Del

Information om beredskab for coronavirus (COVID-19)

Opdateret 16. april 2021

Fra onsdag den 21. april, har Absalon mulighed for fysisk fremmøde på op til 30 pct. Det betyder, at alle uddannelser kan afvikle lidt mere aktivitet på campus og der arbejdes på, hvordan vi bedst muligt kan benytte den nye mulighed.

Alle prøver er omlagt til online prøver frem til 1. maj (bortset fra det, hvor der kræves særlige faciliteter og fysisk tilstedeværelse på campus). Efter 1. maj vil prøver som udgangspunkt  blive afviklet online, på nær bacheloreksamener og enkelte prøver, hvor der kræves særlige faciliteter og fysisk tilstedeværelse.

Alle skal være opmærksomme på at følge nedenstående forholdsregler og retningslinjer, så vi på Absalon kan tage vores del af ansvaret for at coronasmitte minimeres.

Absalon følger løbende myndighedernes anbefalinger, seneste udvikling i smittetal mv. Derfor er nedenstående også med forbehold for, at ændringer kan ske, hvis retningslinjer mv. ændres. 

Krav om test ved fremmøde på campus

For at kunne møde på campus skal alle ansatte og studerende have en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel.

Fra tirsdag d. 20. april bliver det muligt at få lave en hurtigtest på alle Absalons campus, hvis ikke man har haft mulighed for at få få foretaget en test forinden.

Det er ikke tilstrækkeligt med et coronapas, der viser, at man er vaccineret.  

Er du testet positiv?

Hvis du er testet positiv for coronavirus eller har symptomer herpå (tør hoste, ondt i halsen, feber, vejrtrækningsproblemer, hovedpine, muskelsmerter) må du ikke møde på campus, før du har været symptomfri i 48 timer. 

Er du testet positiv for COVID-19 så ring til Absalons Corona Hotline på tlf. 72 48 30 40 hurtigst muligt (hverdage ml. kl 8-15 )

Her får du fat i Absalons Smitteopsporingsteam, som har kontakten med myndighederne. Sammen med myndighederne aftaler Absalon, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Udenfor åbningstid kan du benytte denne formular, Du vil herefter blive kontaktet af vores Smitteopsporingsteam.

Læs mere om retninglinjerne ved sympsomer, smitte og risikogrupper her .

Retningslinjer ved:

COVID-19 test

For at kunne møde på campus skal alle ansatte og studerende have en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel.

 • Fra tirsdag d. 20. april bliver det muligt at få lavet en hurtigtest på alle Absalons campus, hvis du ikke har haft mulighed for at få lavet en test forinden. Se test-steder på coronasmitte.dk   
 • Der indføres periodevis stikprøvekontrol på Absalons campus. Her skal du sammen med din test fremvise ID-kort (fx sygesikringsbevis, kørekort etc)
 • Du kan fremvise dit testresultat på appen “MinSundhed” eller printe det ud på forhånd.
 • Gennemført vaccination kan ikke erstatte en negativ test
 • Der kan være studerende/ansatte, der er undtaget for test (se krav til dokumentation længere nede)

Test på campus

Fra tirsdag d. 20. april vil der på alle Absalons campusser blive mulighed for, at studerende, kursister og ansatte kan lave en selvtest under supervision, hvis man skal møde på campus. Testen på campus er et supplement til de testmuligheder, der i forvejen findes.   

 • Der er mulighed for test alle hverdage ml. kl. 7.30-10.30 ved indgangen til campus
 • Du skal selv udføre testen under vejledning fra en supervisor
 • Supervisionen udføres af medarbejdere fra True Nordic Health, der har fået uddannelse i dette
 • Testen foretages ved at indføre en ’vatpind’ 2-3 cm. i hvert næsebor. Vatpinden analyseres efterfølgende, således det kan afgøre, om du er smittet med COVID-19
 • Der går ca. 15-20 minutter inden resultatet af testen er klar. Mens du venter på svar, skal du opholde dig uden for campus
 • Du kan se svar på din test via et link, du får tilsendt på SMS samt på app’en “Min Sundhed”
 • Hvis testen er negativ for COVID-19 kan du få adgang til campus. Er der stikprøvekontrol på det pågældende tidspunkt, viser du blot dit negative testsvar
 • Hvis testen er positiv, bliver du kontaktet, og du kan ikke få adgang til campus, men skal lade dig selvisolere og hurtigst muligt få lavet en opfølgende PCR-test ved det nærmeste teststed

Husk at medbringe dit sygesikringskort samt varm påklædning, da ventetiden kan foregå udendørs.

Om vores hurtigtests

Den test, der kan udføres på Absalons campus, er en hurtigtest, også kaldet en antigentest eller en kviktest, som er gyldig som andre COVID-19 tests i 72 timer. Testen er den CE-mærkede SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Distribution by Roche. 

Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu, men kan ikke afgøre, hvorvidt man tidligere har været smittet, ligesom den ikke beskytter mod smitte i fremtiden. Den er henvendt til studerende og ansatte uden symptomer på COVID-19. Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person smittet med COVID-19, skal blive hjemme og bestille en test via coronaprover.dk eller kontakte egen læge, hvis der er behov for lægehjælp.

Vær særligt opmærksom på, at selvpodningen skal foregå med forsigtighed i visse situationer/ved særlige helbredsmæssige tilstande, fx:

 • Tendens til næseblødning
 • Sygdomme i næsesvælget
 • Ved nyligt brækket næse/efter næseoperation
 • Akutte eller kroniske skader i og omkring næseregionen.

Sådan foregår en coronatest hos Absalon

Ankomst:

 • Scan dit sygesikringskort 
 • Afsprit dine hænder
 • Supervisor scanner herefter serienummer på dit podeark, som du får udleveret
 • Du modtager en SMS med et link, hvor du senere kan læse dit testresultat

Selvpodning:

 • Du instrueres af supervisor - og gennemfører herefter selvpodning (se også kvikguide*)
 • Efter selvpodning skal du fastgøre testen til ’podearket’ med serienummer 
 • Giv podearket til supervisoren
 • Afslut med at afspritte podestationen samt dine hænder

Vent på svar i 15-30 min.:

 • Mens du venter på svar, skal du opholde dig uden for campus. Du kan se svar på din test via et link, du får tilsendt på SMS samt på app’en “Min Sundhed” 

Testresultat:

 • Hvis du bliver testet negativ for COVID-19, kan du læse dit testresultat i det link du modtog ved ankomst eller via appen “Min Sundhed” efter ca. 15-30 min. Du kan nu få adgang til campus. Er der stikprøvekontrol på det pågældende tidspunkt viser du blot dit negative testsvar
 • Hvis testen er positiv bliver du kontaktet telefonisk, og du kan ikke få adgang til campus, men skal lade dig selvisolere og hurtigst muligt få lavet en opfølgende PCR-test ved det nærmeste teststed. Du må ikke benytte offentlig transport (læs mere i afsnittet “Hvad sker der, hvis mit resultat er positivt?”)

*Kvikguide til selvpodning: 

 1. Før podepinden 2-3 cm. ind i det ene næsebor. Roter podepinden fire gange i ca. 15 sekunder mod næseskillevæggen og tag den derefter ud. Gentag proceduren i andet næsebor med den samme podepind.
 2. Placer podepinden i et rør med ekstrationsbuffer (væske). Tryk bufferrøret sammen og omrør podepinden min. 10 gange. Fjern herefter podepinden, mens røret trykkes sammen for at trække væsken ud af podepinden. Det er vigtigt, at røret trykkes sammen ved udtagning af podepinden for at sikre et retvisende test. Tryk herefter hætten omhyggeligt på plads på røret.
 3. Placér testkassetten på en flad overfalde og dryp fire dråber fra testrøret i kassettens prøvebrønd med en vinkel på 90 grader.

Hvad sker der, hvis mit resultat er positivt?

 1. Du vil blive kontaktet telefonisk, hvis dit testresultat er positivt.
 2. Det er vigtigt, at du med det samme isolerer dig og hurtigst muligt bestiller en opfølgende PCR-test på coronaprover.dk. 
 3. Transport til selvisolation kan ske gående, på cykel eller ved privat kørsel. Der må ikke benyttes offentlig transport.
 4. Resultatet indrapporteres ligeledes til Styrelsen for Patientsikkerhed, som vil ringe til dig hurtigst muligt. 

Hvis resultatet af din PCR-test også er positiv, skal du kontakte Absalons Corona Hotline, så vi kan foretage evt. smitteopsporing.

Absalon passer på dine data

Når du som ansat eller studerende udfører selvtesten på campus giver du samtidig samtykke til, at følgende data indberettes til Statens Serum Institut:

 • Dit navn, CPR-nummer og telefonnummer
 • Teststed og tidspunkt
 • Testresultat.

Når kviktesten er aflæst og afsluttet sendes den til sikker destruktion. Dine personoplysninger gemmes efterfølgende i krypteret form i databasen hos databehandleren - og dataoverførslen til Statens Serum Institut sker via sikre forbindelser.

Hvis du har spørgsmål kontakt da Absalon på absalon@pha.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@pha.dk.

Fritaget for test

I nedenstående tilfælde kan medarbejdere og studerende være undtaget fra krav om at kunne fremvise en negativ test:

 • Hvis du tidligere er testet positiv for COVID-19 og tidspunktet for det positive testresultat er mindst 14 dage eller maksimalt 12 uger gammelt (dokumentation herfor fremvises ved evt. stikprøvekontrol).
 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigen-test for COVID-19. 
 • Hvis du, som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.

I de to sidstnævnte tilfælde har Absalon valgt, at vores adgangskontrol er tillidsbaseret, dvs. at vi går ud fra at det er korrekt, hvis en studerende eller ansat fortæller, at de er undtaget fra testkrav. Det er således ikke et krav at dokumentere dette med en lægeerklæring (opdateret 07.04.2021).

Adgang og færden på campus

For at minimere smittespredningen gælder der følgende regler ved færden på campus. 

Negativ COVID-19 test

For at kunne møde på campus skal alle studerende og ansatte have en negativ coronatest, der er max 72 timer gammel. Test sker fortrinsvis på de teststeder som myndighederne i forvejen tilbyder. 

Det er ikke tilstrækkeligt med et coronapas der viser, man er vaccineret.

Fra tirsdag d. 20 april vil det være muligt at få lavet en hurtigtest på alle Absalons campus, såfremt du ikke har haft mulighed for at få lavet en test forinden, læs mere her.

 

 

Afstand og mundbind

 • To meters afstand i alle fællesområder på Absalons campusser. 
 • Èn meters afstand i undervisningslokaler.
 • Mundbind skal bruges af alle, når man færdes på campus

  • Ved ankomst til campus
  • Når du bevæger dig rundt indendørs på campus, fx i kantinen, gangarealer, på vej til toilet, på biblioteket og øvrige fællesområder.
  • I alle faglokaler, dvs. i værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, musiklokaler, sengestuer, køkkener mv.
  • Mundbind kan tages af når man sidder ned i fx alm. undervisningslokaler, kantine eller gruppearbejde.
  • Der kan være særlige tilfælde, hvor en person er fritaget for brug af mundbind mv. pga særlige forhold, fx nedsat lungekapacitet.
  • Få svar på ofte stillede spørgsmål vedr. mundbind.

Ophold på campus

For at mindske smittespredning mest muligt, er det besluttet på Absalon, at der ikke generelt gives mulighed for at mødes i studiegrupper på campus.

Du bør således kun opholde dig på campus i forbindelse med planlagt undervisning, prøver mv. Har du som studerende en pause mellem to undervisningsforløb, kan du dog godt være på campus i pausen.

Lige stolerækker og enkeltmandsborde er standardopstilling i alle undervisningslokaler

 • Alle stole og borde er opstillet på rækker og således, at der kan holdes en afstand til andre på mindst én meter.  Der er påklæbet tydelige ikoner i alle undervisningslokaler, der tydeligt markerer hvor bordene og stolene skal stå . Der må ikke flyttes rundt på stole og borde. 

Ind- og udgang til lokaler

Det er vigtigt, at ind- og udgang af lokaler sker på en måde, hvor der holdes mindst to meters afstand til andre.  I nogle rum er der flere døre og hvor én dør bruges til indgang og en anden til udgang.

Retningslinjer for brug af faglokaler (laboratorie- og fysiklokaler, værksteder, musiklokaler, idrætshaller, brikselokaler, sengestuer mv.)

 • Der skal bæres mundbind i alle faglokaler,  dvs. i musiklokaler, værksteder, idrætshaller, brikselokaler, laboratorie- og fysiklokaler, sengestuer, køkkener mv.  Dette for at mindske smitte, da fysisk kontakt, herunder ansigt-til-ansigt kontakt, ofte er uundgåeligt i disse lokaler. I musiklokaler, kan kravet om mundbind erstattes ved at holde to meters afstand ved sang. I idrætshaller skal der ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten. 
 • Der kan være særlige tilfælde, hvor en person er fritaget for brug af mundbind mv. pga særlige forhold, fx studerende med nedsat lungekapacitet. 
 • Der anbefales brug af handsker, hvor der er meget kontakt. 
 • Der skal som udgangspunkt holdes to meters afstand, hvis det er muligt. To meters afstand kan dog ifølge myndighederne fraviges i de tilfælde, hvor uddannelsen vurderer det nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. 
 • Underviserne og de studerende er ansvarlige for rengøring / afspritning efter øvelsestimerne af brikse, udstyr, redskaber, maskiner, musikinstrumenter mv. som de har anvendt.
 • Alle overflader som håndtag og bordplader mm. rengøres dagligt. Hvis der er behov for ekstra rengøring, skal det aftales særskilt.
 • Der er håndsprit og engangshandsker tilgængelige i alle faglokaler. 
 • Der er mulighed for adgang til håndvask i de fleste faglokaler. Der henvises til vejledninger for laboratorier og lign. faglokaler, som er ophængt i lokalerne.

Retningslinjer for brug af møde- og grupperum

Stole vil være opstillet, så én meters afstand kan holdes, og der må ikke flyttes rundt på borde og stole i lokalet. Hvis du bruger et af disse rum, er det dit ansvar at afstandskrav mv. overholdes. Der er opstillet desinfektionsmiddel og servietter til aftørring af borde før og efter brug.

Kantine

Absalons kantiner er lukkede.

Der vil være mulighed for forplejning ifm. planlagte prøver på campus. 

Adgang til Absalons kantiner er kun for studerende og medarbejdere – der er IKKE offentlig adgang.

Undervisning og prøver

Undervisning

Fra onsdag den 21. april, har Absalon mulighed for at have fysisk fremmøde på op til 30 pct. Det betyder, at alle uddannelser kan afvikle lidt mere aktivitet på campus og der arbejdes på, hvordan vi bedst muligt kan benytte den nye mulighed. Desuden kan op til halvdelen af de studerende på 6. og 7. semester komme på campus på skift igen.

Skemaer ligger klar i Itslearning.

Prøver

Alle prøver er omlagt til online prøver frem til 1. maj (bortset fra det, hvor der kræves særlige faciliteter og fysisk tilstedeværelse på campus). Efter 1. maj vil prøver som udgangspunkt  blive afviklet online, på nær bacheloreksamener og enkelte prøver, hvor der kræves særlige faciliteter og fysisk tilstedeværelse. 

Sikkerhedsforanstaltninger ved fysiske prøver på campus

Prøver, som afholdes fysisk på Campus vil blive afviklet i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

Konkret betyder det bl.a. i forbindelse med prøver at:

 • Alle studerende og medarbejde skal fremvise en negativ coronatest der er max 72 timer gammel. 
 • Der bruges håndsprit af alle og der er adgang til dette ved lokalerne.
 • Alle ansatte og studerende anvender mundbind/visir. Hvis nogen har glemt dette udleveres de gratis af Absalon.
 • Der er ekstra god plads mellem alle, der deltager.
 • Der sørges for god udluftning i lokalet.
 • Hvis der er studerende, der møder op til eksamen med symptomer, afvises de.

Er der ved særlige forhold mulighed for at gennemføre kritiske prøver med fysisk fremmøde online?

Nej, de prøver, der kræver særlige faciliteter og fysisk tilstedeværelse, kan ikke omlægges til online – ej heller hvis følgende usædvanlige forhold gør sig gældende:

Den studerende er smittet med COVID-19

Hvis den studerende er forhindret i at deltage i en prøve med fysisk fremmøde tæller det som et prøveforsøg, medmindre den studerende kan fremvise lægeerklæring eller positiv corona-test som dokumentation for smitte med Corona. Det er ikke muligt at tage prøven hjemmefra, og den studerende tilmeldes automatisk næste prøve.

Den studerende viser symptomer på corona eller er nær kontakt til en smittet

Hvis den studerende er forhindret i at deltage i en prøve med fysisk fremmøde, fordi vedkommende skal være i isolation (på grund af symptomer på corona/identificeret som nærkontakt), tæller det som et prøveforsøg, medmindre den studerende kan fremvise dokumentation. Det er ikke muligt at tage prøven hjemmefra, og den studerende tilmeldes automatisk næste prøve.

Den studerende er i en risikogruppe

Absalon følger nøje myndighedernes krav, og der er taget forholdsregler vedr. afstand, hygiejne mv. i forbindelse med fysisk prøve på campus. Det vurderes derfor, at de fleste i en risikogruppe vil kunne deltage som planlagt i prøver på campus. Hvis den studerende kan fremvise lægeerklæring, der dokumenterer, at den studerende ikke kan møde pga. risikogruppe, vil det ikke tælle som et prøveforsøg. Det er ikke muligt at tage prøven hjemmefra og ved manglende fremmøde og dokumentation, tilmeldes den studerende automatisk næste prøve.

Den studerende befinder sig i udlandet

Den studerende, der opholder sig i udlandet og har vanskeligt ved at indrejse til Danmark, mister et prøveforsøg, da det ikke er muligt at tage prøven online. Den studerende tilmeldes automatisk næste prøve. Hvis den studerende senere skulle have behov for at søge om yderligere prøveforsøg, vil corona-relaterede grunde blive betragtet som usædvanlige forhold.

Såfremt ovenstående usædvanlige forhold gør sig gældende for den studerende, skal vedkommende kontakte studieadministrationen (til den relevante uddannelsespostkasse).  

Tekniske forhold vedr. online mundtlige prøver

Absalon benytter systemet Zoom til online mundtlige prøver. 

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige prøve afholdes via Zoom eller som en almindelig mundtlig prøve på Absalon. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når din mundtlige prøve afholdes via Zoom.

For at prøven kan gennemføres tilfredsstillende, skal eksaminator og censor både kunne se og høre dig. Derfor skal du  have: 1) Computer med indbygget webcam/eksternt webcam og 2) En god stabil internetforbindelse.
Det er ikke tilladt at optage prøven eller tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen.
Hvis prøven af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du følge nødproceduren uden unødigt ophold.
Eksaminator og censor skal beslutte, om prøven kan fortsætte som nødprocedure, eller om prøven udsættes eller afbrydes.

Læs mere om de tekniske forhold vedr. online prøver i Zoom her.

Symptomer, smitte og risikogrupper

Jeg oplever tegn på sygdom eller er testet positiv for coronavirus

Studerende såvel som medarbejdere har et ansvar i forbindelse med forebyggelse af smitte samt smitteopsporing, hvis nogen bliver testet positiv med COVID-19.

Hvis du oplever tegn på sygdom
Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på sygdom, og forholde dig som om, at du er smittet med coronavirus, også ved milde symptomer. Dvs. du skal gå i selvisolation og blive testet. 

De typiske symptomer på COVID-19 er ondt i halsen, alment ubehag, muskelsmerter og evt. tør hoste og feber. 

Mens du venter på svar på test, skal du fortsætte selvisolationen og de øvrige forholdsregler. Du skal ikke orientere eventuelle nære kontakter, med mindre at din test er positiv.

Hvis din test er negativ, kan du komme tilbage på campus, når du er rask, og behøver ikke at vente indtil 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. 

Hvis du er testet positiv for coronavirus 
Hvis du er testet positiv for coronavirus skal du blive hjemme og gå i selvisolation. 

Du skal kontakte Absalons Corona Hotline hurtigst muligt på tlf. 72 48 30 40 (hverdage ml. kl. 8-15).

Absalons Smitteopsporingsteam vil sammen med myndighederne aftale, hvordan smitteopsporingen skal ske og hvordan du skal forholde dig.

Udenfor åbningstid kan du benytte denne formular. Du vil herefter blive kontaktet af vores Smitteopsporingsteam.

Hvornår er jeg smittefri?

Hvis du har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget testen.

Jeg har været i nær kontakt med en person der udviser symptomer på eller er påvist smittet med coronavirus

Der er kommet nye skærpede retningslinjer for nære kontakter, som gælder for alle personer, som er nære kontakter til en smittet person med Covid-19.  

 • Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus.  
 • Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil andet negative testsvar. Man skal fortsat have foretaget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man var sidst var i nær kontakt med en smittet person.  
 • Den 19. januar skærpede Sundhedsstyrelsen sine anbefalingerne for alle nære kontakter. I samme ombæring blev der indført et ekstra forsigtighedsprincip for nære kontakter til personer, der er smittet med virusvariant, som for eksempel cluster B.1.1.7, om at forblive i 14 dages selvisolation. Dette ekstra forsigtighedsprincip bortfalder nu (fra den 3. februar 2021), men de øvrige skærpede anbefalinger fastholdes for alle nære kontakter

Ovenstående retningslinjer gælder for alle der har været i nær kontakt med en smittet person. 

 

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er påvist smittet med Corona, fx en person i din husstand, må du som udgangspunkt ikke møde op på campus. I stedet bør du iværksætte frivillig selvisolation indtil der foreligger svar på test. Du skal booke tid til to tests via coronaprover.dk. Hvis første test er negativ, kan du afslutte selvisolation og møde på campus. Det er dog vigtigt, at du også får taget anden test.

Følgende personer betragtes som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der er smittet
 • Personer, der har været inden for en meter i mere end 15 min. (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist ny coronavirus
 • Personer, der har været inden for to meter i mere end 15 min. med en person, der har fået påvist ny coronavirus, i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

  • Aktiviteter med kraftig udånding som sang, høj tale eller råb
  • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse
  • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation eller manglende udluftning.

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal du have haft nær kontakt med personen smittet med ny coronavirus i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis personen ikke har nogen symptomer og bliver testet positiv, skal du have været sammen med den smittede person i perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at vedkommende fik taget testen.

Hvis der er gået mere end 14 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har symptomer, regnes du for smittefri, og du skal derfor ikke foretage dig noget særligt.

Tidligere testet positiv: Har du tidligere været testet positiv skal du ikke testes de første 8 uger efter, at din test var positiv, hvis du får symptomer eller finder ud af, at du er nær kontakt, da testen kan være positiv pga. inaktiv virus.

BEMÆRK

Hvis man har fulgt Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det i praksis være meget få personer, som man har været i nær kontakt med.

Er du i tvivl så kontakt din egen læge.

Læs mere i denne pjece.

Hvis én i din husstand har symptomer på coronavirus
Udviser en person i din husstand symptomer på corona og afventer svar på test, kan du som studerende - hvis du ikke har symptomer - møde på campus.

Jeg eller en i min husstand er i den særlige risikogruppe for coronavirus

Ifølge myndighedernes retningslinjer kan du deltage i undervisningen på lige fod med andre studerende, hvis du bruger et mundbind. 

Hvis din læge har vurderet, at dette ikke er muligt, skal du sammen med din underviser aftale, hvordan du kan være studieaktiv hjemmefra.

Det samme gælder, hvis en i din husstand er i den særlige risikogruppe.

Hvordan forebygger vi bedst smitte, når vi bor flere tæt sammen, fx på et kollegie?

Vi har her samlet en række anbefalinger og konkrete eksempler på, hvordan man bedst forebygger smitte med ny coronavirus, når man bor flere personer tæt sammen. Det kan være på et kollegie, i et bofællesskab eller i boligforeninger.

 1. Hold fysisk afstand til jeres medbeboere. Det vil sige, at alle skal kunne holde en meters afstand til hinanden på alle tidspunkter.
 2. Sørg for at indretningen af fx et kollegie ikke medfører, at der samles for mange beboere i mindre lokaler, fx i kollegiekøkkener.
 3. Identificer og marker fælles kontaktpunkter, som dørhåndtag og trykknapper. Lav en plan for, hvordan de fælles kontaktpunkter kan rengøres ofte og grundigt – gerne mindst en gang om dagen. Sæt for eksempel små skilte på døre og lyskontakter, der minder jer om at bruge albuen i stedet for fingrene.
 4. Stil håndsprit i fællesarealer og ved indgange til bygningen.
 5. Luft ud i 2 gange af 10 minutter med gennemtræk hver dag i fællesrum, hvis I ikke har et klimaanlæg. Hvis fællesrummet bruges meget, er det en god ide at lufte ud en gang i timen. 
 6. Portionsanret maden ved fællesspisning, en sørg for at kun en person øser op, så man undgår at alle rører ved de samme skeer og så videre. Portionsanret snacks. Vask eller sprit hænder før og efter måltider, og rengør bordet hvor I har siddet og spist.
 7. Fredagsbarer og andre fester bør lukkes ned.

Læs flere gode råd her i Sundhedsstyrelsen vejledning "Forebyggelse af smitte med ny coronavirus, hvor I bor flere tæt sammen".

Undervisningsfravær under COVID-19

Du skal ikke være studieaktiv, hvis du føler dig syg med COVID-19 eller har symptomer på COVID-19. Det sidestilles med almindelig sygdomsfravær. Er der møde- eller deltagelsespligt, skal du således melde dig fraværende, som du på vanligvis gør, hvis du er syg. Er der tale om længerevarende fravær skal du kontakte studieadministrationen med lægefaglig dokumentation.

Får jeg fravær for de dage, hvor jeg er i selvisolation på grund af COVID-19?
Hvis du ikke føler dig syg men alligevel skal være i selvisolation fordi du enten er testet positiv for COVID-19, har symptomer eller er nær kontakt til en smittet, eller er i en risikogruppe, skal du som udgangspunkt være studieaktiv hjemmefra, så vidt det er muligt. Dette medregnes ikke som fravær. Husk derfor at giv din underviser besked, hvis du er studieaktiv hjemmefra på grund af selvisolation.

Sociale arrangementer

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afholde sociale arrangementer på campus, det gælder både for studerende og medarbejdere.  

Rejser til udlandet og udlandsophold

Absalon opfordrer til, at man nøje følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udviser forsigtighed. Udenrigsministeriet har skærpet sine rejsevejledninger, og fraråder i øjeblikket alle rejser til hele verden

Udenrigsministeriet opdaterer løbende sine rejsevejledninger i forbindelse med COVID-19, som Absalon følger.

Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger ifm. COVID-19 her

Udlandsophold

De skærpede rejsevejledninger betyder også, at studie- og praktikophold i udlandet som udgangspunkt frarådes. Kontakt den internationale koordinator på din uddannelse for råd og vejledning. Hvis du planlægger et udlandsophold, er det naturligvis vigtigt at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside i forhold til aktuelle rejsevejledninger. 

Hjemkomst

Vælger man alligevel at tage til udlandet, opfordres alle rejsende til, ved hjemkomst at tage en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark.

Samtidig opfordres alle indrejsende kraftigt til at selvisolere sig i 10 dage, som kan afbrydes af at negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Rejsende skal følge myndighedernes anbefalinger ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. at bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

 

 

Praktik

Du må ifølge myndighedernes retningslinjer godt møde i praktik. Du skal som udgangspunkt følge praktikstedets anvisninger, og det er praktikstedet, der i sidste ende afgør om du må møde i praktik.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn er hjemsendt fra skole, og jeg skal møde i praktik?

Hvis du har skolebørn der er hjemsendt, og du ikke har nogle pasningsmuligheder, har du mulighed for at få dem nødpasset, hvis ikke du selv har mulighed for at arbejde hjemmefra. 

Kontakt din praktikvejleder, hvis du har spørgsmål eller der sker ændringer i din praktik.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver sendt hjem fra praktik?

Bliver du sendt hjem eller sker der øvrige ændringer i dit praktikforløb, skal du give besked til din praktikvejleder på uddannelsen.

Du får ikke erstattet den praktik, du evt. har mistet i forbindelse med corona. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i en særlig risikogruppe og i praktik?

 • Du skal som udgangspunkt følge praktikstedets anvisninger.
 • Du skal som udgangspunkt afholde din praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko. Det samme gælder, hvis du bor i husstand med en person i risikogruppen.
 • I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes.
 • Hvis du i samarbejde med dit praktiksted er nået frem til, at du ikke skal møde op i din praktik på grund af særlige forhold, skal du udfylde en tro og love erklæring, som sendes til dit praktiksted og din uddannelse. I disse tilfælde skal vurderingen være underbygget af en konkret og dokumenteret lægefaglig vurdering. Læs mere her

Prøver på klinik/praktiksted

Den studerende skal følge de retningsliner, der gælder på klinik/praktiksted. Hvis prøven ikke kan afholdes fysisk på stedet, afvikles prøven via zoom.

Rengøring og sikkerhed

Absalon følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer hvad angår rengøring og sikkerhedsforanstaltninger på campus.

 • Der er håndsprit tilgængeligt i alle lokaler og fællesområder på campus. Herudover opstilles der overfladedesinfektionsmiddel og servietter til afspritning af borde, stole og øvrige overflader efter brug. 
 • Ligeledes er der indført ekstra rengøring af overflader, håndtag, toiletter mv. 
 • Der vil være skiltning og afstandsmærker udvalgte steder på campus. Medarbejdere og studerende er selv ansvarlige for at holde afstand til øvrige personer. 
 • Kantinen er blevet indrettet, så afstand kan holdes og kødannelse undgås. 

Bibliotek To-Go

Biblioteket på campus er lukket for nu, men du kan bestille og hente dine bøger og artikler via bibliotekets To-Go-ordning*.

 • Bestil dine materialer her eller kontakte dit campusbibliotek for at få hjælp til bestillingen.
 • Du kan hente og aflevere dine materialer ved indgangen til dit lokale campusbibliotek.
 • Få vejledning via Zoom.

*Biblioteket på Campus Sorø og Campus Slagelse vil være lukket for to-go ordningen fra d. 23/3 - 8/4 2021 grundet flytning til ny Campus Slagelse. 

Studievejledning

Der vil være mulighed for åben vejledning på Absalons campus i tillæg til online vejledning. 

 • Læs mere om, hvordan du kommer i kontakt med Studievejledningen her på Studienet

Corona hotline:

Tlf. 72 48 30 40

Mail: corona@pha.dk

(hverdage 8-15)

Kort nyt

Alle nyheder vedr. corona.

13. april 2021
Vi er nu kommet rigtig godt i gang med at genåbne alle campus på Absalon. Glæden ved at komme tilbage er…
26. marts 2021
Som I ved, står Absalon nu overfor en delvis genåbning efter påske. Det glæder vi os til. Der er en del…
4. januar 2021
Hvis du som studerende har små børn der er hjemsendt fra skole, og ikke har pasningsmuligheder, har du…
3. januar 2021
Myndighederne har forlænget tiltag i forbindelse med corona indtil den 17. januar 2021. På den baggrund…
9. november 2020
Læs her seneste nyt vedr. corona.
5. november 2020
Der er fortsat et højt smittetryk i samfundet når det gælder corona. På Absalon har vi et…
26. oktober 2020
Regeringen har fredag den 23. oktober 2020 besluttet at forlænge de nuværende COVID-19-tiltag samt…
9. oktober 2020
Her kommer ugens Corona nyheder til alle studerende.
6. oktober 2020
Torsdag morgen vil du kunne møde CoronaTeamet ved indgangen til dit campus. Her vil de uddele små…
25. september 2020
Her kommer ugens Corona nyheder til alle studerende, der i kort form samler op på evt. antal smittede,…
18. september 2020
Som noget nyt udsender vi hver fredag på Studienet ugens ”CoronaNyheder” til alle studerende, der i kort…
15. september 2020
Efter at bordene er blevet fjernet fra undervisningslokalerne, er der blevet arbejdet på at finde en…
7. september 2020
I forbindelse med at bordene er fjernet i undervisningslokalerne på Absalon, er der særlig grund til at…
20. august 2020
For at sikre mulighed for afstand mellem de studerende, så bliver alle borde fjernet fra…
13. august 2020
Absalon opfordrer alle studerende til at downlade og bruge den nye Smitte|stop-app. App’en hjælper os…
11. august 2020
Ud fra et forsigtighedsprincip vælger Absalon at studerende og undervisere skal bære mundbind i…
12. maj 2020
I forlængelse af den begrænsede åbning for enkelte studerende fra den 18. maj, er der mange spørgsmål…
11. maj 2020
I forbindelse med regeringens udmelding om yderligere åbning efter Corona, får Absalon mulighed for en…
1. maj 2020
Fra mandag den 4. maj 2020 etablerer Absalon Bibliotek en ordning, der giver alle studerende adgang til…
28. april 2020
På Absalon opfordrer vi alle studerende, der har tid ved siden af studie og praktik, til at melde sig…
21. april 2020
Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har i dag meddelt, at den praktik, som flere…
14. april 2020
Professionshøjskolerne får nu af Uddannelses- og Forskningsministeriet lov til at åbne campus for visse…
6. april 2020
Grundet omstændighederne omkring Corona aflyses Absalons store fodboldturnering, Absalon Cup, der stod…
2. april 2020
Mail fra rektor om Studenterrådets undersøgelse på Campus Roskilde samt orientering om jeres…
2. april 2020
I fire korte videoer fortæller vi om, hvordan du kan passe på dig selv, skabe struktur og håndtere evt.…
31. marts 2020
Hos Studenterrådgivningen, det landsdækkende tilbud til studerende på videregående uddannelser, kan du…
14. marts 2020
Udenrigsministeriet anbefaler nu alle danskere på rejse at vende hjem, mens danskere der bor fast i…
7. marts 2020
Retningslinjerne i forbindelse med coronavirus er blevet skærpet. Bl.a. opfordres alle til at afholde…
4. marts 2020
Hvis du som studerende på Absalon har været i højrisikoområder (Kina, Singapore, Hong Kong, Japan,…
28. februar 2020
Første tilfælde af Coronavirus er nu bekræftet i Danmark. Absalon har derfor nedsat en beredskabsgruppe…

Absalon opfordrer til at downloade og bruge den nye Smitte|stop-app.
Appen giver os alle sammen mulighed for at være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19.

Du finder appen smitte|stop dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.