Del

Retningslinjer for praktik, hvor særlige forhold gør sig gældende

Du skal som udgangspunkt følge praktikstedets anvisninger. Er du som studerende i tvivl om, hvad retningslinjerne betyder for dig, så tag kontakt til dit praktiksted.

Som studerende i en særlig risikogruppe skal man som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko.

I særlige tilfælde kan personer i øget risiko, på baggrund af en individuel og lægefaglig vurdering, fratages kravet om fremmøde i praktik. Dette afgøres på baggrund af en konkret lægefaglig vurdering, hvor alternative muligheder for omplacering til andre arbejdsforhold skal overvejes. 

Hvis den studerende i samarbejde med sit praktiksted er nået frem til, at man ikke skal møde op i sin praktik på grund af særlige forhold, skal den studerende udfylde en tro og love erklæring, som sendes til praktikstedet og din uddannelse. Læs mere om dette længere nede på siden.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg selv har symptomer på Covid-19?

Hvis du har milde symptomer (luftvejsinfektion, hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær), skal du mistænke COVID-19 og blive hjemme. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt - Herefter må man komme tilbage til praktikstedet.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg selv ér eller bor i husstand med en person i øget risiko?

Studerende i en særlig risikogruppe skal som udgangspunkt afholde sin praktik som planlagt, men bør ikke udsættes for oplagt smitterisiko, det vil sige, at de ikke skal have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID-19.

Der vil være få personer i øget risiko, som på baggrund af en konkret individuel vurdering fra deres læge, slet ikke bør møde i praktik. I den konkrete og individuelle vurdering skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder, der er for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, samt den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis de særlige forholdsregler overholdes.

Bor man i husstand med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt være i praktik. Praktikstuderende med pårørende i øget risiko skal ikke have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have eller har COVID19. I sådanne tilfælde skal pårørende til personer i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion, hvor der ikke er denne smitterisiko.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bor sammen med en person med covid-19?

Studerende i praktik, som bor i en husstand med en person, hvor der er påvist med COVID-19 skal være særligt opmærksomme på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd. Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig og undgår fysisk kontakt med andre i hjemmet.

Sådan udfylder du en tro og love erklæring

  1. Kopiér nedenstående tekst.
  2. Åben din Absalon-mailboks og indsæt teksten i en ny mail.
  3. Sæt kryds ud for det punkt, der passer til din situation.
  4. Send mailen til dit praktiksted samt din uddannelse.

Tro- og loveerklæring:

Jeg bekræfter, at jeg ikke kan møde fysisk ind på mit praktiksted, fordi:

MARKÉR DEN RIGTIGE FOR DIG:

 Jeg har vist symptomer på at være smittet med COVID-19, og har ikke været symptomfri i 48 timer endnu.

☐  På baggrund af en lægefaglig vurdering er jeg gjort bekendt med, at det ikke er forsvarligt for mig at møde fysisk på praktikstedet. Jeg kan fremvise dokumentation for denne vurdering.

☐  Jeg lever sammen med et barn eller voksen, der tilhører en af de ”særlige risikogrupper”, som Sundhedsstyrelsen har defineret, og jeg har inden for den seneste uge været i kontakt med en lægefaglig autoritet (f.eks. speciallæge), som har vurderet, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt, at jeg møder fysisk ind på mit praktiksted.

Jeg er klar over, at jeg ikke er fritaget fra at være i praktik, men at jeg skal deltage i mit praktikforløb med en aktivitet, som er udformet af mit praktiksted, så jeg kan indstilles til at kunne deltage i den tilhørende prøve.   

Ovenstående bekræftes på tro og love at være i overensstemmelse med sandheden.

Jeg er klar over, at det kan få alvorlige konsekvenser for mit videre uddannelsesforløb, f.eks. bortvisning, hvis det senere viser sig, at jeg har afgivet denne erklæring i strid med sandheden.