliver testet positiv for coronavirus skal du følge myndighedernes og praktikstedets retningslinjer vedr. smitteopsporing. Hvis du har været på campus to dage før, du fik symptomer eller er testet positiv skal du orientere din underviser hurtigst muligt. Underviseren kontakter derefter Absalons Smitteopsporingsteam, som har kontakten til myndighederne. Sammen med myndighederne aftaler Absalon, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver sendt hjem fra praktik?

Bliver du sendt hjem eller sker der øvrige ændringer i dit praktikforløb, skal du give besked til din praktikvejleder på uddannelsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i en særlig risikogruppe og i praktik?

 • Du skal som udgangspunkt følge praktikstedets anvisninger.
 • Du skal som udgangspunkt afholde din praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det samme gælder, hvis du bor i husstand med en person i risikogruppen.
 • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes.
 • Hvis du i samarbejde med dit praktiksted er nået frem til, at du ikke skal møde op i din praktik på grund af særlige forhold, skal du udfylde en tro og love erklæring, som sendes til dit praktiksted og din uddannelse. I disse tilfælde skal vurderingen være underbygget af en konkret og dokumenteret lægefaglig vurdering. Læs mere her

Udlandsophold

Der kan være mulighed for at komme på udlandsophold i efteråret 2020, men der er naturligvis en del begrænsninger pga. corona. Kontakt derfor den internationale koordinator på din uddannelse for råd og vejledning. Hvis du planlægger et udlandsophold, er det naturligvis vigtigt at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside i forhold til aktuelle rejsevejledninger.

Rengøring og sikkerhed

Absalon følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer hvad angår rengøring og sikkerhedsforanstaltninger på campus.

 • Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler og fællesområder på campus. Herudover opstilles der overfladedesinfektionsmiddel og servietter til afspritning af borde, stole og øvrige overflader efter brug. 
 • Ligeledes er der indført ekstra rengøring af overflader, håndtag, toiletter mv. 
 • Der vil være skiltning og afstandsmærker udvalgte steder på campus. Medarbejdere og studerende er selv ansvarlige for at holde afstand til øvrige personer. 
 • Kantinen er blevet indrettet, så afstand kan holdes og kødannelse undgås. 

Seneste nyt

CoranaNyheder - Uge 38
18. september 2020
Som noget nyt udsender vi hver fredag på Studienet ugens ”CoronaNyheder” til alle studerende, der i kort…
Nye borde på vej
15. september 2020
Efter at bordene er blevet fjernet fra undervisningslokalerne, er der blevet arbejdet på at finde en…
Pas godt på dig selv - Ergonomiske tip
7. september 2020
I forbindelse med at bordene er fjernet i undervisningslokalerne på Absalon, er der særlig grund til at…

Alle nyheder vedr. corona.

18. september 2020
Som noget nyt udsender vi hver fredag på Studienet ugens ”CoronaNyheder” til alle studerende, der i kort…
15. september 2020
Efter at bordene er blevet fjernet fra undervisningslokalerne, er der blevet arbejdet på at finde en…
7. september 2020
I forbindelse med at bordene er fjernet i undervisningslokalerne på Absalon, er der særlig grund til at…
20. august 2020
For at sikre mulighed for afstand mellem de studerende, så bliver alle borde fjernet fra…
13. august 2020
Absalon opfordrer alle studerende til at downlade og bruge den nye Smitte|stop-app. App’en hjælper os…
11. august 2020
Ud fra et forsigtighedsprincip vælger Absalon at studerende og undervisere skal bære mundbind i…
12. maj 2020
I forlængelse af den begrænsede åbning for enkelte studerende fra den 18. maj, er der mange spørgsmål…
11. maj 2020
I forbindelse med regeringens udmelding om yderligere åbning efter Corona, får Absalon mulighed for en…
1. maj 2020
Fra mandag den 4. maj 2020 etablerer Absalon Bibliotek en ordning, der giver alle studerende adgang til…
28. april 2020
På Absalon opfordrer vi alle studerende, der har tid ved siden af studie og praktik, til at melde sig…
21. april 2020
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har i dag meddelt, at den praktik, som flere…
14. april 2020
Professionshøjskolerne får nu af Uddannelses- og Forskningsministeriet lov til at åbne campus for visse…
6. april 2020
Grundet omstændighederne omkring Corona aflyses Absalons store fodboldturnering, Absalon Cup, der stod…
2. april 2020
Mail fra rektor om Studenterrådets undersøgelse på Campus Roskilde samt orientering om jeres…
2. april 2020
I fire korte videoer fortæller vi om, hvordan du kan passe på dig selv, skabe struktur og håndtere evt.…
31. marts 2020
Hos Studenterrådgivningen, det landsdækkende tilbud til studerende på videregående uddannelser, kan du…
14. marts 2020
Udenrigsministeriet anbefaler nu alle danskere på rejse at vende hjem, mens danskere der bor fast i…
7. marts 2020
Retningslinjerne i forbindelse med coronavirus er blevet skærpet. Bl.a. opfordres alle til at afholde…
4. marts 2020
Hvis du som studerende på Absalon har været i højrisikoområder (Kina, Singapore, Hong Kong, Japan,…
28. februar 2020
Første tilfælde af Coronavirus er nu bekræftet i Danmark. Absalon har derfor nedsat en beredskabsgruppe…

Absalon opfordrer til at downloade og bruge den nye Smitte|stop-app.
Appen giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Du finder appen smitte|stop dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.

Sådan bruger du et mundbind

 1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit
 2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side
 3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene
 4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt
 5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt
 6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme
 7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit